Marketing MIX „Łódź kreuje” na outdoorze

„Łódź kreuje” na outdoorze

0

Trwa kampania „Łódź kreuje” promująca atrakcje projekty kulturalne i potencjał biznesowy Łodzi. Akcję wspólnie z władzami samorządowymi tego miasta przygotowały agencje K2 i dsk.

Kampania „Łódź kreuje” wychodzi od konfrontacji z powierzchownym wizerunkiem tego miasta jako postindustrialnego i nieciekawego. Materiały kreatywny opowiadają o tym, że Łódź nie jest doskonała, że upadek ery przemysłowej wywarł na niej silne piętno, ale także pokazują, że w taki środowisku realizowane są nowe, interesujące projekty artystyczne i biznesowe.

Z kolei layouty internetowe i outdoorowe mają oddawać ducha kreatywności miasta, który wyłania się z łódzkich pracowni artystycznych, warsztatów czy hal produkcyjnych. W grafikach zawieszone w przestrzeni litery – wykonane z materiałów typowych dla różnego rodzaju działań kreatywnych – układają się w slogan reklamowy. Wykorzystywanych jest kilka layoutów z różnymi rodzajami liter materiałów i odrębnymi kolorystykami.

Akcję – rozpoczętą pod koniec września, a obejmującą przede wszystkim telewizję, internet i outdoor – organizuje Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, Departament Prezydenta w Urzędzie Miasta Łodzi. Spoty i związane z nimi grafiki przygotowała agencja K2, a layouty eksponujące hasło „Łódź kreuje” – agencja dsk we współpracy z fotografem Pawłem Fabjańskim i scenografką Zuzanną Słomińską.