Marketing MIX SAR odpowiada na zarzuty UOKiK

SAR odpowiada na zarzuty UOKiK

0

Publikacja stanowiska Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej (SAR) w sprawie wszczęcia postępowania antymonopolowego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz publikacji informacji z tym związanej przez Urząd do wiadomości publicznej.

„Potwierdzamy, iż w dniu 12 grudnia 2019 roku do Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej (SAR) wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania antymonopolowego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Postępowanie antymonopolowe jest wynikiem trwającego od 17 stycznia 2018 roku w SAR postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Urząd, które dotyczyło koordynacji zachowań podmiotów działających na rynku agencji brandingowych i reklamowych.

Z szeregu tematów badanych przez UOKiK w ciągu dwóch lat, postępowaniem zostały objęte dwie kwestie:

  1. Uzgadnianie pomiędzy agencjami brandingowymi odmowy uczestnictwa w przetargach, w których nie została zaoferowana wymagana przez stowarzyszone agencje brandingowe opłata za udział w nich, tzw. rejection fee.
  2. Organizowanie wymiany informacji dotyczących uczestnictwa w konkursach pomiędzy podmiotami stowarzyszonymi.

cyt. za zawiadomieniem o wszczęciu postępowania antymonopolowego UOKiK.

Informujemy, iż jako organizacja reprezentująca podmioty świadczące usługi z obszaru komunikacji marketingowej w Polsce, jesteśmy zobowiązani rzetelnie dbać o interesy naszych członków z zachowaniem wszelkich możliwych standardów prawnych i etycznych.

W przypadku kwestii związanej z pobieraniem tzw. rejection fee za udział w przetargach brandingowych stoimy na stanowisku, że rejection fee nie dotyczy de facto pobierania opłaty za udział w przetargu, lecz opłaty za wykonanie prac wymaganych od agencji na tym etapie. Zgadzamy się zatem z opinią Wiceprezesa UOKiK, że pobieranie tych opłat jest wskazane przez agencje ze względu na ogromny nakład pracy na etapie przetargowym. Uważamy również, że decyzja o tym czy dany podmiot przystąpi czy nie przystąpi do przetargu powinna być podejmowana samodzielnie przez każdą z firm.

Naszym zadaniem jednak jako organizacji branżowej jest kreowanie i promocja najlepszych możliwych standardów rynkowych dla naszych członków oraz edukacja rynku na temat kategorii brand design w procesie przetargowym.

Z satysfakcją informujemy, że z prowadzonych przez nas dyskusji z członkami i analiz rynku wynika, że większość marketerów rozumie i akceptuje dobre praktyki dotyczące standardów przetargowych w tym prawo agencji do wynagrodzenia – pokrywania kosztów związanych z pracami projektowymi wykonanymi w ramach przetargu.

Organizowanie przez SAR pola do wymiany informacji dotyczących uczestnictwa firm zrzeszonych w przetargach komercyjnych w tej formie, w jakiej było ono udostępniane naszym członkom, pozwalało im ocenić bezpieczeństwo i efektywność biznesową zaangażowania środków w postępowaniu przetargowym.  Podkreślamy, iż nasi członkowie to komercyjne firmy, które z natury rzeczy muszą ważyć decyzję o alokowaniu środków (specjalistów, ich roboczogodzin, kosztów zewnętrznych do procesów przetargowych) w obliczu rentowności potencjalnego biznesu. Wymiana informacji pozwalała im zatem podjąć najbardziej racjonalne z ich punktu widzeniadecyzje biznesowe przy zachowaniu realnych warunków konkurencyjnej gry rynkowej. 

Informujemy, że w kwestii obu obszarów objętych postępowaniem pozostajemy w ścisłej komunikacji z UOKiK.  Będziemy się starać wykazać, iż nasze  działania były uzasadnione i w interesie rozwoju rynku komunikacji marketingowej. Mamy nadzieje na znalezienie dobrego rozwiązania, które umożliwi dalsze promowanie dobrych praktyk zgodnie z prawem”.

Paweł Tyszkiewicz

Pełnomocnik Zarządu SAR

KL