Event MIX Hotel Metropol zaprasza na wystawę w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Hotel Metropol zaprasza na wystawę w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

0
75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Od 8 sierpnia Hotel Metropol w Warszawie gości wystawę wybranych zdjęć żołnierza Armii Krajowej Jana Pillicha, wykonanych w czasie Powstania Warszawskiego w zachodniej części Śródmieścia Południowego, w rejonie ulic Marszałkowskiej, Wilczej, Hożej, Koszykowej, Śniadeckich i Poznańskiej, czyli w bezpośrednim sąsiedztwie hotelu.

Większość ze zdjęć nie była do tej pory publikowana, fotografie pochodzą ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Wystawę można oglądać do końca sierpnia, na parterze Hotelu Metropol.

Na fotografiach ukazane są miejsca walk i działań batalionu AK „Zaremba-Piorun” oraz dowództwa VII Obwodu Okręgu Warszawskiego AK „Obroża”, funkcjonowanie służb kwatermistrzowskich i uzbrojenia, barykady, groby powstańcze oraz postępujące zniszczenia tego rejonu Warszawy.

Zdjęcia z 1944 roku zestawiono z fotografiami tych samych miejsc z okresu międzywojennego i współczesnymi. Materiały te uzupełniono niemieckimi zdjęciami lotniczymi Warszawy z 1944 roku z zasobów amerykańskich archiwów oraz przedwojennymi i współczesnymi planami Warszawy, na których zaznaczono obiekty sfotografowane w 1944 roku. Wszystkie fotografie zostały szczegółowo opracowane przez Zygmunta Walkowskiego, który dokonał precyzyjnej identyfikacji miejsc i obiektów na zdjęciach oraz określił czas ich wykonania.

Wystawa nieprzypadkowo prezentowana jest w Hotelu Metropol. Obiekt, który niedawno zakończył swoją metamorfozę, położony jest w sercu Warszawy, w bliskim sąsiedztwie miejsc utrwalonych na zdjęciach.