Trade marketing POS Barometr – podsumowania i prognozy

POS Barometr – podsumowania i prognozy

0

Zapytaliśmy ekspertów branży POS co myślą o minionym roku i jak prognozują nastroje w nowym 2022 roku.

Ewa Stankiewicz, Agnieszka Kluzek, Właścicielki firmy Edelweiss

Pandemia uderzyła w Polską gospodarkę, powodując mocne zwolnienie działalności firm w wielu branżach, także POS. Wprowadzone lockdown’y i kolejne obostrzenia, spowodowały kryzys i inflację. Branża POS napotkała na problemy w postaci braku dostępności surowca oraz ich gwałtownych zmian cenowych. Oferowane warunki współpracy bazowały na krótkim terminie ważności, co niejednokrotnie przyczyniało się do anulowania zamówień lub sporych ograniczeń wydatków na budżet reklamowy. Rok 2021 stał się rokiem, w którym liczyły się krótkie i szybkie serie produkcyjne, nastąpiła znacząca reorganizacja sposobu myślenia i prowadzenia projektów. Rok 2022 jest bardziej przygotowany na funkcjonujący model działania – sposobów przyjmowania i opracowywania zleceń, planowania surowców i produkcji. Trzeba być też gotowym na nagłe sytuacje. Doświadczeni, wiemy, że aby usatysfakcjonować klienta, należy być wszechstronnie ukierunkowanym, stawiać na rozwój i nowe technologie, które zmienią zwykłe materiały w produkty mocno wyróżniające się i wchodzące w interakcję z konsumentem. POS mają być czymś więcej niż tylko zwykłą bryłą reklamową. Mają być świadectwem wartości i autentyczności prezentowanych marek.

Magdalena Ciszewska, ARTPLEX

2021 to rok lepszy niż 2020, ale wciąż nietypowy. Pomimo tego, że ograniczenia pandemiczne powstrzymały napływ zamówień z HoReCi, to jednocześnie wróciliśmy do względnie normalnego trybu pracy ze spotkaniami osobistymi i rozwinęliśmy zupełnie nowe projekty dla innych kanałów i branż. Mamy też wrażenie, że był to rok zacieśnienia współpracy na linii klient końcowy-producent oraz, że w wielu przypadkach odbyło się to z pominięciem małych agencji reklamowych i pośredników. Zapewne ma to związek z potrzebą ograniczania wydatków. Na rynku surowców sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Podwyżki, brak dostępności materiałów itp. Po ogromnej sprzedaży tworzyw sztucznych w 2020 r. na zabezpieczenia antycovidowe, w permanentach w 2021 r. królowały metal i drewno. Z jednej strony braki materiałowe dotknęły również tektury, a z drugiej trwałe ekspozycje gwarantowały dłuższe wykorzystanie materiałów przy mniejszym zaangażowaniu personelu w terenie. Z perspektywy producenta zabrakło nieco projektów wizjonerskich, odważnych. Było bardziej zachowawczo i bezpiecznie, czemu trudno się dziwić, zważywszy na okoliczności. W 2022 r. spodziewamy się, że w dalszym ciągu będziemy nieco pracować pod dyktando dostawców surowców z jednej strony, a z drugiej, że utrzyma się partnerska relacja pomiędzy klientami i dostawcami, którzy pozostali na rynku, czyli rzetelnymi, odpowiedzialnymi i wszechstronnymi.

Jacek Rogoziński, RODAN Agencja Reklamowa

W minionym roku w branży POS zaobserwowaliśmy wiele ciekawych procesów. Po pierwsze, od dłuższego czasu nie odbyły się znaczące imprezy targowe tej branży. Po drugie, nastąpiło częściowe zerwanie łańcuchów dostaw z Dalekiego Wschodu, spowodowane brakiem dostępności materiałów potrzebnych do produkcji oraz jednoczesnym wydłużeniem czasu transportu i gigantycznym wzrostem jego kosztów. Znacznie dłużej czekamy też na dostawy towaru z innych odległych zakątków świata. To nieuchronnie spowodowało zwiększenie obrotu wśród graczy lokalnych i regionalnych. Mądrzy ludzie zawsze mówili, że kryzys to nie tylko trudny czas w ekonomii, ale też świetna szansa dla spostrzegawczych i obrotnych. Myślę, że obecna sytuacja na rynku POS jest idealną ilustracją na potwierdzenie słuszności tego twierdzenia. Dziękuję za uwagę i wracam do pracy [uśmiech].

