Logo

Event MIX

Branża targowa razem z innymi sektorami gospodarki – 12 Tez Dla Normalnego Polskiego Ładu

– Umierają małe jedno lub kilkuosobowe firmy, ale zamykają się już też małe i średnie przedsiębiorstwa. Tendencja ta utrzymuje się od czasu rozpoczęcia pandemii, a w branżach szczególnie poszkodowanych, na skutek między innymi regulacji tzw. Polskiego Ładu, liczba zamykanych przedsiębiorstw dochodzi w tej chwili do rekordowych poziomów – przedsiębiorcy z branży targowej, którzy zdeterminowani są, aby dalej działać, biorą więc sprawy w swoje ręce.

Pod sformułowanymi przez nich 12 Tezami Dla Normalnego Polskiego Ładu, podpisują się też przedstawiciele innych branż. Obecna, krytyczna w wielu przypadkach, sytuacja dotyczy bowiem każdego polskiego właściciela firmy. Inicjatywa ta wychodzi od branży targowej, uważanej za najbardziej poszkodowaną przez pandemię, a dodatkowo – przez nowe obciążenia, które obowiązują od nowego roku. Walczy ona wciąż o wsparcie, by przetrwać, a po pandemii – dalej służyć rodzimym przedsiębiorcom jako główne wsparcie promocji polskiej gospodarki.

Funkcjonujący bardzo dobrze do wybuchu pandemii Covid 19 sektor targowy uważany jest dziś za jeden z najbardziej poszkodowanych przez lockdowny, ograniczenia, przesuwania terminów czy po prostu strach potencjalnych uczestników przed zarażeniem się. Z tym wszystkim targowa branża boryka się przez ostatnie 2 lata. Kiedy wydawało się, że nadchodzi pomoc, przyszło jednak głębokie rozczarowanie. W podobnej sytuacji znajduje się dziś wiele innych gałęzi gospodarki. – Ciągle wydłuża się lista firm zamykanych lub zawieszających swoją działalność. Statystyki biją na alarm. Umierają małe jedno- lub kilkuosobowe firmy, ale zamykają się już też małe i średnie przedsiębiorstwa. Tendencja ta utrzymuje się od czasu rozpoczęcia okresu pandemii, a w branżach szczególnie poszkodowanych, na skutek między innymi regulacji tzw. Polskiego Ładu, w tej chwili liczba zamykanych przedsiębiorstw dochodzi do rekordowych poziomów – w ten sposób sytuację wielu reprezentujących różne sektory firm w Polsce opisuje Krzysztof Szofer z Komitetu Obrony Branży Targowej.

Zwraca on uwagę, że firmy umierają w ciszy. To proces być może słabo widoczny, choć każdego dnia dzieje się właściwie na naszych oczach. Przedsiębiorstwa nie ogłaszają bowiem swej decyzji w mediach społecznościowych, nie robią specjalnych kampanii promocyjnych. Ludzie, którzy niejednokrotnie poświęcili całe albo większość swojego życia na budowanie marki piekarni, restauracji lub małego zakładu, zamykają swoje firmy, bo, po ludzku mówiąc, nie starcza na chleb. Pandemia wymusiła na nich zaciągnięcie zobowiązań dla ratowania swojego interesu: dla podtrzymania miejsc pracy, utrzymania klientów, ale niestety w wyniku kolejnych chaotycznych działań rządzących muszą powiedzieć: stop.

Jak uważają przedsiębiorcy, jest to przedziwna sytuacja, kiedy ludzie stojący u sterów naszego Państwa, wycieńczonej wskutek pandemii gospodarce fundują jednocześnie kilkuset stronnicowy pakiet przepisów nakładających większe obciążenia finansowe na poszkodowanych przez pandemię przedsiębiorców z  „bonusem” – niespotykaną dotąd w historii podwyżką cen nośników energii.

– Nie wiem, czy można byłoby wpaść na lepszą metodę zepsucia funkcjonującej dotąd całkiem nieźle polskiej gospodarki? Co w takiej sytuacji robić? – pytają przedsiębiorcy z branży targowej w imieniu wszystkich poszkodowanych przez pandemię właścicieli firm i ponownie biorą sprawy w swoje ręce.

