Marketing MIX Galposter z identyfikacją wizualną dla sieci Lewiatan

Galposter z identyfikacją wizualną dla sieci Lewiatan

20
0

Galposter – spółka wchodząca w skład Grupy Outsourcing Experts, świadcząca usługi w obszarze outsourcingu procesów identyfikacyjnych, rebrandingowych i budowy sieci – realizuje kontrakt dla spółki Lewiatan. Umowa na rzecz tej sieci sklepów detalicznych, działających w systemie franczyzowym, obejmuje kompleksową obsługę w obszarze procesów identyfikacyjnych i rebrandingowych placówek na terenie południowej Polski.

Podpisana umowa ramowa zakłada długofalową współpracę w zakresie produkcji i montażu elementów identyfikacji wizualnej dla sklepów i magazynów należącymi do sieci franczyzowej. Spółka z Grupy OEX odpowiada także za  inwentaryzację placówek, przedstawianie rekomendacji w zakresie nowego oznakowania, opracowanie wizualizacji graficznych placówek i kompleksowe uzgodnienia z regionalnymi biurami Lewiatan.

Działania – prowadzone na rzecz sieci Lewiatan – obejmują kompleksowy pakiet usług identyfikacyjno-rebrandingowych. W ramach umowy Galposter odpowiada za:

• planowanie procesu od strony operacyjnej i logistycznej,
• wykonanie audytów oraz pomiarów we wszystkich punktach sprzedaży,
• zarządzanie projektami,
• przygotowanie prototypowych rozwiązań technologicznych nowego oznakowania zgodnie z opracowanymi ogólnymi wytycznymi wizerunkowymi,
• produkcję nowych elementów oznakowania placówek na bieżąco,
• transport i montaż nowego oznakowania sieci,
• serwis elementów i urządzeń wchodzących w skład oznakowania.

– Odpowiednie oznakowanie sieci sprzedaży jest szczególnie istotne w branży handlu detalicznego, w której panuje bardzo duża konkurencja. Uporządkowanie kwestii wizerunkowych i idąca za tym standaryzacja pozwala nie tylko na uzyskanie pozytywnego efektu wizerunkowego, ale także ułatwia zarządzanie kosztami serwisowania i obsługi np. punktów sprzedaży – dodaje Jacek Oleński, project manager Galposter.