Marketing MIX Outdoor poza kryzysem?

Outdoor poza kryzysem?

78
0

Kryzys na rynkach finansowych wpłynął na obniżenie prognoz domu mediowego ZenithOptimedia dotyczących wydatków na reklamę w ciągu najbliższych dwóch lat.

Według szacunków branża reklamowa odczuje pogarszające się nastroje konsumenckie i cięcia wydatków marketingowych. Prognozowany na 2009 r. 6 proc. wzrost został skorygowany do 4 proc. Według raportu ZenithOptimedia segmenty, w których szczególnie można się spodziewać w najbliższym czasie korekty wydatków na reklamę to dobra luksusowe, podróże oraz rozrywka. Spowolnienie dotknie wszystkie rejony świata, niemniej jednak według prognoz region Europy Środkowej i Wschodniej utrzyma do 2010 r. dwucyfrowy wzrost rynku reklamowego. Specjaliści ZenithOptimedia szacują, że internet i outdoor to jedyne media, które zwiększą swój udział w budżetach reklamodawców: ze względu na coraz lepszą mierzalność działań w sieci oraz nadzieje pokładane w cyfryzacji nośników reklamy zewnętrznej.