Marketing MIX Tauron ruszył z przetargiem na kompleksową obsługę kreatywną

Tauron ruszył z przetargiem na kompleksową obsługę kreatywną

0

Spółka Tauron Sprzedaż rozpoczęła przetarg na kompleksową obsługę kreatywną w zakresie prowadzenia kampanii reklamowych i innych działań marketingowych. Wybierze w nim maksymalnie cztery agencje, z którymi zawrze tzw. umowy ramowe na 18 miesięcy.

Wybrane w przetargu agencje będą odpowiadać m.in. za opracowanie strategii komunikacji kampanii reklamowych, uwzględniających cel sprzedażowy lub informacyjny oraz charakterystykę grupy/ grup docelowych (przewiduje się max. 5  grup docelowych w ramach jednej kampanii). Ich zadaniem będzie także opracowanie kreacji głównej kampanii reklamowej, opracowanie hasła/ nazwy kampanii reklamowej  tj.  sloganu reklamowego oraz CTA, dających się odpowiednio przełożyć i zastosować w komunikacji z poszczególnymi grupami  docelowymi w różnych kanałach komunikacji jakie przewidziane będą w ramach danej kampanii reklamowej.

Będą również zajmować się opracowywaniem spójnych wyróżników i treści marketingowych danej kampanii reklamowej, które będą używane w komunikacji marketingowej, opracowywaniem scenariuszy reklam radiowych i telewizyjnych, audycji i filmów informacyjnych, prezentacji multimedialnych, reklam do centrów handlowych itp., projektami akcji  ambientowych, konkursami, loteriami, akcjami dodatkowymi wspierającymi kampanie reklamowe lub innych działań marketingowych skierowanych do klientów. Tauron planuje wybrać maksymalnie 4 agencje i zawrze z nimi tzw. umowy ramowe. Będzie z nimi pracować przez 18 miesięcy. Budżet, jaki na tę współpracę przeznaczy to 2,35 mln zł netto (bez VAT).