Marketing MIX Stany za jeden projekt

Stany za jeden projekt

120
0

Firma Europapier-Impap ogłasza konkurs na zaprojektowanie oryginalnego projektu, który będzie wykorzystany w kampanii promującej kreatywne zastosowanie folii samoprzylepnych na rynku reklamy wizualnej. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do agencji reklamowych, drukarzy oraz klientów końcowych. Nagrodą w „Europapier-Impap Graphical Contest” jest wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Przewodniczącym jury będzie znany grafik artysta-plastyk Andrzej Pągowski.

Konkurs rozpoczyna się 18 lutego 2008 roku i będzie trwał do 28 marca 2008 roku.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:
– grafika na samochodzie Citröen C5
– grafika na samochodzie dostawczym Mercedes
– grafika na autobusie miejskim Solaris.

Uczestnicy konkursu mogą wziąć udział we wszystkich trzech kategoriach, przy czym projekty muszą być inne. Nie wolno dokonać adaptacji tej samej grafiki na trzech pojazdach. Dodatkowo, każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż trzy projekty w danej kategorii.

Projekt powinien w sposób jak najbardziej kreacyjny reklamować folie samoprzylepne poprzez zaprezentowanie ich możliwości. Na projekcie powinien znajdować się adres strony internetowej www.europapier-impap.pl, logo Organizatora oraz slogan „Folie do druku i reklamy”. Autorzy prac nie powinni sugerować się reklamami wykorzystywanymi dotychczas przez Europapier-Impap.

W pełni bezstronne jury złożone z niezależnych specjalistów działających na rynku reklamy wizualnej wyłoni zwycięzcę w każdej z trzech kategorii. Autorzy najlepszych grafik na pojazdach otrzymają jednoosobowe zaproszenie do wyjazdu do stanu Georgia. Wyjazd odbędzie się w terminie 30 maj – 05 czerwiec br. Jury przy wyborze nagrodzonych prac będzie brało pod uwagę głównie dwa kryteria: kreatywność oraz technika wykonania.

Prace powinny być dostarczone do 28 marca 2008 roku, do godz. 16.00, w postaci:
– wizualizacji grafiki na pojazdach (wydruk) oraz
– plik/i poglądowe (tzw. wglądówki) i produkcyjne na płycie CD (min. 600 dpi)
Materiały powinny zostać wysłanie do biura Organizatora konkursu pod adresem: Europapier-Impap, Pass 20J, 05-870 Błonie k. Warszawy, z dopiskiem „Europapier-Impap Graphical Contest”.

Ogłoszenie wyników „Europapier-Impap Graphical Contest” nastąpi dnia 9 kwietnia 2008 roku.

Partnerem Konkursu jest Best Media, wydawca magazynu „Outdoor Media”.

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Europapier-Impap Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.europapier-impap.pl.