Logo

Marketing MIX

IGRZ podsumowuje drugi kwartał 2023 roku na rynku OOH

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przedstawia informację dotyczącą wielkości rynku OOH w Polsce w drugim kwartale 2023 roku. Dane zostały przygotowane we współpracy IGRZ i Domu Mediowego STARCOM (Publicis Group).

Q2 2023 OOH. RYNEK

IGRZ

Estymowana wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej OOH w Polsce w trzech segmentach rynku reklamy zewnętrznej – KLASYCZNE OOH + CITY TRANSPORT + REKLAMA DOOH zamknęła się kwotą w wysokości 161,86 mln PLN i była wyższa aniżeli w drugim kwartale 2022 roku o 7%.

Wzrost sprzedaży OOH w Q2 2023 bazuje na utrzymaniu dobrej koniunktury w segmencie nośników klasycznych oraz rosnącego lokowania akcji promocyjnych i reklamowych na nośnikach cyfrowych. Wpływ na wynik miały również wprowadzone od początku roku zmiany cen sprzedaży powierzchni ekspozycyjnych na nośnikach reklamy OOH w związku z inflacją i większymi kosztami ich eksploatacji.

Wydatki na promocję i reklamę w poszczególnych sektorach potwierdzają dużą aktywność głównych klientów reklamy OOH („handel”, „telekomunikacja”, „media”, „czas wolny”, „napoje i alkohole”). Tak w Q2, jak i w całym pierwszym półroczu 2023 roku. Utrzymuje się zainteresowanie korzystaniem z nośników OOH dla akcji społecznych i edukacyjnych (np. akcje PGE, Orlenu oraz jednostek rządowych i samorządowych), jak również propagandowych w ramach „prekampanii” przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi (np. Grupy EKR – Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, lokalnych fundacji i stowarzyszeń). Zmniejszyły się wydatki reklamowe w sektorze „żywność”, co jest odzwierciedleniem spadku siły nabywczej konsumentów.

Udział sektorów w sprzedaży OOH w Q2 2023:

Q2 OOH 2023 SEKTOR Q1-Q2 2023
HANDEL 21% 21%
SPOŁECZNE 13% 14%
TELEKOMUNIKACJA 12% 13%
MEDIA 12% 12%
NAPOJE I ALKOHOLE 11% 7%
CZAS WOLNY 6% 6%
PODRÓŻE I TURYSTYKA 6%
ŻYWNOŚĆ 5%
POZOSTAŁE SEKTORY 14%
RAZEM 100%

Wpływ poszczególnych segmentów rynku reklamy OOH na wynik Q2 2023.

Q2 2023. KLASYCZNE OOH

IGRZ

W Q2 2023 roku wielkość sprzedaży klasycznego OOH wyniosła 111,59 mln PLN i pozostała na podobnym poziomie w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku.

W klasycznym OOH główne przychody generują tradycyjnie dwa rodzaje nośników: Citylight (w grupie nośników podświetlanych) oraz Billboard 18 m² (w grupie nośników tradycyjnych). W Q2 2023 sprzedaż powierzchni ekspozycyjnych na tych nośnikach stanowiła blisko 70%, a w Q1-Q2 2023 blisko 68% przychodów.

Portfolio nośników reklamy w klasycznym OOH zmienia się, przede wszystkim ze względu na zapisy coraz powszechniejszych uchwał krajobrazowych w miastach niektórych aglomeracji. Większego znaczenia nabierają w kampaniach reklamowych nośniki małego formatu (Citylight i podświetlane słupy reklamowe) oraz reklama na DOOH. Oferta na wolnostojących nośnikach reklamy (przede wszystkim billboardach) jest ograniczana, choć dzięki zmianom jakościowym, nadal pozostają bardzo istotne dla kampanii reklamowych.

Wraz z większym wykorzystaniem danych powiązanych z odbiorem kampanii reklamowych na powierzchniach ekspozycyjnych klasycznych nośników, pozostaną one ważne z punktu widzenia dotarcia do konsumentów. Świadczą o tym również nowoczesne pomiary widowni. W najbliższej przyszłości nie ma także warunków dla intensywniejszego i powszechnego rozwoju nośników DOOH, przede wszystkim ze względu na bardzo wysokie koszty inwestycji.

Q2 2023. CITY TRANSPORT

IGRZ

W Q2 2023 roku wielkość sprzedaży w City Transporcie wyniosła 10,61 mln PLN i była niższa w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego o 13,5%.

Na słabszy wynik sprzedaży w City Transporcie wpływa brak od początku tego roku ekspozycji oraz emisji reklam w wagonach Metra Warszawskiego. Rozstrzygnięcia nowego postępowania przetargowego umożliwią korzystanie z tych powierzchni dopiero w drugiej połowie tego roku. Wzrosty odnotowujemy w poziomie wynajmu powierzchni na autobusach oraz wewnątrz autobusów i tramwajów komunikacji miejskiej. Dlatego do końca roku wynik w City Transporcie winien przekroczyć rezultat osiągnięty rok temu.

Q2 2023. REKLAMA DOOH

IGRZ

W Q2 2023 sprzedaż DOOH wyniosła 39,66 mln PLN i była wyższa aniżeli w tym samym okresie ubiegłego roku o 46,1%.

Udział reklamy cyfrowej (DOOH) w rynku OOH wyniósł w Q2 2023 ponad 24,5%. Podobny poziom odnotowaliśmy także w Q1 2023 – 24%. Tym samym udział reklamy DOOH w pierwszym półroczu 2023 roku wynosi także ponad 24%.

Rośnie liczba nośników cyfrowych dostępnych na rynku OOH, zwłaszcza sytuowanych wewnątrz obiektów – w galeriach handlowych, w budynkach biurowych i obiektach użyteczności publicznej, na dworcach kolejowych i lotniskach, w przejściach podziemnych. Prowadzone są również inwestycje w zakresie instalacji cyfrowych nośników reklamy w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej oraz w witrynach lokali użytkowych.

Dynamiczny wzrost sprzedaży na nośnikach DOOH związany jest również z wprowadzeniem w ubiegłym roku modelu CPM DOOH dla rozliczenia kampanii. Przyjęcie międzynarodowego standardu w postaci CPM DOOH przybliża nas do automatyzacji, adaptacji na zmiany i integracji z cyfrowymi platformami zakupowymi.

Q1-Q2 2022.

Estymowana wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej OOH w Polsce w trzech segmentach rynku reklamy zewnętrznej – KLASYCZNE OOH + CITY TRANSPORT + Reklama DOOH osiągnęła w pierwszym półroczu 2023 roku 277,66 mln PLN i była wyższa aniżeli w tym samym okresie 2022 roku o 6,4%

OOH KLASYCZNE OOH CITY TRANSPORT DOOH OOH ŁĄCZNIE
Q1 – Q2 2023 192,29 17,81 67,56 277,66
Q1-Q2 2023 vs 2022 – 3% – 0,6% + 50,6% + 6,4%

 

PROGNOZA 2023

Podtrzymujemy prognozę utrzymania w całym roku 2023 stabilizacji udziałów reklamy OOH na rynku mediów oraz wzrost dynamiki na poziomie jednocyfrowym. W związku z rozpoczętą kampanią wyborczą do parlamentu liczymy, że jej intensywność przez najbliższe dziewięć tygodni wpłynie pozytywnie na wynik sprzedaży w tym roku.

Źródło: IGRZ


Więcej newsów z branży TUTAJ.