Logo

Event MIX

Jubileusz 30-lecia Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Trzydzieści lat działań podejmowanych na rzecz rozwoju polskiej branży targowej

 

W 2023 roku Polska Izba Przemysłu Targowego świętuje Jubileusz 30-lecia, który będzie obchodzony przez cały rok, od stycznia do grudnia 2023 r.

Celem obchodów Jubileuszu jest podkreślenie wkładu Polskiej Izby Przemysłu Targowego w rozwój polskiej branży targowej oraz rodzimej gospodarki na przestrzeni ostatnich 30 lat. Izba jest dumna z ogromnego dorobku polskiego rynku targowego, zbudowanego wspólnymi siłami Członków i Izby oraz uznania, jakim polskie targi i firmy działające w branży targowej cieszą się dziś w kraju i za granicą.

W związku z obchodami Jubileuszu przygotowany został szereg publikacji na temat branży, historii oraz przyszłości targów, a także osób, które wniosły w jej rozwój szczególny wkład. Teksty będą publikowane w mediach oraz na profilach PIPT w mediach społecznościowych na przestrzeni bieżącego roku.

W ramach obchodów została zainicjowana m.in. Akcja 30 LAT MINĘŁO, której celem jest zebranie w ciągu roku kolekcji pamiątek w postaci zdjęć z targów przechowywanych do dzisiaj oraz zdjęć gadżetów, elementów konstrukcji, materiałów reklamowych, ulotek, itp. z ostatnich 30 lat targów (i starszych) od Członków Izby i przyjaciół targów w celu ich prezentacji na koniec roku na wystawie online.

Jubileusz 30-lecia to również wspólne świętowanie z fanami targów. Jednym z elementów wspólnej zabawy będzie Jubileuszowy Konkurs PIPT. W ramach Konkursu raz w miesiącu przez cały rok na profilu Facebook Targi Dają Więcej ukazywać się będą pytania związane z branżą. Zwycięzcami Konkursu zostaną każdorazowo trzy osoby, które jako pierwsze udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie. Nagrodami w Konkursie będą wejściówki na najciekawsze imprezy odbywające się na targach w całej Polsce.

W roku obchodów planowane są również inne ważne i ciekawe inicjatywy, m.in. oficjalna Gala Jubileuszowa. O szczegółach będziemy na bieżąco informować na stronie Izby www.polfair.pl oraz w mediach społecznościowych: Facebook PIPT oraz Facebook Targi Dają Więcej.

Na dzień 05.01.2023:

Do Komitetu Honorowego obchodów Jubileuszu 30-lecia PIPT przystąpili:

 

Patronat medialny objęli:

 

Partnerami obchodów Jubileuszu 30-lecia PIPT są:

O kolejnych Członkach Komitetu Honorowego oraz Partnerach obchodów Jubileuszu 30-lecia PIPT będziemy informować na bieżąco w naszych publikacjach.

Izba zwróciła się również do Prezydenta RP z wnioskiem o objęcie Patronatem Honorowym obchody 30-lecia PIPT.

W latach 1993-2006 organizacja działała jako Polska Korporacja Targowa, od 2006 roku jako Polska Izba Przemysłu Targowego – izba gospodarcza przedsiębiorców branży targowej i branż związanych z organizacją targów, wystaw i eventów. Siedzibą PIPT jest Poznań.

Zgodnie z misją, Polska Izba Przemysłu Targowego nieustannie promuje targi jako jedno z najważniejszych narzędzi eksportu i promocji polskich firm i polskich produktów, a także, jako instrument komunikacji bezpośredniej i marketingu dla firm z niemal każdego sektora gospodarki oraz zachęca przedsiębiorców do udziału w targach w charakterze wystawców i zwiedzających.

Izba integruje środowisko branżowe polskich firm działających w szeroko rozumianym przemyśle targowym do którego należą: organizatorzy targów, operatorzy obiektów targowych, firmy projektujące i budujące stoiska targowe, firmy spedycji targowej, organizatorzy wystąpień za granicą i dostawcy usług dla przedsiębiorstw biorących udział w targach za granicą, firmy świadczące usługi IT dla targów.

PIPT stanowi również platformę wiedzy, informacji oraz wymiany kontaktów. Wspiera firmy targowe lobbując na ich rzecz i rzecz branży u władz rządowych i samorządowych. Przez szereg lat działań lobbingowych Izba wypracowała pozycję oficjalnego eksperta branży targowej w rządzie, a biorąc udział w regularnych spotkaniach z przedstawicielami rządu
i poszczególnych ministerstw stała się partnerem do rozmów.


Artykuły o podobnej treści można przeczytać TUTAJ.