Monika Woźny-Kroch, executive director w Berkano Expo

Nie możemy zdefiniować jednoznacznie czy mijający rok 2021 był zły czy dobry dla branży POS. Niewątpliwe był to rok zmian. Ta dynamika wpłynęła pozytywnie na nasze wewnętrzne przemiany w Berkano Expo. Budowanie nowych struktur, rozwój, rebranding marki stanowiły przełomowy ruch, wokół którego umacnialiśmy i rozbudowaliśmy core działań. Konsekwencje wydarzeń 2020 nadal mocno działają na branżę POS. Co prawda w 2021 uniknęliśmy całkowitych lockdownów i paraliżu branży retail, jednak pojawiły się nowe czynniki, które codziennie stanowiły wyzwania dla naszego sektora. Galopujące ceny materiałów oraz utrudnienia w ich dostępności zauważyć można było w działaniach produkcyjnych oraz logistycznych. Harmonogramy dostaw i serwisów, do tej pory tak oczywiste, stały się wyzwaniem. Zaburzenia w dostawach komponentów elektronicznych spowodowały konieczność tworzenia wewnętrznych magazynów, by zabezpieczać płynność realizacji. Jednak to właśnie momenty krytyczne powodują napływ nowych inspiracji i napędzają progres. Ewolucja świata online i nowych technologii spowodowała poszerzanie rozwiązań również w naszym sektorze, co bardzo pozytywnie odbiło się na realizacjach Berkano Expo w 2021.

Zmiana to pozytywne zjawisko, które równolegle stanowi wyzwanie, wymusza wyjście ze starych schematów. Jest też ogromną szansą na rozwój dotychczasowych rozwiązań. Razem z naszymi klientami korporacyjnymi dostrzegliśmy jeszcze mocniej, że świat online, który tak intensywnie się rozwija nie jest w stanie realizować niezbędnych z punktu widzenia użytkowania celów. Nadal kupujemy za pomocą Touch and Fell – dotknij i poczuj. User Experience odbiorcy jest czynnikiem sterującym jego decyzjami zakupowymi w rzeczywistości, jak i w świecie eCommerce. Dlatego tak ważny jest pierwszy kontakt z produktem, definiujący doświadczenie klienta z daną marką. Świat online przez ograniczenia stworzenia immersji rzeczywistości nadal ma ograniczone działanie. Z naszej perspektywy największym wzywaniem będzie rozwój i poszukiwanie nowych kierunków równolegle zachowując znane do tej pory użytkownikowi obszary. Dwutorowe działanie będzie wyznacznikiem kierunków, które sektor POS powinien wdrażać by przygotować się na przemiany, które nadchodzą.

Agata Majchrzak, POSperita

Rok 2021 był doskonałym rokiem dla POSperity. Covidowe restrykcje miały negatywny wpływ na pierwszy kwartał roku, ale od tego czasu popyt na materiały POS umocnił się. Pandemia stworzyła okazję do nowej i bardziej efektywnej współpracy z klientami. Dzięki temu relacja biznesowa zmieniła się bardziej w zespołową. Jako efekty tej współpracy powstawały materiały POS, kreatywne w formie oraz efektywne jeśli chodzi o zwrot z inwestycji.

Największe wyzwanie 2021 roku można podsumować jako opóźnione procesy decyzyjne dotyczące realizacji poszczególnych kampanii oraz pozrywane łańcuchy dostaw. W ciągu ostatnich 12 miesięcy nasze terminy realizacji uległy skróceniu, a termin dostawy surowców wydłużeniu. Ta sytuacja wpłynęła na naszą efektywność, a poradziliśmy sobie dzięki rozbudowaniu systemów IT, które pozwoliły na lepsze zagospodarowanie magazynowe. Optymistycznie patrzymy na 2022 rok. Uważamy, że rynek w dalszym ciągu będzie rósł i rozwijał się. Po konferencji klimatycznej COP26 zorganizowanej w Glasgow przewidujemy wzrost dla materiałów ECO. To będzie wyzwanie dla designerów i dostawców. Uważamy, że popyt na takie tradycyjne materiały jak folie okienne, PCV oraz standy podłogowe powlekane folią będzie stale spadał, a popyt na ekologiczne rozwiązania nieustannie rósł. Łańcuchy dostaw materiałów surowców oraz inflacja nadal będą wyzwaniem, ale spodziewamy się stopniowego powrotu do normalności w 2022 roku.

