Event MIX Nowy zarząd Klubu Agencji Eventowych SAR

Nowy zarząd Klubu Agencji Eventowych SAR

0

Na zdj. Mariusz Nowak, KAE.

Szybko zmieniające się standardy, procedury i przepisy oraz rosnące potrzeby rynku to dzisiejsze wyzwania branży eventowej. W styczniu w czasie Walnego Zgromadzenia członkowie Klubu podsumowali najważniejsze projekty realizowane w latach 2017-2018 oraz wybrali nowy zarząd, który wyznacza cele na kolejną kadencję.

Klub Agencji Evetowych jako nadrzędny cel stawia sobie dalsze promowanie wysokich standardów i dobrych praktyk branży, szczególnie tych wypracowanych wspólnie z marketerami i ujętych w Białej Księdze Branży Komunikacji Marketingowej SAR. KAE chce zwiększyć zaangażowanie członków w działania edukacyjne klubu, zintensyfikować bezpośrednie racje z przedstawicielami klientów, a także rozszerzyć komunikację skierowaną poza branżę eventową. Bardzo ważnym celem na najbliższe dwa lata ma być skuteczne otwarcie Klubu na nowych, spełniających najwyższe standardy, członków.

W czasie Walnego Zgromadzenia członkowie Klubu Agencji Eventowych zadecydowali o składzie nowego zarządu: na drugą kadencję został wybrany Mariusz Nowak (Ministry of Creativity), a nowymi członkami zarządu zostali – Dorota Wojtczak (Emlab),  Michał Atlas (BRAVE Agency) oraz Dominik Górka (Grupa Manta), w toku są rozmowy związane z dołączeniem piątej osoby.

Dotychczasowe działania KAE realnie przyczyniły się do unormowania standardów branży, wpłynęły na budowanie świadomości i jakość usług oraz zadbały o przejrzystość rynku.

W latach 2017 – 2018 do KAE dołączyły dwie nowe agencje Grupa Manta oraz Mea Group.

Aktualnie Klub tworzy 12 agencji: Allegro Agency, Brave, El Padre, Emlab (Grupa S/F), endorfina events, Grupa Manta, Mea Group, Ministry of Creativity, Multi Events, Jet Events, Plej, Walk Events.

Klubu Agencji Eventowych działa w ramach Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR i został założony w 2012 roku.

www.kae.org.pl