Marketing MIX Pesymistyczne nastroje i negatywna ocena dla prezydenta i przyszłego rządu w sektorze...

Pesymistyczne nastroje i negatywna ocena dla prezydenta i przyszłego rządu w sektorze MŚP

98
0

Portal Firmy.net  i Insytut Badań i Analiz Grupa OSB przedstawili wyniki badań nastrojów gospodarczych wśród małych i mikroprzedsiębiorstw za pierwsze półrocze i prognozy na drugą połowę br.

Raport „Jak w Polsce prowadzi się własny biznes” był przeprowadzany już po raz piąty. Badanie zrealizowano w czerwcu na grupie 1400 respondentów. Celem cyklicznie przeprowadzanego badania jest przedstawienie sytuacji firm z najliczniejszego sektora polskiej gospodarki wraz z analizą czynników, które na nią wpłynęły. Ankietowani przedsiębiorcy oceniają zmiany, jakie nastąpiły w głównych obszarach ich działalności m.in. poziom cen, poziom sprzedaży, poziom zatrudnienia, odczuwana pozycja na rynku oraz prognozują przyszłe spadki lub wzrosty. Wyniki badań wykazują, jak trudno jest prowadzić własną firmę w ciągle zmieniającym się i niezwykle konkurencyjnym środowisku.

Spadki wskaźników

Z raportu wynika, że pierwsza połowa br. okazała się dla przedsiębiorców trudniejsza, niż wskazywały przewidywania z drugiej połowy 2014 r. Przedsiębiorstwa odnotowały pogorszenie ogólnej sytuacji w skali większej niż oczekiwano. Słusznie prognozowano, że będą zmuszeni do obniżenia poziomu cen oferowanych produktów i usług. W przypadku poziomu sprzedaży na rynku krajowym, przedsiębiorcy nie byli przygotowani na tak duże obniżenie poziomu sprzedaży.

Firmy na minusie

Nie potwierdziły się również przewidywania dotyczące zmiany sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Na I półrocze 2015 r. blisko 40% firm spodziewało się zachowania stabilnościfinansowej, a częściej niż poprawy kondycjifinansowej oczekiwano jej pogorszenia.Jednak w I połowie 2015 r. finansowe rezultatyosiągnięte przez przedsiębiorstwa okazały sięjeszcze bardziej niekorzystne. O ponad 10% firm więcej niż zakładano odnotowało tendencje spadkowe w zakresie osiągniętych wyników finansowych, a co więcej, mniejszej liczbie firm,niż to przewidywano, udało się poprawić te wyniki.

Bez entuzjazmu dla strefy EURO

Co drugi przedsiębiorca (53,7%) był przeciwny zastąpieniu polskiego złotego przez euro, a tylko co trzeci (32,3%) aprobował to rozwiązanie. W tej grupie zaledwie 13,4% badanych było zdecydowanie przekonanych o słuszności swojego poglądu, w porównaniu do 31,7% zdecydowanie negatywnie nastawionych do tego rozwiązania.

Brak zaufania dla rządu i prezydenta

W badaniu przedsiębiorcy odpowiadali na pytanie, czy wybór nowej głowy państwa spotkał się z ich aprobatą i czy mają zaufanie do jego decyzji związanych z funkcjonowaniem polskiej gospodarki i ich wpływu na prowadzenie własnej firmy. Blisko połowa przedsiębiorców (47,2%) z sektora MMŚP zadeklarowała brak zaufania donowo wybranego prezydenta. Tylko niespełna co piąty badany zadeklarował zaufanie do nowej głowy państwa (17,9%). Sytuacja przedstawia się podobnie, jeśli chodzio ewentualne zmiany w Sejmie, obejmujące zmiany partii rządzącej w jesiennych wyborachparlamentarnych. Przedsiębiorcy odpowiadali na pytanie, czy ewentualna zmiana w obozie władzy wpłynie pozytywnie na warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz funkcjonowanie polskiej gospodarki. Negatywnego zdania była ponad połowa respondentów (52,7%), w tym co piąty był zdecydowanie pewny swojej opinii (21,1%), w stosunku do grupy zwolenników prezydenta (30,1%).

Co godne przypomnienia, również obecny rząd nie ma „zielonego światła” ze strony sektora MŚP. W badaniu z grudnia 2014 r. 53% z nich deklarowała brak zaufania do decyzji rządu, podjętych w zakresie funkcjonowania polskiej gospodarki. Co dziesiąty przedsiębiorca wyrażał zadowolenie z decyzji władz na szczeblu rządowym.

Źródło: www.firmy.net

Szczegóły raportu: TUTAJ

Fot. 
www.pl.fotolia.com/ooh

JK