Logo

Media & maszyny

Toner Simitri® HD E – 100% odporności na działanie światła

Fogra Forschungsgesellschaft Druck e.V. przyznał tonerowi Simitri® HD E z Konica Minolta, 6 stopień w skali niebieskiej wełny (Blue Wool Scale1), oznaczający bardzo dobrą odporność na światło.

Toner Simitri® HD E jest wykorzystywany obecnie we wszystkich systemach druku produkcyjnego.2 Tonery Simitri® otrzymały certyfikaty zgodności dotyczące kontaktu z żywnością wydanego przez TÜV Rheinland, a w przypadku odbarwiania (Deinkability) przez INGEDE. Podobne certyfikaty zostały przyznane już w latach 2011 i 2010.

W zależności od tego, czy zadrukowany produkt jest wystawiony na światło dzienne, czy na światło sztuczne w pomieszczeniu zamkniętym, do użytych materiałów stosowane są różne parametry. Odporność na światło jest ważnym kryterium jakości dla firm świadczących usługi komunikacji graficznej oraz dla zakładów drukarskich. Zapewnia, że druk nie traci jakości z powodu rozjaśniania. Powołując się na testy Fogra, można teraz stwierdzić, że dzięki tonerowi Simitri® HD E, klienci mogą dłużej liczyć na dobrą odporność na światło produktu drukowanego w systemie Konica Minolta.

Ponadto, odnowienie certyfikatu odbarwiania przez INGEDE jest zapewnieniem dla profesjonalistów, którzy już korzystają z jednego z obecnych systemów druku produkcyjnego lub planują taki kupić, że drukowanie nie odbywa się kosztem środowiska naturalnego. Zachowane zostają doskonałe właściwości odbarwiania i wspierany jest recyklingu papieru. Certyfikat potwierdzający dopuszczenie do kontaktu z żywnością, ponownie przyznany przez TÜV Rheinland, dodatkowo stwarza nowe możliwości wejścia na nowe rynki, jak np. rynek nadruków na opakowaniach.

Zarówno firma TÜV Rheinland AG, jak i INGEDE e.V., obie z siedzibą w Niemczech, prowadzą działalność na skalę europejską. Niemiecka firma Fogra Forschungsgesellschaft Druck e.V. ustanawia standardy ISO, które są stosowane na całym świecie. Jak wynika z tych trzech raportów, Konica Minolta oferuje firmom świadczącym usługi komunikacji graficznej oraz zakładom drukarskim najbardziej elastyczne systemy druku produkcyjnego.

Dzięki opracowaniu nowego toneru Simitri® HD E, mamy produkt, który jest uważany za najlepszy jakościowo toner ze wszystkich produkowanych do tej pory. Jest to potwierdzone przez wyżej wspomniane trzy niezależne raporty. Jesteśmy więc dumni, że możemy zaoferować naszym klientom takie fantastyczne możliwości – podkreśla Karl-Friedrich Edenhuizen, ProductManager Colour Devices, Konica Minolta Business Solutions Europe.

1 Do testowania odporności na światło Fogra korzysta ze standardów skali niebieskiej wełny (Blue Wool Standards) (stopnie 1 do 8), gdzie stopień 1 oznacza „bardzo niską odporność”, a 8 „doskonałą odporność na światło”.

2 Następujące systemy druku produkcyjnego Konica Minolta stosują tonery Simitri® HD E: bizhub PRO C1060L, bizhub PRO C1060, bizhub PRO C1070, bizhub PRESS C1060, bizhub PRESS C1070, bizhub PRESS C1070P, bizhub PRESS C1070P, bizhub PRESS C1085, bizhub PRESS C1100.

www.konicaminolta.pl