Marketing MIX Kamikaze wśród najlepszych agencji na świecie, polska agencja nagrodzona srebrnym medalem przez...

Kamikaze wśród najlepszych agencji na świecie, polska agencja nagrodzona srebrnym medalem przez EcoVadis

0

Kamikaze została nagrodzona srebrnym medalem przez czołową światową platformę ratingową EcoVadis, zajmującą się oceną działań i praktyki firm z perspektywy społecznej odpowiedzialności biznesu (w tym zaangażowania ekologicznego).

Srebrny medal od EcoVadis agencja otrzymała w wyniku oceny w 4 wymiarach: środowiskowym, społecznym, etycznym i dotyczącym łańcucha dostaw.

Na tle innych ocenianych przez EcoVadis firm z branży reklamowej Kamikaze znalazła się wśród 3% najlepiej ocenianych agencji.

– Decyzja o podejściu do niezależnego światowego ratingu to jeden z elementów nowej strategii rozwoju Kamikaze, w której CSR odgrywa bardzo ważną rolę. Srebrny medal EcoVadis to dla nas ważny kamień milowy, a także punkt wyjścia do dalszej pracy nad organizacją – mówi Michał Ryszkiewicz, Managing Partner w agencji Kamikaze – Chcemy prowadzić biznes w taki sposób, żeby wpływać pozytywnie na nasze otoczenie. W procesie oceny zidentyfikowaliśmy kilka tematów, które można zorganizować lepiej. Już dziś bardzo intensywnie pracujemy nad zmniejszeniem i kompensacją naszego śladu węglowego.

EcoVadis to rating zrównoważonego rozwoju, o najsilniejszej reputacji na świecie. Ocena odbywa się przy pomocy metodologii, która opiera się o międzynarodowe standardy: Dziesięć Zasad ONZ Global Compact, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), standardy Global Reporting Initiative (GRI), normę ISO 26000, plan działania CERES oraz Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, znane również jako Ruggie Framework.

Z rozwiązań oferowanych przez EcoVadis korzysta ponad 75 tys. firm.

Główne korzyści wynikające z wdrożenia standardu EcoVadis to m.in. wzrost poziomu zadowolenia interesariuszy ocenianej firmy czy możliwość porównania wydajności CSR do innych podmiotów z tej samej branży bądź regionu.

Kamikaze to działająca od 15 lat agencja strategiczno-kreatywna z digitalowym backgroundem. Wśród jej klientów znaleźli się m.in. Google, marki L’Oréal, Danone, Super-Pharm, Kaufland Polska, marki Coty, Yves Rocher, a także Orange Polska czy Shell.