Logo

Event MIXTylko w OOH magazine

Jak przetrwać kryzys? Restrukturyzacja dla branży eventowej | BM Restrukturyzacje

Przedsiębiorcy, także ci z branży eventowej, często niewiele wiedzą o prawie restrukturyzacyjnym. Zagadnienie to wydaje im się czymś zarezerwowanym jedynie dla wielkich biznesów ze świata przemysłu i finansów.

Postanowiliśmy przybliżyć czytelnikom OOH magazine, czym w istocie jest restrukturyzacja, kiedy warto o niej myśleć na poważnie i na jakich zasadach można naprawić swoje przedsiębiorstwo. Poruszymy również istotną dla wszystkich przedsiębiorców kwestię relacji pomiędzy dofinansowaniem z tarcz finansowych a restrukturyzacją.

Restrukturyzacja – co to jest?

Na restrukturyzację można spojrzeć jako na narzędzie, które w dobrych rękach potrafi zdziałać dużo dobrego dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Wiele przedsiębiorstw z branży eventowej i szerzej rozrywkowej, jako najbardziej (obok gastronomii, hoteli oraz fitness) dotkniętych pandemią koronawirusa znajduje się w „czerwonej strefie” niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością. Restrukturyzacja w dużym skrócie służy właśnie biznesom, które mają przejściowe (lub też nie) problemy z bieżącym regulowaniem zobowiązań, płynnością finansową lub brakiem przychodów.

Zalety restrukturyzacji

Jedną z najistotniejszych zalet restrukturyzacji jest ochrona jaką przedsiębiorca uzyskuje na czas trwania procesu naprawczego przed swoimi wierzycielami i komornikami, co także dotyczy egzekucji ze strony urzędów skarbowych i ZUS. W uproszczeniu można przyjąć, że przez okres trwania postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorca nie musi płacić zaległych zobowiązań, nie można prowadzić przeciwko niemu żadnych egzekucji oraz wypowiadać kluczowych dla przedsiębiorstwa umów np. zawartych a niespłacanych umów kredytowych. Czas trwania ochrony i jej zakres zależy od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego, a jest ich obecnie pięć. Dobranie odpowiedniego „kalibru” postępowania do sytuacji poszczególnego przedsiębiorstwa powinno następować w uzgodnieniu z doradcą restrukturyzacyjnym lub doradcą prawnym.

Dodatkowe profity

Restrukturyzacja to przynajmniej kilka spokojnych miesięcy w czasie, których można stworzyć dobry plan naprawy biznesu i rozpocząć jego reorganizację. Jednym z głównych celów postępowania restrukturyzacyjnego jest zawarcie układu z wierzycielami – innymi słowy zaproszenie do stołu negocjacyjnego nie pojedynczych wierzycieli, lecz zasadniczo wszystkich, którzy w głosowaniu zdecydują, czy są w stanie poprzeć propozycje układowe przedstawione przez dłużnika. Zawarcie układu jest kolejnym i znaczącym profitem dla przedsiębiorstwa, ponieważ propozycje układowe mogą przewidywać najróżniejsze sposoby spłaty zaległych, jak i przyszłych zobowiązań od ich całkowitego umorzenia (często kilkunastoprocentowego lub kilkudziesięcioprocentowego), przez rozłożenie na dogodne raty i odroczenia po konwertowanie długu na akcje lub udziały przedsiębiorcy. Zawarcie układu to konkretne „oszczędności” dla biznesu.

Kiedy warto pomyśleć o restrukturyzacji?

