Logo

Etykiety i opakowania

Mark Andy o przyszłości technologii

Firma Mark Andy – dostarczająca kompleksowe rozwiązania dla branży etykietowej, uwzględniające m.in. maszyny, materiały eksploatacyjne, a także usługi serwisowe i konsultingowe – od lat bacznie śledzi rozwój tego rynku i dominujące na nim trendy. Obserwacje te pozwalają jej tak dopasowywać swoją ofertę, by zaspakajać w jak największym stopniu jego zmieniające się potrzeby. O nowych rozwiązaniach technologicznych, nad którymi pracuje firma, a które mają zapewnić jej utrzymanie pozycji rynkowego leadera mówi Scott Warhover, VP Engineering w firmie Mark Andy.

Scott Warhover jest – jak sam podkreśla – zaangażowany w działalność firmy Mark Andy w wielu aspektach. Jednym z nich jest m.in. przynależność do zespołów, z których pierwszy koncentruje się na rozwoju nowych produktów, drugi – projektuje każdą maszynę dopasowując ją do indywidualnych potrzeb danego klienta. – Zaangażowanie w decyzje dotyczące projektowania i technologii – mówi – to kluczowe obszary mojej pracy, poza tworzeniem technologicznej „mapy drogowej” dla nowych, przyszłych projektów. Dysponujemy bowiem w Mark Andy niesamowitym zespołem inżynierskim, który nie waha się podejmować nawet najtrudniejszych wyzwań.

To ważny aspekt w zakresie działalności badawczo-rozwojowej firmy, której nadrzędnym celem jest wparcie klientów w osiąganiu przez nich sukcesów rynkowych. „To wymaga głębokiego zrozumienia ich potrzeb oraz wyzwań, z jakimi się zmagają – podkreśla Scott Warhover – także w perspektywie długookresowej. Wspólnie z osobami zajmującymi się zarządzaniem produktami oraz sprzedażą staramy się jak najlepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów. To zaś oznacza wykraczanie daleko poza obecną sytuację rynkową i oferowanie rozwiązań, co do których przydatności mogą oni nawet nie zdawać sobie sprawy! Wtedy właśnie przystępujemy do akcji: w zespole inżynierskim zaczyna się burza mózgów, zaczynamy ważyć każdy z pomysłów, tworzymy nowe koncepcje, a następnie budujemy i testujemy prototypy”.

Procesy te zmieniały się na przestrzeni lat w firmie Mark Andy, choć klient i jego potrzeby zawsze były tu na pierwszym miejscu. Scott Warhover mówi: „Współczesne drukarnie i przetwórcy etykiet mają o wiele większe oczekiwania w kontekście technologii i możliwości przez nią oferowanych – kluczową zmienną pozostaje wydajność, ale w coraz większym stopniu jednym z priorytetów staje się proekologiczność. Naszą pracę stymulują trendy rynkowe, zarówno te dostrzegalne w perspektywie krótko – jak i długoterminowej. Drugie z wymienionych są najbardziej trudne do zdefiniowania, ale krytyczne w kontekście ich obserwacji i prognoz, gdyż mają największy wpływ na nasz rozwój. Musimy zatem zachować elastyczność, by zapewnić klientom wychodzenie również naprzeciw trendom krótkookresowym”.

Jednym z trendów długookresowych – jak zauważa Scott Warhover – jakie firma dostrzega i bierze je pod uwagę przy projektowaniu nowych maszyn – jest ukierunkowanie się klientów na niższe nakłady i coraz większą liczbę wariantów tworzonych etykiet, ich personalizację i dopasowanie do indywidualnych potrzeb zleceniodawców.

– Ten trend – jak podkreśla – odgrywa rolę w technologicznym rozwoju sprzętu już od kilku lat, chociaż w czasie pandemii zaobserwowaliśmy krótkookresowe odejście od niego i czasowy powrót do nieco mniejszej liczby wariantów (SKU). Nasze rozwiązania muszą pozwolić klientom na przekraczanie granic wynikających z nowych trendów, a przy tym na dopasowanie się do zachodzących zmian.

– W największym stopniu na zachodzące tu zmiany wpływa rosnąca obecność druku cyfrowego w przestrzeni rynkowej. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku każdej zmiany technologicznej, także tutaj mamy szereg podejść w kontekście walki o udziały rynkowe. Wierzę, że gdy w nadchodzących latach sytuacja nieco się uspokoi, najbardziej zyskowne metody osiągną należne im akceptację i pozycję. Prędkość drukowania, koszt i jakość będą w dalszym ciągu stymulować obraz rynku. Widzimy też wzrost znaczenia technologii RFID w obszarze etykiet i opakowań – wierzę, iż sytuacja ta się utrzyma jeszcze przez pewien czas – mówi Scott Warhover, dostrzegając też trendy obecnie dominujące w branży etykietowej.

W kontekście wyzwań związanych z pozyskaniem siły roboczej i globalnymi problemami z wykwalifikowanym personelem Scott Warhover zauważa, że każdy z producentów odczuwa obecnie rosnące potrzeby względem coraz bardziej zaawansowanej technologii i większej automatyzacji, wspierających operatorów z mniejszym doświadczeniem. Mark Andy stara się odpowiedzieć również na te potrzeby i oczekiwania tworząc między innymi rozwiązania cyfrowe. – Istnieją dwa czynniki decydujące o stworzeniu skutecznej platformy druku cyfrowego – mówi Scott Warhover. – Pierwszym są parametry techniczne maszyny: prędkość, koszt i jakość przez nią oferowana. Jednak to integracja systemu prowadzenia wstęgi oraz opcji hybrydowych powoduje, że całe rozwiązanie staje się kompletnym i wydajnym narzędziem produkcyjnym. W naszym przypadku koncentrujemy się na obu tych aspektach.

