Marketing MIX Linux Polska z nową identyfikacją wizualną  

Linux Polska z nową identyfikacją wizualną  

0

Na początku czerwca Linux Polska, ekspert w zakresie technologii open source na polskim rynku oraz w regionie CEE, zaprezentował nowe logo oraz identyfikację wizualną. Znak nawiązuje do pierwotnego ducha marki, ale jego wprowadzenie przede wszystkim odzwierciedla zmiany, jakie zaszły w firmie na przestrzeni ostatnich lat, a także podkreśla jej rozwój w obszarze oferowanych rozwiązań i usług, struktury organizacyjnej oraz przyjętej misji.

Poprzednie logo z drobnymi modyfikacjami towarzyszyło Linux Polska od 2009 r., czyli od początku działalności, kiedy firma dopiero stawała się centrum kompetencji związanych z technologią open source i rozpoczynała misję popularyzowania rozwiązań otwartych na polskim rynku, m.in. organizując konferencję Open Source Day, której już 11. edycja miała miejsce 23 maja. Obecnie to największa platforma wymiany wiedzy na temat technologii otwarto źródłowych nie tylko w Polsce, ale również w regionie CEE. Dziś Linux Polska jest krajowym ekspertem w obszarze open source, który współpracuje z wieloma partnerami – światowymi liderami z branży IT. Nowa identyfikacja wizualna jest symbolem zmian, jakie zaszły w przedsiębiorstwie, a „lekkie” i dynamiczne logo w pełni odzwierciedla charakter prężnie rozwijającej się innowacyjnej marki, którą jest Linux Polska.

 

­­ – Blisko dziesięć lat temu, kiedy rozpoczynaliśmy swoją działalność, wiedza o tym, czym są otwarte rozwiązania, nie była powszechna. Niewiele osób wierzyło w ich potencjał. Dziś technologia open source jest kluczowym kierunkiem rozwoju informatyki i motorem napędowym innowacji w wielu gałęziach gospodarki. Niełatwa i kręta droga, którą przeszła, przypomina historię rozwoju Linux Polska. Symbolizuje ją połączenie liter „nu”, widniejących w naszym nowym logo. Jeszcze kilka lat temu musieliśmy przekonywać o korzyściach, jakie płyną ze wdrożenia open source, przecierając szlaki na tym rynku. Obecnie jako jego lider, wspieramy transformację informatyczną na miarę XXI w. w największych polskich przedsiębiorstwach z sektora publicznego. Dla wielu firm z branży finansowej czy telekomunikacyjnej jesteśmy przewodnikiem po najnowocześniejszych rozwiązanych IT. Realizujemy kolejne projekty również dla przedsiębiorstw spoza Polski. Mierzymy wysoko i nie ma
w tym stwierdzeniu cienia przesady. Z sukcesem uczestniczymy w międzynarodowych projektach organizowanych m.in. przez Europejską Agencję Kosmiczną. Jesteśmy wiarygodnym partnerem biznesowym, który dzięki posiadanemu know-how przyczynia się do rozwoju biznesów swoich klientów. Dlatego zdecydowaliśmy się na zmianę identyfikacji na taką, która w pełni wyraża naszą obecną misję i plany dalszego rozwoju. Linux Polska to firma innowacyjna, otwarta, nastawiona na nieustanne poszerzanie kompetencji, ale i na dzielenie się wiedzą– komentuje Dariusz Świąder, prezes zarządu Linux Polska.

www.linuxpolska.pl

JK