Jeżeli przedsiębiorca (jednoosobowy, w formie spółki) posiada zobowiązania przeterminowane ponad 3 miesiące, to uznaje się, że jest już niewypłacalny i powinien podjąć odpowiednie kroki w celu restrukturyzacji swojego zadłużenia. Z naszego doświadczenia wynika, że przedsiębiorcy często zwlekają z trudnymi decyzjami, zaciągając nowe kredyty i pożyczki na finansowanie nierentownej działalności, co i tak w rezultacie prowadzi do dalszego zadłużania bez możliwości realnej poprawy sytuacji finansowej. Wyczekiwanie do ostatniego momentu w wielu przypadkach kończy się brakiem możliwości skutecznej naprawy biznesu. Ostatnim dzwonkiem dla podjęcia działań restrukturyzacyjnych jest z pewnością wystąpienie przez wierzycieli z pierwszymi pozwami o zapłatę.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego, które zdobywa coraz większą popularność jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. Istotą uproszczonej restrukturyzacji jest brak udziału sądu na etapie otwarcia postępowania i negocjacji z wierzycielami oraz krótki (przeważnie 7 dniowy) termin, w którym przedsiębiorca uzyskuje pełną ochronę przed wierzycielami oraz egzekucją. Dla otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wystarczające jest zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym oraz ogłoszenie o otwarciu postępowania. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest dobrym rozwiązaniem dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które potrzebują natychmiastowej ochrony przed swoimi wierzycielami.

Tarcze antykryzysowe a restrukturyzacja

Częstym pytaniem jakie pada ze strony przedsiębiorców jest dopuszczalność restrukturyzacji w przypadku pozyskania dofinansowania z tarcz antykryzysowych. Obecnie nie występują żadne przeszkody, dla zrestrukturyzowania (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia płatności) wierzytelności z tyłu zwrotu dofinansowania otrzymanego w ramach tarcz finansowych. Jednocześnie dochodzące z branży eventowej sygnały wskazują, że przedsiębiorstwa mają problem z uzyskaniem wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 – obecnie katalog PKD branż objętych wsparciem nie obejmuje wszystkich podmiotów przemysłu organizacji spotkań i wydarzeń. Ponadto warunkiem uzyskania wsparcia z Tarczy Finansowej PFR 2.0. jest zatrudnianie osób w oparciu o umowę o pracę (wysokość dotacji również zależy od ilości pracowników), co w przypadku branży eventowej, gdzie częstym zjawiskiem jest zatrudnianie pracowników w oparciu o umowy B2B lub umowy cywilnoprawne, będzie stanowiło istotne utrudnienie. Jeżeli przedsiębiorca nie uzyska kolejnych transzy dofinansowania bądź nie będzie w stanie spłacić zobowiązań z dotacji wcześniej uzyskanych również może pomyśleć o restrukturyzacji.

Pierwsze kroki

Pytania jakie musi sobie zadać przedsiębiorca, który chce podjąć temat restrukturyzacji to: czy chcę dalej prowadzić biznes? Czy mam plan jak naprawić przedsiębiorstwo? Czy ten plan jest możliwy do wykonania? Szczera odpowiedź na te pytania to przedsionek do sukcesu restrukturyzacji. Następnym krokiem jest konsultacja swoich planów i celów z doradcą restrukturyzacyjnym, który powinien zweryfikować możliwości w zakresie restrukturyzacji oraz dobrać odpowiedni rodzaj postępowania.

Przejście przez okres pandemii, w szczególności w branżach narażonych na ryzyko niewypłacalności będzie wymagało podjęcia trudnych decyzji od każdego przedsiębiorcy. Jednym z rozwiązań dedykowanych na czas kryzysu jest właśnie restrukturyzacja, która pozwala na spokojną reorganizację swojego biznesu, porozumienie się ze wszystkimi wierzycielami i spłatę długów w możliwych i realnych terminach.

Bartosz Magnowski – Adwokat, doradca restrukturyzacyjny, prezes BM Restrukturyzacje – w swoim dorobku posiada doświadczenie zdobyte podczas obsługi kilkudziesięciu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Pełni funkcję nadzorcy układu w uproszczonych postępowaniach restrukturyzacyjnych na podstawie tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0. Swoją wiedzą dzieli się podczas szkoleń z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego m.in. komentarza do przepisów tarcz antykryzysowych.

Wojciech Młocek – Radca prawny, wspólnik w BM Restrukturyzacje. Reprezentuje dłużników i wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Obecnie bierze udział w kilkudziesięciu toczących się postępowaniach restrukturyzacyjnych przedsiębiorców. Prowadzi szkolenia z zakresu restrukturyzacji i upadłości dla przedsiębiorców, dziennika Rzeczpospolitej oraz Adwokatury Krakowskiej. Autor publikacji z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz medycznego. Współautor komentarza do przepisów tarcz antykryzysowych.

Artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu OOH magazine. Do pobrania TUTAJ.