Aktualności Sprostowanie – Antyhacker, Monika Lewandowska

Sprostowanie – Antyhacker, Monika Lewandowska

0

Informacja o błędnie zastosowanym logo przez firmę Antyhacker Monika Lewandowska w reklamie ”OOH Magazine” w wydaniu marcowo – kwietniowym 2020r.

Firma Antyhacker Monika Lewandowska informuje, iż w marcowo- kwietniowym wydaniu OOH Magazine w zamieszczonej reklamie pt.” EKOLOGICZNE, BIODEGRADOWALNE Zasłony do kamer internetowych” omyłkowo i nie celowo zostało zamieszczone wspólnotowe logo produkcji ekologicznej wraz z fragmentem kodu upoważnionej jednostki certyfikującej w rolnictwie ekologicznym. Zasłony do kamer internetowych nie są objęte zakresem rozporządzenia Rady (WE) NR 834/2009 z dnia 28 czerwca 2007 r. i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2092/91., w związku z tym umieszczone logo produkcji ekologicznej nie powinno mieć miejsca. 

Firma potwierdza, iż nie będzie w przyszłości zamieszczała, publikowała czy sub-licencjonowała wyżej wymienionego logo w żadnej formie. Umieszczenie logo było nie celowe i pomyłkowe związane z normą 07 określającą rodzaj plastików PLA.

Z poważaniem właściciel firmy Antyhacker – Monika Lewandowska.

KL