Marketing MIX Festiwalowe podsumowanie

Festiwalowe podsumowanie

67
0

7 maja 2008r. w środę, w Pawilonie Wyspiański 2000 przy Placu Wszystkich Świętych 2 w Krakowie, w ramach Festiwalu Plakatu Reklamowego Barbakan 2008, odbędzie się konferencja i dyskusja panelowa poświęcona „Reklamie zewnętrznej w przestrzeni publicznej polskich miast”. Jest ona podsumowaniem ogólnopolskiej debaty odbywającej się z udziałem architektów, przedstawicieli administracji publicznej, branży reklamowej i mieszkańców miast. Debata od blisko 8 miesięcy towarzyszy wystawie „Architektoniczne Punkty Odniesienia. Honorowa Nagroda SARP 1966-2006” w największych miastach Polski. Organizatorem debaty jest Cityboard Media.

Konferencja i dyskusja panelowa, jest częścią ogólnopolskiego projektu realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP. Projekt składa się z cyklu wystaw „Architektoniczne punkty odniesienia – Honorowa Nagroda SARP 1966-2006”, odbywających się w siedmiu największych miastach Polski. Celem wystaw jest skonfrontowanie przykładów dziedzictwa architektury współczesnej w Polsce z aktualną praktyką architektoniczną oraz zainicjowanie dyskusji nad miejscem wybitnych dzieł architektury w pejzażu miejskim i życiu gospodarczym współczesnej Polski.

Uczestnicy spotkania podsumują obecny sposób funkcjonowania reklamy w przestrzeni publicznej polskich miast, takich jak Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław. Zdiagnozują największe problemy tkanki miejskiej w tych miastach. Omówią możliwości uporządkowania przestrzeni miejskiej i wskażą największe bariery tego procesu.

Dyskusję poprowadzą: dr Adam Czyżewski, komisarz wystawy „Architektoniczne punkty odniesienia – Honorowa Nagroda SARP 1966-2006” oraz Robert Załupski, reprezentujący miesięcznik OUTDOOR MEDIA.