Marketing MIX Kontrowersyjne billboardy przy Ministerstwie Sprawiedliwości

Kontrowersyjne billboardy przy Ministerstwie Sprawiedliwości

0

Dwa billboardy pojawiły się pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości, a Kancelarią Premiera. Na jednym widnieją słowa śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, na drugim jego brata – Jarosława Kaczyńskiego. Wypowiedzi dotyczą sprawy Krajowej Rady Sądownictwa i mają pokazać różncę w poglądach obu polityków.

– Braci poróżniła ocena Krajowej Rady Sądownictwa. Lech – doceniał jej rolę dla demokracji i państwa prawa, Jarosław – nazywał „postkomunistyczną”. Na reklamę zrzucili się aktywiści i aktywistki Akcji Demokracji. To ich protest przeciwko próbom przejęcia kontroli nad sądami przez polityków – mówi Piotr Cykowski z organizacji Akcja Demokracji.

fot. @Marta Esz

Jak podkreślają aktywiści, w jednym z ostatnich wywiadów Jarosław Kaczyński powiedział, że „Krajowa Rada Sądownictwa to jest niewątpliwie instytucja postkomunistyczna. Została wprowadzona zaraz po Okrągłym Stole, jeszcze przez komunistyczny parlament po to, żeby nie można było dokonać zmian w sądownictwie”. Źródło tego cytatu, możemy znaleźć TUTAJ. Tymczasem jego brat, prezydent Lech Kaczyński w 2010 r. podkreślał swoje poparcie dla utworzenia KRS. Z okazji XX-lecia Krajowej Rady Sądownictwa, napisał: „Popierany przeze mnie podczas obrad Okrągłego Stołu postulat utworzenia Krajowej Rady Sądownictwa (…) stanowił ważny krok na drodze do uczynienia z Polski demokratycznego państwa prawa”. Co więcej, sam w latach 2000 – 2001 zasiadał w KRS jako przedstawiciel Sejmu. Źródło tego cytatu możemy znaleźć TUTAJ.

fot. @Marta Esz

– Nie chcemy, by sprawiedliwość w Polsce wymierzali politycy. Zmiany proponowane przez Zbigniewa Ziobrę nakładają polityczny kaganiec na wymiar sprawiedliwości” – mówi Piotr Cykowski.

Akcja Demokracja zbiera podpisy pod apelem do najwyższych władz RP przeciwko atakom polityków na niezależne organy i instytucje, stojące na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Podpisy zbierane są na stronie www.akcjademokracja.pl/sady, ponad 10 tysięcy osób podpisało już apel.

Źródło: Akcja Demokracja

KL