Gadżety reklamowe Nowe władze PIAP. Relacja z Walnego Zebrania Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych

Nowe władze PIAP. Relacja z Walnego Zebrania Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych

0
Nowe władze PIAP

Nowe władze PIAP. Relacja z Walnego Zebrania Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych

Po dwóch latach spotkań w formie hybrydowej nadszedł czas na organizację Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych w dotychczas organizowanej formule – z udziałem Członków Izby. Zebranie odbyło się dnia 20 maja 2022 r. w uroczych zakątkach południa Polski w Wadowicach w Młyn Jacka Hotel & SPA. Podczas wydarzenia zebrani Członkowie m.in. dokonali wyboru nowego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych.

Prezesem Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych został Jacek Kozłowski z firmy Guapa Produkcja Sp. z o.o., który w poprzedniej kadencji władz stowarzyszenia pełnił funkcję V-ce Prezesa PIAP. Stanowisko V-ce prezesa PIAP objęła Edyta Lisowska z firmy Eblis B&L, pełniąca w dwóch poprzednich kadencjach funkcję Prezesa Izby, drugim V-ce prezesem PIAP została  Aneta Kamińska z agencji reklamowej Salon Reklamy. Członkami Zarządu Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych na lata 2022/2025 mianowano: Anetę Niciak Refloactive Sp. z o.o., Magdalenę Humeńczuk – Inspirion Polska Sp.z o.o., Wojciecha Wąsowskiego – 12M, Sebastiana Piłkę – Inter…Test oraz Zbigniewa Grzeszczuka.

W skład Komisji Rewizyjnej  PIAP weszli: Zbigniew Zieliński – AWIH, który objął funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PIAP, Anna Tomal – Mart Ceramic (Zastępca Przewodniczącego KR), Zbigniew Czulak – Ritter Pen (Sekretarz KR), Członkowie Komisji Rewizyjnej: Zbigniew Kaczor MAXIM Ceramics oraz Maciej Dembiński z firmy Rosnowski Gift.

Podczas zebrania przyjęto sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2021 rok oraz udzielono absolutorium Zarządowi za rok 2021. Zaakceptowano również plan działań PIAP na 2022/2023. Zapadła również decyzja o wydłużeniu kadencji Zarządu PIAP z dwóch do trzech lat od 2022 roku. Po zebraniu wieczorem odbył się Jubileuszowy Wieczór Branżowy dla Członków PIAP, podczas którego świętowano 15-lecie Izby.

– Bardzo się cieszę, iż będę mógł brać udział w kontynuowaniu prac zapoczątkowanych w poprzedniej kadencji. Biorąc pod uwagę jubileusz 15 lecia naszej organizacji, mam świadomość, jak wiele zostało wykonane ale również jakie ogromne wyzwania stoją przed nami. Napawa optymizmem ilość osób zgłaszająca chęć budowania wizerunku PIAP, kandydując do Zarządu, czy też wspierając prace Zarządu. To dowodzi, że nie jest nam wszystkim obce, dobro naszego Stowarzyszenia, a jednocześnie gwarantuje osiągnięcie założonych celów – mówi Jacek Kozłowski nowy Prezes Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych.

Nowe władze PIAP

– Dziś Polska Izba Artykułów Promocyjnych zrzesza już ponad 180 firm, które pomimo trudności działają i prężnie rosną w siłę! Ostatnie lata udowodniły, że zrzeszone firmy cechuje nie tylko kreatywność, ale też odwaga zarówno w podejmowaniu decyzji jak i działaniu. Wspólnie walczymy o lepsze jutro i większą rolę upominków reklamowych – będziemy dążyć do uświadomienia marketerom, jak wielki potencjał w nich drzemie, jak wiele pozytywnych uczuć oraz skojarzeń za sobą niosą. Bardzo dziękuję za Wasze głosy oraz zaufanie i życzę nam wszystkim sukcesów w tym jubileuszowym roku 15-lecia PIAP – mówi Edyta Lisowska, Wiceprezes Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych.

PIAP  to organizacja z ogromnym potencjałem, dzięki zrzeszeniu producentów, dostawców oraz agencji reklamowych. Doceniam dotychczasową pracę i starania władz oraz członków naszego stowarzyszenia. Bardzo się cieszę, że zostałam obdarzona zaufaniem i wybrana do Zarządu PIAP na najbliższą kadencję. Uwielbiam nowe wyzwania, a to kolejne, które pojawiło się na mojej zawodowej ścieżce. Moim ulubionym powiedzeniem są słowa Pat Summitt – „Dzięki pracy zespołowej zwykli ludzie osiągają niezwykłe rezultaty”. Wierzę, że właśnie tak będzie, bo nasz 8-osobowy Zarząd to pełen przekrój mądrych, kreatywnych i pracowitych głów, a co najważniejsze każda cudownie inna i wyjątkowa. Ufam, że efekty naszej współpracy okażą się pozytywnie zaskakujące –  mówi Aneta Kamińska, Wiceprezes Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych.

Zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć TUTAJ.

Więcej informacji o branży artykułów promocyjnych można znaleźć TUTAJ.