Logo

Marketing MIX

Ministerstwo Finansów ogłasza przetarg na obsługę mediową w prasie i internecie. Budżet 10 mln zł.

Źródło: Ministerstwo Finansów, www.gov.pl

Ministerstwo Finansów szuka agencji mediowych do obsługi budżetu w wysokości 10 mln zł w prasie i internecie.  

Przedmiotem przetargu jest zawarcie umowy ramowej (na okres dwóch lat) na zakup powierzchni reklamowej w prasie drukowanej lub na portalach internetowych. Dotyczyć będzie kampanii społecznych i informacyjnych realizowanych przez Ministra Finansów.

W ramach przetargu Resort zamierza wybrać maksymalnie trzy agencje do współpracy. Szacunkowa całkowita wartość przetargu bez VAT to 8 130 081.30 PLN, czyli blisko 10 mln zł z VAT.

Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o kryteria oceny ofert, z czego 60% wagi ma cena.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału to 5 kwietnia 2022 r., oferta musi zachować ważność do 3 lipca 2022 r.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów.