Marketing MIX Redefinicja kategorii Commerce | Effie Awards Poland

Redefinicja kategorii Commerce | Effie Awards Poland

0

Kategoria Commerce jest efektem połączenia dwóch dotychczasowych kategorii: Tech Driven oraz Performance Marketing /E-commerce. Będą w niej nagradzane najbardziej efektywne kampanie, których podstawowym celem było osiągnięcie zakładanej konwersji.

Nowa kategoria powstała w wyniku obserwacji trendów w zgłoszeniach do polskiej i zagranicznych edycji konkursu, jak również trendów rynkowych.

– Mamy do czynienia z przyspieszającą ewolucją szeroko pojętego commerce’u, którą napędzają stale zmieniające się zachowania coraz bardziej świadomego konsumenta. Marketerzy zmuszeni są dynamicznie podchodzić do lejka sprzedażowego, w którym zbudowanie świadomości, intencji zakupowej i sam zakup, mogą nastąpić właściwie w tym samym momencie. A efektywności sprzyja spójne doświadczenie na całej ścieżce zakupowej i umiejętność dotarcia z komunikacją w odpowiednim miejscu i czasie – podkreślił Michał Banaszewski, Chief Business Officer, VMLY&R, współtwórca kategorii.

Ogromna większość zgłoszeń do kategorii Tech Driven w poprzednich edycjach dotyczyła wsparcia sprzedaży, dlatego połączenie z kategorią Performance Marketing/ E-commerce wydało się członkom Komitetu Organizacyjnego Effie naturalne. Pozwoliło to na rozszerzenie definicji, tak by do nowo powstałej kategorii mogły być zgłaszane kampanie dotychczas niedoreprezentowane w konkursie.

– Teraz centralnym elementem definiującym kategorię jest konwersja. Zadaniem dla zgłaszającego jest zdefiniowanie, co rozumie pod tym pojęciem, jaki typ konwersji był kluczowy w jego sytuacji biznesowej oraz udowodnienie, w jakim stopniu kampania przyczyniła się do sukcesu marki, produktu, usługi lub projektu. Taka definicja sprawia, że wciąż jest to kategoria, w której powinny być zgłaszane kampanie obliczone na dół lejka sprzedażowego, czyli np. te o profilu performance lub e-commerce. Równocześnie jednak otwiera nas na kampanie zintegrowane, uwypuklenie roli insightu czy kreacji w doprowadzeniu do konwersji, ale też na programy lojalnościowe lub wszelkie operacje na bazach danych czy CRM klient. – wyjaśnia Rafał Wachnik, Chief Strategy Officer, Group One Media, współtwórca kategorii Commerce.

Poszerzenie kategorii odnosi się także do środowiska danej kampanii. W przeciwieństwie do poprzedniej kategorii Performance Marketing / E-commerce, dla której obszar digital był obligatoryjny, w kategorii Commerce dopuszczane będę zarówno kampanie online, jak i offline lub wręcz instore oraz konwersje mierzone online i offline.

Ta kategoria docenia rozumienie funkcjonowania biznesu, znajomość zachowań konsumenta na jego ścieżce zakupowej oraz skuteczne wykorzystanie insightów, strategii, kreacji i analityki w celu zwiększenia konwersji klientów (np. pozyskania leadów, sprzedaży lub wsparcia sprzedaży). Do kategorii mogą być zgłaszane kampanie uwzględniające działania w jednym lub wielu obszarach, takich jak:

• Performance
• eCommerce
• eMerchandise
• Tech & Data-Driven
• Direct-to-Consumer
• Omnichannel

Start 22. Edycji Effie Awards planowany jest na 12 maja br. Przesyłanie zgłoszeń będzie możliwe
w czterech wyznaczonych terminach:
I termin: 12.05 – 31.05 (do godz. 17:00 włącznie)
II termin: 31.05 (od godz.17:01) – 21.06 (do godz. 17:00 włącznie)
III termin: 21.06 (od godz.17:01) – 12.07 (do godz. 17:00 włącznie)
IV termin: 12.07 (od godz. 17:01) – 23.07 (do godz. 17:00 włącznie)