Event MIX Warszawa i Kraków rekomendowane w rankingu światowych destynacji kongresowych

Warszawa i Kraków rekomendowane w rankingu światowych destynacji kongresowych

0

GEAR globalnej firmy konsultingowej GainingEdge prezentuje po raz czwarty Destination Competitive Index, w którym przedstawia Top 100 destynacji (dokładnie 101) na podstawie ich konkurencyjności pod względem siły pozyskiwania międzynarodowych konferencji.

W rankingu 2021, Warszawa znalazła się na 56 miejscu, a Kraków na 66. Obydwa miasta odnotowały wzrost w porównaniu do roku poprzedniego, Warszawa o 9 miejsc (w 2020 była na 65), a Kraków o 2 (w 2020 znajdował się na 68 pozycji). Pierwsze trzy miejsca zajęły Paryż, Nowy Jork i Singapur.

W indeksie wzięto pod uwagę 11 kluczowych czynników, które mają wpływ na wybór miejsca konferencji przez organizatorów wydarzeń. Te czynniki to:

  1. Infrastruktura – możliwości obiektów kongresowych, oferta hotelowa, dostępność międzynarodowa
  2. Czynniki charakterystyczne dla danego miasta – lokalna społeczność naukowa, atrakcyjność miejsca i koszty,
  3. Wskaźniki makro – logistyka (łatwość poruszania się), wielkość rynku, wielkość gospodarki, środowisko biznesowe, bezpieczeństwo i stabilność.

W tym roku skupiono się na analizie konkurencyjności w celu pomocy destynacjom w zrozumieniu jakie strategie i działania mogą zostać przez nich wykorzystane w celu szybszej odbudowy po pandemii. Kluczowe wnioski z raportu w tym zakresie, potwierdzają że destynacje powinny skupić się na:

  1. Zaangażowaniu intelektualnym – budowaniu relacji z lokalnymi liderami stowarzyszeń i wykorzystaniu ich międzynarodowej reputacji
  2. Elastycznym podejściu – więcej elastyczności w ofercie produktowej i podejściu do rynku
  3. Postępie technologicznym – gotowość do wykorzystania nowych technologii podczas spotkań i wydarzeń do obsługi uczestników na żywo i zdalnych
  4. Skoncentrowaniu się na regionie – działaniu na rynkach regionalnych i lokalnych ponieważ są to krótkoterminowe źródła zysków.

Tak jak w poprzednich katach Index przedstawia top 101 miast z największą liczbą międzynarodowych spotkań stowarzyszeń (według ICCA), które odbyły się w ostatniej zarejestrowanej trzyletniej serii (201-2019). W związku z tym, że analiza ta częściowo dotyczy okresu kiedy świat został dotknięty COVID-19 (od początku 2020 roku), w raporcie zwrócono uwagę na niektóre wyzwania z którymi borykały się międzynarodowe destynacje.

– GainigEdge po raz kolejny wydaje cenny raport, dzięki któremu destynacje konferencyjne na świecie mogą porównywać się w zakresie czynników, które mają wpływ na wybór destynacji przez organizatorów wydarzeń. Dzięki wskaźnikom ilościowym opartym na faktach, które przedstawione są w publikacji, raport może być również narzędziem wykorzystywanym przez destynacje (biura convention) do lobbingu wśród władz na rzecz zwiększenia środków na swoje działania – mówi Anna Górska, Doradca Zarządu Symposium Cracoviense, Członek Zarządu ICCA, Wiceprezes Zarządu SKKP.

Autorem raportu jest Milos Milovanovic, Szef komórki GainingEdge – Analysis & Research GEAR.

Index do pobrania na stronie TUTAJ..

Autor: Anna Górska