Marketing MIX Walne Zgromadzenie Członków ZFPR wybrało nowy Zarząd oraz przyjęło Kodeks Dobrych Praktyk

Walne Zgromadzenie Członków ZFPR wybrało nowy Zarząd oraz przyjęło Kodeks Dobrych Praktyk

0

27 lutego 2020 roku w siedzibie ZFPR odbyło się Walne Zgromadzenie Członków ZFPR, podczas którego wybrano nowy skład Zarządu, a także zdecydowano o przyjęciu nowego Kodeksu Dobrych Praktyk ZFPR.

W wyniku głosowania, Prezesem Związku został Adam Jarosz, Prezes Zarządu w Be Communications. Funkcję wiceprezesów pełnić będą: Tomasz Alberski, Managing Partner w agencji Komunikacja Plus PR, Agnieszka Bacińska, CEO Walk PR, Alicja Górka-Pruszczak, Executive Director w Havas PR Warsaw, Bartłomiej Kędzierski, Managing Partner w Made in PR, Grzegorz Szczepański, CEO Hill&Knowlton Strategies Poland oraz Hanna Waśko, CEO Big Picture. Natomiast skarbnikiem na kolejną już kadencję został wybrany Przemysław Włoszycki z agencji Lighthouse.

Kadencja wybranego Zarządu będzie obejmowała lata 2020-2022.

Adam Jarosz –  w branży pracuje 23 lata, współtworząc i realizując programy doradztwa strategicznego oraz zintegrowanej komunikacji dla podmiotów, firm i organizacji, reprezentujących wiodące sektory rynku, w tym tzw. obszary wrażliwe, do których należą m.in. technologia, farmacja, przemysł strategiczny oraz konsulting biznesowy. Jest certyfikowanym coachem MLC, jako mentor prowadzi także projekty doradztwa dla kadry menedżerskiej zarządów polskich i międzynarodowych spółek.

Tomasz Alberski – z branżą związany od 18 lat. Odpowiada za biznesowy rozwój agencji i Grupy Komunikacja+. Doradca dla zarządów spółek w obszarze komunikacji strategicznej i korporacyjnej. Szkoleniowiec w obszarze komunikacji wizerunkowej i kryzysowej. Były doradca prezesa rady ministrów. W ramach pracy w Zarządzie będzie odpowiadać m.in. za koordynację działań w obszarze Employer Branding i projektów certyfikacyjnych.

Agnieszka Bacińska – doradca strategiczny w zakresie budowania wizerunku marek, firm i zarządów organizacji, związana z branżą PR od ponad 15 lat. Specjalizuje się w kompleksowych projektach komunikacyjnych, które integrują z działaniami PR inne obszary marketingowe. Z wykształcenia językoznawca i kulturoznawca. Moderator Design Thinking. Juror konkursów: Cannes Lions, Lisbon Ad Festival, Young Creatives oraz Złote Spinacze. Prezes zarządu Walk PR, członek zarządu Walk Digital, członek Rady Sektorowej ds. Sektora Komunikacji Marketingowej. Zawodniczka grupy kolarskiej MAT ATOM Deweloper. Z ramienia zarządu ZFPR będzie prowadzić m.in. działania w ramach dialogu branżowego oraz projekt „PR. Bez komentarza”.

Alicja Górka-Pruszczak – z branżą public relations związana od 17 lat. W Havas PR Warsaw od 2012 roku. Doradza prezesom i członkom zarządów, prowadzi strategiczne doradztwo komunikacyjne, działania antykryzysowe oraz szkolenia i warsztaty. Zarządza zintegrowanymi kampaniami komunikacyjnymi dla globalnych i polskich firm oraz instytucji. W ramach pracy w Zarządzie będzie odpowiadała m.in. za obszar edukacji. 

Bartłomiej Kędzierski – ekspert z blisko 20-letnim doświadczeniem w obszarze komunikacji korporacyjnej, public i media relations, zarządzania komunikacją kryzysową, relacji inwestorskich i public affairs. Od 2009 roku współwłaściciel agencji Made in PR, wyłącznego polskiego partnera Worldcom PR Group. W Zarządzie będzie odpowiadał m.in. za działania na rzecz zwiększenia autorytetu firm zrzeszonych w ZFPR zarówno w percepcji klientów, jak i rynku zewnętrznego, m.in. w oparciu o dotychczasowe działania z zakresu etyki PR. Jego aktywność będzie również obejmowała zaangażowanie w 20-lecie ZFPR, co pozwoli podkreślić rolę i rozwój profesjonalnej branży komunikacyjnej.

Grzegorz Szczepański – z branżą public relations związany od blisko 30 lat. Pierwsze 10 lat pracował w agencjach Burson-Marsteller i Business Communications Associates, której był twórcą i prezesem do chwili przejęcia przez Edelman PR Worldwide. Do chwili powołania na stanowisko prezesa zarządu H+K Strategies był dyrektorem ds. korporacyjnych w Grupie Żywiec (2008-2014), a wcześniej w latach 2003–2007 pełnił tę funkcję w Banku Pekao SA. Wiceprezes Międzynarodowego Związku Firm Doradztwa Komunikacyjnego (ICCO), członek Press Club Polska i Rady Ekspertów THINKTHANK. W 2015 r. uznany za Człowieka Roku PR przez magazyn Brief. W latach 2009-2010 członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Public Relations (IPRA Board Member). W 2002r. uznany przez redakcję miesięcznika Home&Market za jednego z 25 najlepszych polskich managerów (członek „Walnego Zgromadzenia Polskiej Gospodarki”). W ramach pracy w Zarządzie  będzie odpowiadał m.in. za koordynację konkursu „Złote Spinacze”. 

Hanna Waśko – od 15 lat pracuje w branży PR. Zanim stworzyła Big Picture, była związana m.in. z Leo Burnett, a także Central Office of Information w Wielkiej Brytanii. Łączy doświadczenie z sektora biznesowego z wieloletnim doświadczeniem w sektorze publicznym i NGO – specjalizuje się w public affairs i komunikacji społecznej, doradztwie kryzysowym, a także wizerunku osób publicznych. Działa na rzecz aktywnego zaangażowania ekspertów komunikacji w projekty pro bono i za ten obszar będzie odpowiadać w Zarządzie ZFPR.

Przemysław Włoszycki – absolwent Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia MBA na European University oraz podyplomowe Studia z Rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Z branżą PR związany od ponad 15 lat. Obecnie zarządza finansami grupy Lighthouse, a w ramach pracy w Zarządzie będzie odpowiadał za finanse Związku. 

Zgodnie ze statutem ZFPR do kompetencji Zarządu należą m. in.: planowanie i kierowanie bieżącą pracą Związku, reprezentowanie Związku na zewnątrz, zarządzanie majątkiem i funduszami oraz podejmowanie uchwał dotyczących członkostwa w Związku.

Walne Zgromadzenie przyjęło także tekst jednolity noweli Kodeksu Dobrych Praktyk ZFPR, stanowiącego aktualny zestaw branżowej regulacji w zakresie standardów postępowania firm członkowskich w pełnym spektrum ich funkcjonowania, obejmującego trzy filary: relacji z otoczeniem, klientami oraz wewnętrznych.

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR dostępny jest TUTAJ.

MW