Logo

Marketing MIX

Agencja Reklamowa S4 dla Union Investment

Agencja Reklamowa S4 realizuje dla Union Investment TFI SA kampanię „Nic nie jest słodsze od miodu, prócz pieniędzy”, promującą produkt finansowy – subfundusz UniWIBID. Akcja rozpoczęła się w listopadzie i objęła prasę, radio oraz Internet.

Główny przekaz realizowanej kampanii to „Przynosimy zyski. W różnych warunkach”. Promowany w niej subfundusz UniWIBID to wygodny produkt, którego wartość rośnie każdego dnia, a środki mogą być wpłacane i wypłacane codziennie, bez utraty odsetek. Zdobył on też 5 gwiazdek, czyli najwyższy rating „Analiz Online”.
Przygotowana przez S4 kampania kierowana jest do aktualnych i potencjalnych klientów funduszu – osób świadomie inwestujących środki prywatne lub zarządzających płynnością w przedsiębiorstwach. Celem kampanii jest poinformowanie, że także w aktualnych warunkach ekonomicznych możliwy jest zysk z inwestycji, bez podejmowania zbędnego ryzyka, zwłaszcza, jeśli korzysta się z odpowiednich instrumentów finansowych.
Celem kampanii jest także wzmocnienie wizerunku Union Investment jako aktywnego, przyjaznego i profesjonalnego TFI, które potrafi przynosić zyski w różnych warunkach rynkowych.

Po stronie agencji znalazło się przygotowanie kreacji prasowej, realizacja spotu radiowego oraz przygotowanie nośników internetowych. Wspólna realizacja S4 i Union Investment TFI SA jest elementem stałej obsługi marki, za którą agencja odpowiada od stycznia 2011.

Kampania rozpoczęła się 2 listopada. Wśród wybranych mediów znalazły się: Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Forum, Polityka, Wprost, Newsweek, Forbes Inwestor, Bloomberg Businessweek, stacje radiowe: PR 3, TOK FM, Classic Pin oraz portale internetowe: pb.pl, gazeta.pl, onet.pl, money.pl, inwestycje.pl, wp.pl i in. Kampanii towarzyszyła też akcja specjalna zrealizowana wspólnie z Pulsem Biznesu.

Ze strony S4 za kampanię Nic nie jest słodsze od miodu, prócz pieniędzy” odpowiadają: Katarzyna Kijas – strategic planner, Monika Wysocka – group account manager, Joanna Biegacz – senior account executive oraz zespół kreatywny – Jeroen Lenssinck i Łukasz Skalik. Po stronie Union Investment zespołem przygotowującym kampanię kieruje Anna Filipowska.

Za planowanie i zakup mediów tradycyjnych odpowiada dom mediowy Mindshare, Internetu – Cube Group.