Marketing MIX Nowe czasy, nowe spojrzenie na zarządzanie firmą. Wyzwania CEO

Nowe czasy, nowe spojrzenie na zarządzanie firmą. Wyzwania CEO

115
0

Świat stoi u progu permanentnej rewolucji cyfrowej i żadne przedsiębiorstwo nie może pozostać jej obojętne. Nowe technologie już nie tylko wpływają, ale również determinują sposób pracy i zarządzania firmą, co stanowi wyzwanie dla dzisiejszych liderów. CEO powinni nie tylko sprostać oczekiwaniom dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego, ale także nadawać agendę cyfrowej transformacji w swoich firmach. Przed jakimi wyzwaniami stoją dzisiejsi dyrektorzy zarządzający i jak zmieniła się ich rola w obliczu ostatnich wydarzeń? Komentuje Paweł Wierzbicki, Partner w firmie rekrutacyjnej Page Executive.

Jak zarządzać zmianą?

Wydarzenia zapoczątkowane na przełomie lutego i marca pokazały, w jakim stopniu firmy są zaawansowane w obszarze digitalizacji procesów i przygotowane na zmianę trybu pracy. Środowisko biznesowe bardzo dynamicznie się zmieniło i wymagało błyskawicznego dostosowania do nowych warunków. „Lockdown” obnażył słabe strony organizacji, których zaplecze technologiczne, ograniczony dostęp do systemów oraz informacji uniemożliwiły nie tylko sprawne wdrożenie pracy zdalnej, ale także sparaliżowały możliwość efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Pandemia pokazała przedsiębiorcom, że należy myśleć o przyszłości i nauczyć się zarządzać ryzykiem, jeszcze zanim się ono pojawi. Nowe okoliczności zweryfikowały kompetencje wielu CEO. Sprawne i właściwe zarządzanie zespołami, wiedzą oraz danymi stało się ważne jak nigdy wcześniej. Od pracowników oczekiwano natomiast umiejętności sprawnego i efektywnego adaptowania się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia.

– CEO, w obliczu nagłej restrukturyzacji procesów powinni zastanowić się, w jaki sposób zarządzać informacją wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Kluczowe jest w tym przypadku zadbanie o kompetentną kadrę managerską, która potrafi dostosować się do nowych okoliczności, a także umiejętnie wykorzystać rynkowe innowacje. Okazało się, że niezwykle ważne jest zatrzymanie w firmie pracowników, których cechuje elastyczność i z łatwością dostosowują się do nowego środowiska, widząc w nim szansę na rozwój. Poprzednie miesiące pokazały, że nie wszyscy liderzy poradzili sobie z reorganizacją pracy. Wiele firm w ostatnim czasie boryka się z dużą rotacją kadr. W tej sytuacji CEO muszą zastanowić się nad przeorganizowaniem wewnętrznych struktur w swoich przedsiębiorstwach i dostosować umiejętności pracowników do wymagań rynku – komentuje Paweł Wierzbicki, Partner w Page Executive.

Praca zdalna NIE dla każdego

W pierwszych tygodniach pandemii pojawił się szereg dyskusji, jak rynek pracy przejdzie szybką rewolucję i wskazywały m.in. na gruntowne przeobrażenie rynku nieruchomości biurowych w związku z następstwami masowej pracy zdalnej. Jednak możemy przypuszczać, że w perspektywie czasu, większość firm będzie dążyła do ponownego otwarcia swoich siedzib i powrotu do pracy stacjonarnej. Wynikać to będzie m.in. z braku wcześniejszego przeszkolenia i przygotowania liderów na zdalne zarządzanie zespołami, ale także silną potrzebę pracowników do interakcji z otoczeniem. W sytuacji dynamicznych zmian w strukturze i procesach organizacji, dyrektorzy generalni powinni zadbać o wzajemną i skuteczną wymianę informacji. Wyzwaniem dzisiejszego CEO jest zatem skuteczne zarządzanie wiedzą i utrzymanie talentów. Duże znaczenie ma również przygotowanie strategii w obszarze pozyskania najlepszych pracowników w przyszłości. W tym celu pomocna będzie zdolność do właściwiej oceny umiejętności kandydata oraz jego potencjału.

– Praca zdalna negatywnie wpływa na komunikację z nowymi pracownikami oraz odbija się na efektywności procesu wdrożeniowego. Osoby zrekrutowane online mogą mieć problem ze zbudowaniem relacji z przełożonymi i współpracownikami, poznaniem kultury organizacji i utożsamieniem się z wartościami firmy. Do zadań CEO należy zatem zadbanie o skuteczny proces onboardingowy, który zapewni wzajemne poznanie wszystkich członków zespołu. Na przestrzeni ostatnich miesięcy, a nawet tygodni można zauważyć, że nie wszyscy liderzy są przygotowani na zdalne zarządzanie procesami rekrutacyjnymi. Dlatego właśnie tak istotne jest rozwijanie umiejętności w tym obszarze i dostosowanie kluczowych procesów HR-owych do obecnej i przyszłej sytuacji rynkowej – mówi Paweł Wierzbicki.

Rekrutacja szyta na miarę

Duże rotacje kadr w przedsiębiorstwach, a także reorganizacja wewnętrznych struktur oraz modelu pracy wskazują na to, że niebawem CEO mogą zacząć poszukiwania nowych, innowacyjnych metod rozwoju swoich pracowników. Dużą popularnością nadal cieszą się warsztaty techniczne, jednak firmy powinny intensyfikować swoje działania w kierunku zwiększania potencjału organizacji, a także zachęcać zespoły do wewnętrznego rozwijania innowacyjności i zarządzania własnymi zasobami.

Wiele firm w ostatnim czasie skupia swoje działania na rozwoju robotyzacji procesów oraz digital marketingu, dlatego umiejętność budowy platform e-commerce oraz internetowych kanałów sprzedaży jest bardzo ceniona u kandydatów. Przedsiębiorstwa, aby podnosić swoją konkurencyjność powinny także starać się lepiej zrozumieć klienta i w jego kierunku ustawiać swoje działania. W tej sytuacji, siłą organizacji są pracownicy, którzy są elastyczni i potrafią sprawnie skoordynować pracę wewnątrz zespołów. Trend customer centric nakłada na CEO obowiązek badania modeli zachowań konsumentów. Taka wiedza pomoże wyznaczyć skuteczny kierunek zmian i reorganizacji procesów w organizacji, w taki sposób, aby nie tylko spełniały oczekiwania  samej firmy, ale przede wszystkim aby były atrakcyjne i efektywne dla  pozyskania i obsługi klienta – podsumowuje Paweł Wierzbicki z Page Executive.

 KL