Marketing MIX oS3 z kampanią dla Banku BPS – Posadź drzewo m@ilem

oS3 z kampanią dla Banku BPS – Posadź drzewo m@ilem

0

„Posadź drzewo m@ilem” – pod takim hasłem Bank BPS prowadzi akcję, w której namawia klientów do przejścia z papierowego na elektroniczny wyciąg bankowy. Działania wspierające akcję powierzone zostały agencji oS3 w wyniku wygranego przetargu.

Akcja EKO Bank jest odpowiedzią Banku BPS na obecne wyzwania związane z ekologią. Bank ograniczy wykorzystanie papieru, żeby nie ścinać istniejących drzew i zasadzi nową roślinność tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.

W tym celu agencja oS3 pozyskała partnera akcji Fundację Alter Eko, która zajmie się realizacją sadzenia zieleni. Zajęła się również strategią komunikacji i koncepcją kreacji kampanii wspierającej działania reklamowe, które będą przebiegały w internecie i social mediach. Agencja jest również odpowiedzialna za przygotowanie strony:www.bankbps.pl/ekobank.

Fundacja Alter Eko działa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast, edukacji ekologicznej oraz ochrony zasobów przyrodniczych. Przy współpracy z Fundacją, Bank wybierze miejsca w Polsce, w których zasadzi drzewa i inną roślinność. 

KL