Marketing MIX PIAP zwraca się do Unilever Polska Sp. z o.o.

PIAP zwraca się do Unilever Polska Sp. z o.o.

16
0

Polska Izba Artykułów Promocyjnych, organizacja branżowa zrzeszająca ponad 140 firm z branży artykułów promocyjnych, przyłącza się do protestu przeciwko wydłużeniu terminów płatności dla dostawców z branży reklamowej z 60 do 90 dni jako nowej polityki firmy Unilever Polska Sp.o.o.

PIAP przyłączając się do protestu jednocześnie wspiera stanowisko Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB, Związku Firm Public Relations oraz Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku, które w znaczący sposób zanegowały wprowadzoną przez spółkę Unilever Polska Sp.z o.o. politykę.

PIAP wystosował pismo do spółki Unilever Polska Sp. z o.o. wyrażające dezaprobatę dla podjętej przez firmę nowej polityki regulowania płatności jednocześnie apelując do spółki o wycofanie się ze swojej decyzji i przywrócenie dotychczasowych warunków dotyczących terminów płatności dla dostawców branży reklamowej.

Postanowiliśmy zareagować i przyłączyć się do protestu, ponieważ tego typu praktyki są krzywdzące dla dostawców branży reklamowej, którzy muszą wykonać swoją pracę i zaangażować swoje środki finansowe aby dostarczyć towar bądź usługę. Wydłużenie terminu płatności przyczyni się do zmniejszenia płynności finansowej współpracujących z Unilever Polska Sp. z o.o. firm co w niedługiej perspektywie z pewnością doprowadzi do wielu bankructw i upadłości w tej branży a problem będzie się rozprzestrzeniał na inne branże – mówi Katarzyna Wojniak Dyrektor Biura Zarządu Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych.