Logo

Event MIX

Za nami „Targi oczami pokolenia Z”

W dniu 02 czerwca 2022 r., w ramach obchodów Global Exhibitions Day GED 2022, odbyło się w Warszawskim Centrum Expo XXI spotkanie ekspertów branży targowej – przedstawicieli Polskiej Izby Przemysłu Targowego ze studentami Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod hasłem „Targi oczami pokolenia Z”.

Inicjatorem spotkania była Polska Izba Przemysłu Targowego PIPT. Spotkanie wspólnie z PIPT zorganizowali studenci Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula.

Kluczowym punktem Wydarzenia był dialog na styku pokoleń – ekspertów branży targowej raz przedstawicieli pokolenia młodych profesjonalistów, którzy już wkroczyli na rynek pracy, lub za chwilę na nim się znajdą.

Targi oczami pokolenia Z

Z inicjatywy Polskiej Izby Przemysłu Targowego, której jedną z ról jest propagowanie idei targów, m.in. również wśród pokolenia młodych profesjonalistów, powstała koncepcja stworzenia forum dialogu między ekspertami branży targowej i przedstawicielami młodego pokolenia.

W dialogu wzięli udział eksperci branży targowej: Ewa Woch – wiceprezes zarządu, Targi w Krakowie, Agnieszka Wicha-Dauksza – Dyrektor Wydziału Public Relations, Targi Kielce, Sabrina Żymierska – Dyrektor Grupy Obiektów Kongresowych i Eventowych, Grupa MTP, Davide Odella – wiceprezes zarządu, Warszawskie Centrum EXPO XXI oraz przedstawicie Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula: Nadzeya Melnik, Nikola Naus i z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Marta Matras, Alicja Liszka.

Moderatorem spotkania była Magdalena Kondas – redaktor naczelna, Meetingplanner.pl, przewodnicząca Rady Biznesu SGTiH Vistula.

Całe wydarzenia prowadzili Dr Beata Kozyra, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego oraz Dr hab. Krzysztof Celuch, prof. profesor Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji Vistula.

Celem dialogu było spojrzenie na targi oczami młodego pokolenia, pokolenia Z, ludzi dorastających w dynamicznie zmieniającym się świecie, w wirtualnej rzeczywistości, w globalnej przestrzeni bez granic.

Spotkanie, które się odbyło jest dobrym punktem wyjścia do dalszych rozmów, dyskusji, dialogu, których celem będzie wspólne tworzenie przyszłości targów. Rozmowa ekspertów branży targowej i studentów może być wstępem do projektowania wydarzeń i zaproszeń na te wydarzenia skrojonych na miarę pokolenia młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.

Ożywiony dialog w kameralnej atmosferze okazał się niezwykle interesujący. Studenci, podpierając się swoimi doświadczeniami z EXPO 2020 w Dubaju, wskazywali co jest dla nich ważne w kontekście udziału w targach. Oto kilka z wielu konkluzji:

Festiwalizacja targów – nie tylko same stoiska prezentujące produkty, czy usługi, ale zdecydowanie eventy towarzyszące – jednak z umiarem, aby nie nastąpiło przebodźcowanie. Szeroko pojęta otwartość, dostępność i dostosowanie do różnych grup wiekowych, czy niepełnosprawności. Spotkania twarzą w twarz, relacje bezpośrednie, celebrowanie takich spotkań. Ekologia w każdym elemencie wydarzenia – młodzi ludzie podkreślali, że dzisiaj jeśli coś nie jest ekologiczne to w ich oczach jest passe. Możliwość doświadczania targów wszystkimi zmysłami. Możliwość zobaczenia „wszystkiego i wszystkich” w jednym miejscu.

Wydaje się, że spotkanie to było potrzebne, a konkluzje, które się w dialogu studentów z ekspertami branży targowej pojawiły będą inspiracją do tworzenia nowych wydarzeń targowych.

Honorowy patronat nad Wydarzeniem objęła Polska Organizacja Turystyczna oraz Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Federacja Przedsiębiorców Polskich i Rada Przemysku Spotkań i Wydarzeń TUgether.

Patronatu medialnego udzielili: Think MICE, OOH magazine, Meetingplanner.pl.

Partnerzy Wydarzenia: Warszawskie Centrum EXPO XXI, Grupa MTP, Targi Kielce, Targi w Krakowie, Międzynarodowe Targi Gdańskie MTG Amber Expo, EMG Events, Rentabar.pl.

Gośćmi Wydarzenia byli:

Rafał Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Prorektor Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji Vistula, Łukasza Adamowicza – Prezes Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń Tugether, Joanna Gorczyca – Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju w PZU SA/PZU Życie SA, dr hab. Marcin Gębarowski – Prof. Uniwersytetu Ekonomicznego Krakowie, Paweł Nikliński – Wiceprezes Targi w Krakowie, Edyta Niemyjska – Dyrektor Biura Projektów w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji Vistula, Jolanta Strasz – Sekretarz Rady Biznesu Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji Vistula oraz studenci Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji Vistula oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.