Marketing MIX Opakowania: stabilny wzrost – Stanisław Moczulski, Metsä Board

Opakowania: stabilny wzrost – Stanisław Moczulski, Metsä Board

85
0

O kondycji polskiej branży opakowań w kontekście europejskim, aktualnych i przyszłych trendach, a także o zwiększaniu efektywności opakowań dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w ich produkcji opowiada Stanisław Moczulski – dyrektor ds. sprzedaży w spółce Metsä Board, producenta tektury na opakowania składane.

Według najnowszego raportu „Rynek druku i opakowań drukowanych w Polsce” branża poligraficzna odnotowuje ciągły, stabilny wzrost. Oczekuje się, że w 2016 r. wartość tego rynku może osiągnąć 14,5 miliarda złotych. Jak z Państwa perspektywy wygląda obecnie sytuacja na polskim rynku opakowań? Jak branża wypada w porównaniu z jej europejskimi sąsiadami?
Stanisław Moczulski: Dynamika wzrostu w branży opakowań jednostkowych, jak i opakowań z tektury falistej, od ładnych paru lat w Polsce jest bliska dwucyfrowym wzrostom rok do roku. Zakładając, iż nie doświadczymy znaczących perturbacji wynikających z niestabilnej sytuacji polityczno – gospodarczej, 2016 nie powinien być złym rokiem. Polska w zakresie wielu segmentów: spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym czy elektronicznym jest znaczącym producentem, jak i eksporterem do krajów Uni Europejskiej. Posiada również chłonny rynek własny. Zwiększenie produkcji tych segmentów jest czynnikiem wspierającym rozwój branży opakowaniowej, a także dalsze inwestycje u obecnych producentów, jak również pojawianie się nowych do tej pory nieobecnych europejskich producentów. Na tle krajów ościennych charakteryzujemy się dużą dynamiką wzrostów – stabilnych wzrostów zapewniających dobrą perspektywę na 2016.

Jakie są najsilniejsze obecne trendy w produkcji opakowań?
Na poziomie globalnym występują bardzo duże podobieństwa między poszczególnymi krajami. Urbanizacja zmienia zwyczaje nabywców, powodując na przykład wzrost popularności opakowań, które umożliwiają konsumpcję gotowych porcji produktów żywnościowych w dowolnym miejscu. Bezwzględnym wymogiem jest bezpieczeństwo i możliwość ponownego wykorzystania materiałów opakowaniowych, a także odnawialność surowców.

Kolejnym ważnym trendem jest ograniczona dostępność zasobów, co wymusza ich efektywne wykorzystywanie. Tektury o niskiej gramaturze stanowią odpowiedź na te wyzwania, ponieważ do ich produkcji zużywa się mniej surowców, wody i energii.
Kolejny czynnik to komputeryzacja – przykładowo rosnąca popularność sklepów internetowych zmienia podejście do zakupów. Opakowania muszą sprawdzać się w różnych kanałach dystrybucji. Zmienia się struktura populacji świata, społeczeństwa starzeją się i szybko wzrasta liczebność klasy średniej, co powoduje zmiany stylu życia i odżywiania, a w rezultacie jeszcze zwiększa znaczenie recyklingu.

Nieustannie rozwija się świadomość konsumentów. Na ich decyzje w coraz większym stopniu wpływa etyka, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo. Optymalizacja opakowań jest korzystna dla zrównoważonego rozwoju i pomaga zmniejszyć obciążenia środowiska naturalnego.

Jaką rolę przy produkcji opakowań będą odgrywały zagadnienia związane z ochroną środowiska?
Znaczenie spraw środowiskowych wciąż wzrasta. Coraz większą uwagę zwracamy na rozsądne wykorzystywanie zasobów, na przykład dzięki zmniejszaniu wagi opakowań. Przy projektowaniu bardzo ważnym aspektem jest możliwość recyklingu, a w szczególności łatwego i sprawnego recyklingu zużytego opakowania. Oczywiście opakowanie musi najpierw spełnić swoją zasadniczą rolę, chroniąc produkt i zapobiegając niepotrzebnemu powstawaniu odpadów.

Jak będzie wyglądać przyszłość opakowań artykułów spożywczych?
W przypadku żywności najważniejsze jest utrzymanie dobrego stanu produktów w całym łańcuchu dostaw. Dobre opakowania chronią żywność i zwiększają jej dostępność. Kolejny temat, badany od wielu lat, to przenikanie do żywności różnych substancji z opakowań, takich jak oleje mineralne, zanieczyszczenia chemiczne, mikroorganizmy, a wreszcie zapach i zabarwienie. Tektury z pierwotnych mas włóknistych są czyste z natury, mają jasno określony skład i są zatwierdzone do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Uważam, że konsumenci oczekują bardzo dużego zróżnicowania rozmiarów opakowań dostosowanych do ich potrzeb. Również zwyczaj spożywania szybkich posiłków w ruchu powoduje powstawanie nowych wymagań wobec opakowań produktów żywnościowych.

W jaki sposób nowoczesne materiały umożliwiają uzyskiwanie oszczędności przy produkcji opakowań, zmniejszanie ich wagi i zwiększanie wytrzymałości?
Od dłuższego czasu zajmujemy się obniżaniem gramatur naszych produktów, przy zachowaniu dobrej sztywności i drukowności. Pod koniec maja poinformowaliśmy o rozpoczęciu w naszym zakładzie w Kyro w Finlandii, testów produkcyjnych formowania za pomocą piany. Technologia ta polega na wdmuchiwaniu mikroskopijnych pęcherzyków powietrza do zawiesiny włókien w wodzie. Zastosowanie tej metody zwiększa pulchność tektury, a obniża jej gramaturę. Oprócz tego, włókna rozkładają się bardziej równomiernie we wstędze, co usprawnia formowanie i zwiększa stabilność właściwości i wyglądu tektury. Należy wreszcie wspomnieć o obniżonym zużyciu surowców, energii i wody, które sprzyja zrównoważonemu rozwojowi.

Metsä Board jest laureatem wielu nagród branżowych. Jakie wyróżnienia otrzymali Państwo ostatnio? Które z nich mają specjalną wartość dla marki?
W konkursie Sansar 2014, firma Fazer została nagrodzona za linię produktów Magic Cube. Jurorzy uznali te opakowania za interesujące i zaskakujące. Do ich produkcji użyto tektury Metsä Board Carta Solida, a projekt jest dziełem firmy Illumination. Nagrody Scanstar należą do najbardziej prestiżowych w krajach skandynawskich.

Jakie nowości pojawiły się w ofercie Metsä Board?
Pracujemy nad ofertą dla branży spożywczej. W ubiegłym roku wprowadziliśmy tekturę Carta Dedica, nadającą się idealnie do wytwarzania kubków, talerzyków, tac, opakowań zamykanych, kołnierzy i pokrywek, a także do ogólnych zastosowań w dziedzinie pakowania żywności. Z kolei liner Modo Northern Light sprawdza się znakomicie przy produkcji tektury mikrofali, popularnego materiału na opakowania gotowych do spożycia przekąsek.

W ubiegłym roku wprowadziliśmy dwie wersje linera Modo Northern Light: Modo Northern Light Flexo i Modo Northern Light Litho. Liner Flexo – jak wskazuje jego nazwa – jest odpowiedni do druku fleksograficznego, a Litho jest przeznaczony do kaszerowania. Dostępny w niskich gramaturach liner wyróżnia się znakomitą drukownością.
Rozmawiała Katarzyna Lipska