Logo

Marketing MIX

Bramy Kraju

W II konferencji Bramy Kraju wzięło udział ponad 150 osób – przede wszystkim byli to przedstawiciele urzędów miast, architekci i urbaniści, a także studenci i pasjonaci, zainteresowani promocją swoich miast. Przez kilka godzin rozmawiano o różnych aspektach promocji miast: tożsamości wizualnej, systemach informacji miejskiej, planowaniu przestrzeni, działaniach artystycznych w mieście.

Tak duże zainteresowanie konferencją świadczy o coraz większej wadze tych tematów. Miasta mają ogromną potrzebę wymiany doświadczeń. Wydaje się, że projekt Bramy Kraju ma szansę stać się swego rodzaju forum dyskusyjnym, gdzie bardziej doświadczone miasta będą dzielić się swoimi spostrzeżeniami z tymi, które dopiero zaczynają myśleć o promocji i nowoczesnym zagospodarowaniu przestrzeni publicznej. Widać, że jest kilka miast, które mogą pochwalić się spektakularnymi sukcesami na tym polu – należy do nich z pewnością Kraków czy Wrocław – oraz bardzo wiele takich, które mają jeszcze przed sobą długą drogę. Bramy Kraju chcą wszystkich inspirować, podsuwać pomysły, pokazywać dobre rozwiązania z zagranicy – powiedział Piotr Parnowski, prezes AMS, organizatora konferencji.

www.bramykraju.pl