Marketing MIX Toruński Park Technologiczny polskim finalistą konkursu RegioStars

Toruński Park Technologiczny polskim finalistą konkursu RegioStars

0

Park w Toruniu, jego rozbudowa i rozwój działalności, jako jedyny projekt z Polski, znalazł się w gronie 17 finalistów ogólnoeuropejskiego konkursu RegioStars 2015 organizowanego przez Komisję Europejską.

Przedsięwzięcie znalazło się w gronie finalistów w kategorii „Inteligentny rozwój: uwalnianie potencjału rozwojowego małych i średnich przedsiębiorstw dla celów gospodarki cyfrowej”. Konkursowe Jury dokonało wyboru 17 najciekawszych projektów, spośród 143 zgłoszeń. Wśród głównych kryteriów przyjętych przez oceniających znalazły się: innowacyjność, wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz współpracy partnerskiej.

Projekt „Rozbudowa i rozwój działalności Toruńskiego Parku Technologicznego” realizowany jest jako kluczowy z działania 5.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jego celem jest zwiększenie dostępności i upowszechnienie korzystania z zasobów informatycznych w modelu tzw. chmury obliczeniowej (cloud computing). Ten sposób korzystania z zasobów informatycznych – z uwagi na oddzielenie warstwy technologicznej (sprzętu i oprogramowania) od użytkownika, który może dzięki temu skoncentrować się wyłącznie na korzystaniu z zasobów, a nie na ich obsłudze – przynosi znaczące korzyści zarówno przedsiębiorcom, jak i sektorowi publicznemu.

Dzięki projektowi stworzona została nowoczesna infrastruktura, której kluczowym elementem jest jedno z najnowocześniejszych centrów przetwarzania danych w Polsce – Exea Data Center. Z jego usług korzystają przedsiębiorcy, a w szczególności firmy informatyczne, które mogą bez nakładów inwestycyjnych i związanego z tym ryzyka tworzyć, wdrażać i sprzedawać własne, innowacyjne usługi w modelu chmury obliczeniowej. Dotyczy to również startupów, które rozwijają swoją działalność w inkubatorze Exea Smart Space, który powstał również w ramach realizowanego projektu.

Celem konkursu RegioStars jest wyróżnienie projektów, które otrzymały dofinansowanie z Funduszy Europejskich, wpisują się w założenia Strategii Europa 2020 i są przykładem dla rozwoju innych regionów. W ubiegłorocznej edycji konkursu jednym z finalistów został dofinansowany ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka projekt „Droga do Polski Przedsiębiorczej”.

Zwycięskie projekty zostaną ogłoszone podczas tegorocznego Tygodnia Europejskich Regionów i Miast (OPEN DAYS), który będzie miał miejsce w Brukseli od 12 do 15 października br.

Więcej informacji o konkursie: TUTAJ

 JK