Poligrafia Konica Minolta otrzymała wyróżnienie RobecoSAM Silver Class

Konica Minolta otrzymała wyróżnienie RobecoSAM Silver Class

0
Businessman celebrating with trophy award for success in business or first place sporting championship win

Konica Minolta, Inc. otrzymała międzynarodową nagrodę RobecoSAM Silver Class 2017, która wręczana jest organizacjom wyróżniającym się w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju. Firma po raz trzeci z rzędu uzyskała maksymalną liczbę punktów w kategorii „Komputery, urządzenia peryferyjne i elektronika dla biura” za działania podejmowane w zakresie innowacji i zarządzania ryzykiem.

Do badania RobecoSAM zaproszono ponad 3400 wiodących firm z całego świata, w którym skoncentrowano się wyłącznie na ocenie zrównoważonego rozwoju globalnych organizacji. Otrzymane wyniki były podstawą do oceny tych firm pod względem podejmowanych działań w zakresie ochrony środowiska, na rzecz społeczeństwa i gospodarki. W tym roku na liście RobecoSAM znalazło się 265 firm, z czego 25 pochodziło z Japonii.

Konica Minolta otrzymała wyróżnienie za liczne inicjatywy na rzecz powstrzymywania zmian klimatycznych oraz zarządzania informacją. Firma zobowiązała się opracować zrównoważone rozwiązania dla nowoczesnych firm zgodne z podstawowymi wartościami, takimi jak środowisko, innowacje społeczne, zadowolenie klientów i bezpieczeństwo produktów.

Konica Minolta uzyskała maksymalną liczbę punktów za swoje działania na rzecz równowagi ekologicznej, co stawia ją wśród liderów w branży. Regularnie podejmuje inicjatywy na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne, zgodnie z przyjętym planem EcoVision 2050. W latach 2005-2050 firma postawiła sobie za cel redukcję emisji CO2 o 80%
w całym cyklu życia produktu. Aby zapobiec zmianom klimatu, Konica Minolta zobowiązała się również do cyklicznego wdrażania działań na rzecz ochrony środowiska, w tym udostępniania klientom oraz dostawcom wiedzy i technologii w tej dziedzinie, które firma opracowała w ciągu ostatnich lat. Konica Minolta stawia sobie za cel, aby jej działalność gospodarcza służyła także globalnemu społeczeństwu.

www.konicaminolta.pl

KL