Organizują więc akcję „12 Tez Dla Normalnego Polskiego Ładu”. Zakłada ona zamieszczenie 12 Tez na drzwiach wejściowych do firm, sklepów, kawiarni, restauracji, hoteli, itp. – Niech każdy nasz klient, petent, interesant ma okazję przeczytać, jakich standardów życia gospodarczego oczekujemy. Liczymy, że akcja rozleje się na większość polskich przedsiębiorstw i będzie początkiem głębokiej refleksji żyjących z naszych podatków kreatorów życia politycznego. Oni również muszą codziennie otwierać wiele drzwi, więc umożliwimy im w ten sposób zapoznanie się z naszym manifestem. Każda rewolucja zaczyna się od pozornie mało ważnych rzeczy – my robimy pierwszy krok – piszą pomysłodawcy akcji.

 

12 Tez Dla Normalnego Polskiego Ładu

TEZA 1

Jedynym autorytetem w sprawie gospodarki są fachowcy – ludzie wykształceni w tym kierunku i doświadczeni w skutecznym działaniu dla dobra gospodarki. Przy wprowadzaniu zmian w funkcjonowaniu gospodarki rząd ma obowiązek skutecznie konsultować te zmiany  z tymi fachowcami, skupionymi w organizacjach samorządu gospodarczego i izbach gospodarczych.

TEZA 2

Gospodarki nie stać na polityków – na płacenie kar za Sądy Dyscyplinarne, czy kopalnie odkrywkowe. Należy ograniczyć wpływ polityków na funkcjonowanie gospodarki.

TEZA  3

Konstytucja ma być przestrzegana przez wszystkich bez względu na to, jaki mają światopogląd, oraz jakie mają sympatie polityczne.

TEZA 4

Jedyna droga do ratowania gospodarki, to dbanie o dobrą kondycję polskich przedsiębiorstw – wszelkie stanowione prawa muszą być ustanawiane w porozumieniu z przedstawicielami wszystkich grup społecznych aktywnych zawodowo.

TEZA 5

Branże szczególnie wrażliwe na wahania związane z klęskami, pandemiami, stanami wyjątkowymi, ograniczeniami możliwości prowadzenia działalności, wymagają adekwatnej pomocy Państwa. Obowiązuje zasada: uniemożliwiamy prowadzenie normalnej działalności gospodarczej – płacimy ludziom rekompensatę.

TEZA 6

Jedynym źródłem dochodów Państwa jest aktywność przedsiębiorstw. Państwo ma stworzyć warunki do swobodnego, wolnorynkowego ale i sprawiedliwego prowadzenia działalności gospodarczej.

TEZA 7

Przepisy mają być proste , przejrzyste i sprawiedliwe dla wszystkich. Koniec dyskryminacji ludzi żyjących w niedostatku, ale również koniec dyskryminacji ludzi zaradnych życiowo. Państwo powinno aktywizować swoich obywateli, a nie utwierdzać ich w poglądzie, że nic nie robienie się opłaca.

TEZA 8

Stanowiący prawo mają szczególny obowiązek wspierania branż umożliwiających rozwój gospodarki, w tym w szczególny sposób szeroko rozumianej branży spotkań i wydarzeń.

TEZA 9

Rządzący nie mają swoich pieniędzy. Budżet Państwa, to przychód z podatków i wszelkich danin, wypracowany przez przedsiębiorców i pracowników. Na aktualnych decydentach ciąży zatem wyjątkowa odpowiedzialność za dysponowanie tymi środkami. To nie są ich pieniądze!

TEZA 10

Tak jak Państwo chroni obywateli płacących podatki przed drastycznymi wzrostami cen nośników energii, tak to samo Państwo powinno chronić przedsiębiorców, bo oni też płacą podatki.

TEZA 11

Nie ma prymatu polityki nad gospodarką. Jeśli Unia Europejska wygospodarowała fundusze pomocowe dla państw UE po pandemii, politycy polscy powinni zrobić wszystko, by umożliwić przekazanie tych funduszy z UE do Polski. Jeśli jest inaczej, politycy stają się sabotażystami.

TEZA 12

Żadnych rewolucyjnych zmiany podatkowych w czasach szczególnie trudnych dla gospodarki ! Odbudowa niektórych gałęzi gospodarki po Covid-19, to najgorszy moment na wprowadzanie głębokich zmian podatkowych. Należy je opóźnić o rok, lub ogłosić na ten czas vacatio legis.

Do akcji poparcia 12 Tez włączają się też przedsiębiorcy innych wiodących dla polskiej gospodarki branż, także poszkodowanych przez pandemię, a teraz również niesprawiedliwie potraktowanych nałożeniem dodatkowych obciążeń w ramach tzw. Polskiego Ładu.