Firma wprowadza do swojej oferty również – w ścisłej współpracy z drukarniami i właścicielami marek – zupełnie nowe rozwiązania, w tym software’owe, takie jak sMArtlink. System ten pozwala na tworzenie i gromadzenie danych produkcyjnych, jak też ich przechowywanie. Staje się zatem narzędziem analitycznym i pozwala na efektywną komunikację z systemami ERP/MIS stosowanymi przez klientów. – Ten proces – podkreśla Scott Warhover – jest kluczowy w kontekście rozwoju technologicznego naszych rozwiązań. Wszystko co robimy wynika ze zidentyfikowania potrzeb artykułowanych przez klientów. Ściśle z nimi współpracujemy w tym celu, zarówno bezpośrednio jak też poprzez działy zarządzania produktem i sprzedaży.

Najlepszym przykładem jest tu – jak dodaje – seria maszyn fleksograficznych Pro Series, jakie firma właśnie wprowadza na rynek. Zdaniem Mark Andy są one odpowiedzią na zapotrzebowanie części drukarń, które domagały się uzasadnionej ekonomicznie maszyny, w pełni bazującej na technologii serwo. Inne – jak podkreśla Scott Warhover – wskazywały na potrzebę posiadania opcji druku cyfrowego w wariancie entry level bądź klasy mid-level, z możliwością przekształcenia w konfigurację hybrydową. – Zebraliśmy z rynku wszystkie te opinie – mówi –  i poddaliśmy je, wspólnie z drukarniami, wnikliwej analizie. W efekcie powstała pierwsza platforma druku bazująca w pełni na technice fleksograficznej, umożliwiająca (w zależności od wariantu) drukowanie od strony lewej do prawej bądź od prawej do lewej, pozwalająca na rozbudowę o moduł cyfrowy. Uwzględniając potrzeby naszych klientów, stworzyliśmy zatem coś zupełnie nowego, wychodzącego poza pierwotne założenia. Powstało rozwiązanie, w ramach którego możemy zaoferować w pełni fleksograficzną maszynę w postaci Pro Series oraz cyfrowe modele Digital Pro 3 i Digital Pro Max, z uwzględnieniem zwiększonej wydajności i elastyczności.

Jednak nie tylko aktualne potrzeby są ważne dla firmy Mark Andy. Już dziś bacznie przygląda się ona przyszłości wąskowstęgowego druku fleksograficznego w perspektywie pięciu, a nawet dziesięciu lat. Scott Warhover zauważa, że technologia ta będzie nadal podstawą dla wysokonakładowej produkcji: „Fleksografia zapewnia bowiem najniższy koszt i największą prędkość w kontekście dużych nakładów, jak też największą elastyczność pod względem stosowanych podłoży i możliwości ich przetwarzania w trybie inline. Stworzone przez nas maszyny Performance Series i Evolution Series są w czołówce sprzedawanych przez nas rozwiązań. Nie poprzestajemy też w dalszym rozwijaniu techniki fleksograficznej i stale pracujemy nad nowymi rozwiązaniami. Najlepszym przykładem naszej wiary w przyszłość tej techniki jest wprowadzenie na rynek w tym roku modelu Pro Series”.

W tej samej perspektywie czasowej Mark Andy rozważa też przyszłość technologii cyfrowej, która wciąż zwiększa swój udział w całej przestrzeni rynkowej. „Wszyscy dostrzegamy stale zwiększający się punkt opłacalności dzielący technologie cyfrową i fleksograficzną – mówi Scott Warhover. – Z projektowego punktu widzenia stale pracujemy tu nad zwiększeniem prędkości produkcyjnej i obniżeniem kosztów wydruku jednostkowego. Druk ze zmiennymi danymi (VDP) będzie wciąż bowiem tworzył przestrzeń dla nowych aplikacji. Będziemy też świadkami dalszych usprawnień w kontekście zintegrowania cyfrowych maszyn drukujących, skutkującymi zwiększaniem wydajności, przyjazności dla użytkownika i redukcji odpadów”.

Mark Andy patrząc w przyszłość branży, swoją i swoich klientów poddaje też analizie parametry, które wyróżniają firmę na tle konkurentów z segmentu wąskiej wstęgi. „Jednym z najważniejszych – mówi Scott Warhover – jest fakt, że nie tylko produkujemy maszyny fleksograficzne, ale też integrujemy w nich technologię cyfrową. Co więcej, tej drugiej nie postrzegamy jako osobnego rozwiązania, nad którym pracujemy oddzielnie. Gdy klient potrzebuje maszyny to bez względu na rodzaj zastosowanej w niej technologii, nasz proces wygląda tak samo. Jest to kluczowa cecha, która decyduje o naszej pozycji jako kompleksowego partnera dla branży – zgodnie z mottem Total Solutions Partner. Co więcej, nie boimy się nawet najbardziej złożonych i wymagających zastosowań i potrzeb zgłaszanych przez klientów, niezależnie od stopnia ich personalizacji. Nasi inżynierowie wręcz uwielbiają tego rodzaju wyzwania!”


Więcej newsów z branży TUTAJ.