Logo

Event MIX

Świadomościowy event społeczny

Jest czas edukacji. Jest czas sprawdzianu. Izolacja…Od kilku tygodni słowo te wciąż pojawia mi przed oczami. Życie pokazuje nam właśnie swoją drugą stronę – tę złą. Marzymy o normalności, o starych dobrych czasach, gdy można było wychodzić, spędzać wspólnie czas. Łudzimy się, że nasze życie wróci do starego status – quo. Nie wróci! Musimy zmienić nasze podejście, spojrzeć na życie z innej perspektywy – przywołać refleksje na przyszłość. Zaczynają się czasy, kiedy przestajemy tworzyć wspólnoty, być dla siebie mili i sympatyczni. Każdy ma jakieś zobowiązanie, każdy chce żyć. Właśnie od naszych postaw społecznych w dużej mierze zależy to, jak mocno pokiereszowani z tego wyjdziemy. Właśnie teraz najbardziej potrzebujemy siebie nawzajem, pomocnej dłoni wyciąganej bezinteresownie a czasami zwykłej rozmowy.

Już od momentu powstania DPS, którym zarządzam, borykał się z alienacją i stygmatyzacją podopiecznych placówki przez środowisko lokalne. Aby temu zapobiec wspólnie z Fundacją Co Dwie Głowy oraz Rebelia Media stworzyliśmy edukacyjną akcję społeczną #DzieńŚwiadomości. Zaczynając akcję nie mogliśmy liczyć na współpracę z lokalną społecznością, wolontariat oraz lokalnych przedsiębiorców, dla których odpowiedzialność społeczna ograniczała się do zrobienia paczek świątecznych dzieciom swoich pracowników. Ubiegły rok przyniósł kolejne odsłony akcji. Sytuacja uległa wspaniałej zmianie, inicjatywy były wnoszone również oddolnie.

Marzec nieźle pokrzyżował nasze plany. Nagle świat się zatrzymał, napawając nas niepokojem. Szybko jednak otrząsnęliśmy się z szoku i zaczęliśmy funkcjonować w nowej rzeczywistości.

Co ma wspólnego #DzieńŚwiadomości z izolacją?

#DzieńŚwiadomości zapoczątkowała ideę świadomości i empatii społecznej wśród ludzi stykających się bezpośrednio z mieszkańcami DPS a także wśród młodzieży szkolnej i osób dla których życie DPS jest kompletnie obce. Idea ta zaktywizowała wolontariuszy oraz podopiecznych placówki do walki z wirusem. Impulsem do działania była akcja #superbohater. Robert Załupski odpowiadając na naszą prośbę zaopatrzył pensjonariuszy oraz obsługę DPS w maseczki. To właśnie dzięki niemu zrozumieliśmy, że nie musimy pozostawać bierni wobec wirusa. Na początku to nam ruszono z pomocą ale kolejnym krokiem był nasz mały, a może wielki krok – ruszyć z pomocą innym.

Wspólnie z Hufcem Harcerskim w Bartoszycach oraz Fundacją Co Dwie Głowy stworzyliśmy akcję #razemwwirusa i szyjemy maseczki dla osób potrzebujących. W akcję zaangażowali się nie tylko harcerze, pracownicy oraz ich rodziny, ale również podopieczni DPS, którzy przez to czują się częścią społeczeństwa, czują się tak bardzo potrzebni… Dumni są z tego, że mogą coś zrobić dla swojej Małej Ojczyzny.

Do tej pory zaopatrzyliśmy w maseczki miejscowy szpital, senioralne domy opieki czy placówkę szkolno – wychowawczą, osoby schorowane, a wreszcie osoby znajdujące się w największej grupie ryzyka. Dbamy również o tych, którzy bezimiennie walczą z wirusem – lokalnych sklepikarzy, przewoźników, aptekarzy, kurierów, służby miejskie oraz podmioty bezpośrednio związane z DPS.

Właśnie jesteśmy świadkami samorealizacji się ubiegłorocznego leitmotywu #DniaŚwiadomości: „Nie chodzi o to, żeby być najlepszym na świecie, ale żeby być najlepszym dla świata”, który stał się świadomościowym eventem społecznym!

BEATA WOLSKA. Dyrektor Zarządzająca DPS w Kamińsku. Współinicjatorka akcji społecznej #DzieńŚwiadomości. Celem projektu jest edukacja lokalnego społeczeństwa w zakresie zdrowia psychicznego