– Najwyższy koniec na eksperymentowanie poprzez buble prawne jak Polski Ład na sektorze MŚP, który wytwarza prawie 50% produktu krajowego brutto (PKB). Najwyższy czas, żeby rządzący usłyszeli jednym głosem, 7 milionów pracowników i ich rodzin, że decydowanie o przyszłości wielopokoleniowych rodzinnych interesów, bez ich merytorycznego udziału zakończyło się – mówi Jacek Czauderna – prezes zarządu Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej. Jest przekonany, że wszyscy już rozumieją, jak bardzo powiązani są i równocześnie rozgrywani przez polityczne decyzje i regulacje gospodarcze bez konsultacji z samymi przedsiębiorcami. Zdaniem jego oraz innych popierających akcję 12 Tez właścicieli firm, galopujące ceny gazu i prądu, bez programów osłonowych dla przedsiębiorców, doprowadzą do upadku setek tysięcy firm w sektorze MŚP, które w czasie pandemii tracą płynność finansową, zadłużając się u dostawców, w Urzędach Skarbowych i w ZUS’ie.

– 12 tez Nowego Polskiego Ładu to stanowczy apel całego sektora MŚP do integracji wszystkich organizacji, przedsiębiorców i pracowników. Nie możemy biernie obserwować upadłości naszych firm. Musimy łączyć inicjatywy i projekty gospodarcze. Walczyć o swoistego rodzaju inwentaryzację przepisów w celu uproszczenia transparentnego funkcjonowania firm w Polsce i zapewnienia autentycznego rozwoju gospodarki i zapewnienia płynności finansowej, obrony klasy średniej. Tym łącznikiem będzie przywrócenie w Polsce Powszechnego Samorządu Gospodarczego – podsumowuje Jacek Czauderna.

Organizatorzy akcji zachęcają wszystkich – dużych i małych – tych, którzy sobie radzą i tych, którzy już tracą nadzieję, do rozpoczęcia „reformacji” naszego życia gospodarczego  i społecznego. – Zmieńmy jakość funkcjonowania gospodarki. Zerwijmy kajdany kolejnych bzdurnych przepisów na rzecz zdrowego rozsądku. Zacznijmy ze wzajemnym szacunkiem funkcjonowanie w życiu nie tylko gospodarczym, ale również w życiu społecznym. Dość polityki, dość „kręcenia” interesów pod jej płaszczykiem, stop nepotyzmowi, stop lekceważenia tych, którzy od lat budują wartość tego Kraju. Wróćmy do tego,  na co przez ciężkie lata transformacji pracowaliśmy. Jeszcze nie jest za późno, choć zegar wskazuje za 1 minutę dwunastą – głoszą organizatorzy akcji 12 Tez Dla Normalnego, Polskiego Ładu.

Sama zaś branża targowa też zdeterminowana jest wciąż do działania. Polska Izba Przemysłu Targowego zwróciła się właśnie z apelem do premiera i ministrów o wsparcie i uruchomienie stosownych narzędzi pomocowych, w tym:

  • Wypłacenie firmom branży targowej zaległego wsparcia z tytułu ograniczenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej z powodu obostrzeń epidemicznych za miesiąc maj i czerwiec 2021 r.
  • Objęcie tarczą antykryzysową od 15 grudnia 2021 r. (zwolnienie ze składek ZUS, postojowe, jednorazowa dotacja), przedsiębiorców branży targowej z co najmniej 40% spadkiem przychodów we wskazanych okresach referencyjnych.
  • Umożliwienie rozłożenia spłaty nadwyżek z subwencji PFR 2.0 na 24 raty, licząc od 15 marca 2022 r.
  • Uruchomienie pożyczki płynnościowej na preferencyjnych warunkach, co umożliwiłoby szybszy powrót do działalności i odzyskanie płynności finansowej, utrzymanie miejsc pracy, a także bezpieczeństwo w spłacie nadwyżek PFR 2.0.
  • Uruchomienie mechanizmu zabezpieczającego zaliczki klientów na poczet przyszłych wydarzeń krajowych, np. w formie zwrotnego funduszu gwarancyjnego, zabezpieczających zaliczkę klientów korporacyjnych w przypadku konieczności odwołania wydarzenia z powodu Sars CoV-2 w okresie kwiecień – listopad 2022 (wzorem rozwiązań austriackiego czy estońskiego).

Dotychczasowe, spowodowane pandemią, straty branży targowej wynoszą już około 3 miliardów złotych.

 


 

Więcej newsów branży eventowej znajdziesz TUTAJ.

Inspiracji szukaj podczas Festiwalu Marketingu.