Marketing MIX Podsumowanie roku – Pro Media House

Podsumowanie roku – Pro Media House

111
0

 

Największe wydarzenie branżowe roku 2007?
Paweł Zieliński PR Specialist Pro Media House: Branżę reklamową może cieszyć fakt, iż firmy outdoorowe kontynuują politykę uporządkowania rynku i swojej oferty. Dodatkowo muszę docenić fakt, iż poczyniono spore inwestycje w tym roku w podniesienie standardu nośników. Bardzo ważne dla branży były wybory parlamentarne, które spowodowały liczne zmiany w zaplanowanych kampaniach reklamowych. Mieliśmy do czynienia z przesuwaniem terminów kampanii czy też brakiem dobrych nośników w ciekawej lokalizacji.

Najciekawsza kampania outdoorowa w roku 2007?
PZ: Myślę, że mogę wskazać kampanię wprowadzającą markę Play oraz bardzo odważną kampanię Cropp Town. Przynajmniej nie było nudno, a kampanie ze względu na swoją kontrowersyjność zyskały bardzo duży rozgłos.

Najważniejsze wydarzenie mijającego roku w Państwa firmie?
PZ: Najważniejszym wydarzeniem w mijającym roku, dzięki naszym klientom, była bardzo wysoka lokata w raporcie Media i Marketing Polska dotyczącym domów mediowych. Ze wszystkich firm tego typu działających w Polsce zajęliśmy pierwsze miejsce w trzech kategoriach: zadowolenie klientów z obsługi, zadowolenie klientów z zakupu mediów, planowanie outdooru. W kilku innych kategoriach uplasowaliśmy się w ścisłej czołówce.
Do tego mogę dołożyć 5 lokatę w plebiscycie Press na najlepszego pracodawcę w kategorii domów mediowych.

Co zmieniło się na rynku reklamy zewnętrznej na przestrzeni roku?
PZ: Większy nacisk położono na niestandardowe formy reklamy, m.in. siatki wielkoformatowe, niestandardowe nośniki i nowoczesne, ambitne kreacje. Firmy outdoorowe prowadziły politykę utrzymywania stałych cen oraz stopniową eliminację dumpingu cenowego. Zlikwidowana została część nośników w związku z zaostrzeniem się przepisów dotyczących reklam przy ciągach komunikacyjnych, a w zamian zainwestowano w inne rodzaje nośników, m.in. scrolle, formaty 6×3, które bardzo dobrze sprawdzają się w reklamie wizerunkowej, a także nośniki o większym formacie. Co ważne, wg estymacyjnego raportu Starlinka (dane Expert Monitor) zaobserwować można, że wydatki na reklamę outdoor w 3 kwartałach roku 2007 wzrosły o 16,4 % w porównaniu do tego samego okresu roku 2006.

W jakim kierunku powinien on zmierzać?
Powinien stawać się bardziej uporządkowany, coraz bardziej nowoczesny. Firmy outdoorowe powinny inwestować jak najwięcej w rozwój, aby przy narastającej sile mediów elektronicznych medium outdoorowe nie straciło na świeżości. Istotne dla nas badania skuteczności przekazu outdoorowego powinny stać się jednym z priorytetów dla branży, gdyż jak na razie outdoor jest medium słabo zbadanym. Celem powinno być także dostosowanie nośników tak, aby jak najlepiej wpisywały się w miejski pejzaż, tym samym likwidując wrażenie zaśmiecania go. Warto zwrócić uwagę też na to, iż powinny zostać podjęte działania mające na celu eliminowanie clutteru, który niestety zaczął się pojawiać.

Czy cele, które założyli sobie Państwo na roku 2007 zostały osiągnięte?
PZ: Można powiedzieć, że tak. Osiągnęliśmy w większości nasze cele biznesowe i rozwojowe na ten rok. Jednakowoż, mały niedosyt pozostał, ale to już z pewnością nadrobimy w przyszłym roku. Mamy ambitne plany na kilka najbliższych lat, tak, więc z optymizmem patrzymy na przyszłość.

Czego można życzyć Państwu w nowym 2008 roku?
PZ: Realizacji ambitnych planów, ciągłego rozwoju i jak najwięcej takich dobrych Klientów i kontrahentów, jakich mamy teraz.