Paweł Skopek, Koordynator ds. kluczowych klientów, TFP grafika

Z perspektywy firmy TFP grafika branżę POS w roku 2021 można określić względnie stabilnym. Pomimo ciągłych podwyżek cen surowców, w szczególności w drugim oraz trzecim kwartale minionego roku, zapotrzebowanie, otrzymywane zapytania na ekspozycje trwałe utrzymały się na dobrym poziomie. Klienci w jeszcze większej częstotliwości niż w roku 2020 wyrażali zainteresowanie ekspozytorami drewnianymi z wykończeniem ekologicznym. Mam tutaj na myśli farby wodne, przyjazne środowisku. Na drugim biegunie znalazły się tworzywa sztuczne.

Rok 2022 będzie bardzo trudny już od samego początku. Z perspektywy producenta, najcięższym zadaniem będzie oswojenie klienta z nową rzeczywistością cenową oraz bardzo długim czasem oczekiwania na produkt. Pewne jest jedynie to, że nie jest to jeszcze koniec podwyżek cen surowców.

Michał Wasilewski, Account Manager ATS Display

Trendem, który znacznie wpłynął na produkcję materiałów POS w 2021 roku i zostanie z nami na kolejne lata był zrównoważony rozwój i podejście zorientowane na wytwarzanie w obiegu zamkniętym. Wspólnie z naszymi klientami staramy się wypełniać te zobowiązania, aby tworzyć „mądre” materiały POS, zaczynając już na etapie projektowania. Mam tutaj na myśli optymalizację projektów pod względem ilości wykorzystanych materiałów i wyeliminowana niepotrzebnych elementów; wybór materiałów nadających się i pochodzących z recyklingu. Materiały POS powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby mogły być ponownie wykorzystane do tego samego celu. To jest zaleta materiałów permanentnych. Przykładem produkcji obrazującym działania ATS Display w tym zakresie może być kampania dla marki Ramazotti – wykorzystaliśmy w produkcji głównie stal i lite drewno, a wyprodukowane materiały (m.in. stolik kawowy, doniczka czy sofa) trafiły do konsumentów jako nagrody w promocji konsumenckiej.

Wygląda na to, że rok 2022 w kontekście nowych inwestycji będzie raczej rokiem z umiarkowanymi działaniami, ze względu na niewielkie budżety generowane w czasie pandemii. Podobnie wyglądają plany odnośnie RnD. Nasze produkty niezmiennie realizujemy z zachowaniem najwyższych standardów, czy to pod kątem wykończenia, czy też od początku życia projektu, czyli od designu. Szczególna uwaga zwrócona jest na procesowania realizowanych projektów, a nie na ich ilości, ponieważ w obecnych czasach żadnego przedsiębiorstwa nie stać na przepalanie czasu i mocy na bezpłodne projekty.

Rafał Kowalczyk, Sales Director w HOLO

W minionym roku znacznie przyspieszyła digitalizacja POS-ów. W sklepach e-obuwie cyfryzacja procesu zakupowego wyparła z przestrzeni sklepowej… sam produkt, a w witrynach sklepowych sieci CCC pojawiły się ekrany ledowe z możliwością zdalnej zmiany contentu. Rezygnacja z printu w witrynach potwierdza kolejny trend czyli coraz większy nacisk na ochronę środowiska. Sposobem na niedostępność niektórych surowców (w tym płyt meblowych, stali i tworzyw sztucznych) może być także oferowanie rozwiązań utylizacji lub ponownego wykorzystania elementów zabudów i POS-ów. W 2021 roku częściej stawialiśmy na nasz Dział Druku 3D. Duże serie materiałów POS ustąpiły miejsca materiałom dedykowanym do wyselekcjonowanych punktów sprzedaży i brandingom lokali pozwalającym na zaznaczenie obecności danej marki. Niektóre firmy rezygnowały z otwierania kolejnych sklepów stacjonarnych na rzecz budowy showroomów (również w wersjach mobilnych, jak np. Xiaomi), dzięki którym mogą oferować swoim odbiorcom kontrolowany Brand Experience. Przyszłością jest sprytny, jakościowy i precyzyjnie targetowany marketing 360° w miejscach, gdzie gromadzi się grupa docelowa. Wyzwaniem pozostaje dostępność materiałów i komponentów.

Artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu OOH magazine. Do pobrania TUTAJ.