Logo

Event MIXTylko w OOH magazine

Jubileusz 30-lecia Polskiej Izby Przemysłu Targowego | Beata Kozyra

O zmianach na przestrzeni ostatnich trzech dekad w branży targowej oraz o przyszłości targów rozmawiamy z Dyrektor Generalną Polskiej Izby Przemysłu Targowego, dr Beatą Kozyrą.

 

Jubileusz 30-lecia PIPT to doskonały czas na podsumowanie minionych trzech dekad. Jak przez te wszystkie lata zmieniał się rynek targowy i przedsiębiorcy na nim funkcjonujący?

Jubileusz 30-lecia PIPT przypada w wyjątkowym czasie. Czasie wielkich przemian, które już się dokonały i takich, przed którymi aktualnie stoją społeczeństwa i gospodarki wielu państw.

Polska Izba Przemysłu Targowego działa od 2006 roku jako izba gospodarcza przedsiębiorców branży targowej i branż związanych z organizacją targów, wystaw i eventów, w latach 1993-2006 działała jako Polska Korporacja Targowa.

Lata dziewięćdziesiąte były latami świetności imprez targowych. Nie było wtedy specjalistycznych sklepów czy galerii handlowych, a oferowany w sprzedaży asortyment był bardzo ograniczony. Rynek krajowy był nienasycony. Targi miały wtedy charakter typowo sprzedażowy – były miejscem spotkań, w którym zawierano klasyczne transakcje kupna–sprzedaży produktów, których nie można było nabyć, a często nawet zobaczyć nigdzie indziej.

Żródło: Archiwum Grupa MTP

 

Źródło: Targi Kielce

W latach 2000-2010 targi wyglądały już nieco inaczej. Organizatorzy targów i operatorzy obiektów targowych starali się nadawać targom coraz bardziej atrakcyjną formułę, zaczęły się pojawiać m.in. eventy towarzyszące wydarzeniom. Bardzo ważne było dostosowanie się do nowych wymagań klientów i zmieniającego się rynku.

Wystawcy i zwiedzający korzystali z nowoczesnej infrastruktury w dynamicznie rozbudowywanych centrach targowo-konferencyjnych, zarządzanych przez Członków PIPT (w Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Ostródzie, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu i Warszawie) i innych operatorów, m.in. w Bielsku-Białej, Bydgoszczy i Łodzi. Kolejne lata to jeszcze bardziej dynamiczne zmiany w branży targowej. Aby lepiej odpowiadać na potrzeby wystawców i gości targowych powstały targi dedykowane konkretnym branżom.

Dzisiejsze targi wyróżnia czytelne motto, profesjonalizm i specjalizacja, a potencjalne zagrożenia, których się obawiano, takie jak internet, digitalizacja i globalna komunikacja, okazały się sojusznikami targów i doskonale targom służą.

Pomimo upływu czasu jedno pozostaje niezmienne: ludzie wciąż cenią sobie możliwość spotkania twarzą w twarz i poznania produktu czy usługi wszystkimi zmysłami.

W czym tkwi siła Izby, która działa na rynku już od 30 lat?

Izba to jej Członkowie, Członkowie Izby tworzą jej fundament.

Siła Izby z całą pewnością tkwi w jej otwartości na swoich Członków oraz ich potrzeby. Izba wsłuchuje się w ich idee, problemy, propozycje działań i z wytrwałością dąży do znalezienia optymalnych rozwiązań, dzięki którym tworzone są również podstawy dla funkcjonowania branży targowej w Polsce.

Źródło: materiały własne PIPT

Członkostwo w Izbie daje unikatową możliwość kształtowania relacji i wymiany doświadczeń z najważniejszymi w kraju przedsiębiorcami targowymi, pozwala na networking, ale i spotkania integracyjne. Przez szereg lat działań lobbingowych Izba zyskała rozpoznawalność wśród władz, wypracowała sobie pozycję oficjalnego eksperta branży targowej i stała się partnerem do rozmów.

Siłą Izby jest również współpraca i Członkostwo w innych organizacjach, takich jak: Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Pracodawców Lewiatan, Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether, Federacja Przedsiębiorców Polskich. Dzięki aktywnemu członkostwu  w  UFI  –  Światowym  Stowarzyszeniu  Przemysłu  Targowego, PIPT utrzymuje kontakty z najważniejszymi rynkami targowymi w Europie i na świecie. Drugim branżowym i zagranicznym partnerem jest CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych z siedzibą w Budapeszcie.

Obecne czasy i sytuacja gospodarcza wymagają od branży przystosowania się do nowych realiów. Co przyniesie branży rok 2023 i kolejne lata?

Ostatnie lata w branży upływają pod hasłem ciągłych zmian. Stale rozwijające się technologie cyfrowe, zielona transformacja, rosnące ceny energii, wojna za wschodnią granicą i wciąż nie do końca ustabilizowana sytuacja epidemiczna to hasła, które towarzyszą branży i mają ogromny wpływ na rynek targowy nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

W jaki sposób ośrodki targowe zamierzają radzić sobie z rosnącymi cenami energii? Przede wszystkim racjonalizując wykorzystanie energii w sposób, który dla wystawców i gości będzie jak najmniej odczuwalny oraz inwestując w odnawialne źródła energii. Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Targi Kielce w tym roku przygotowują swoje obiekty do montażu instalacji fotowoltaicznych. Ośrodki targowe inwestują również w rozwój  infrastruktury, aby była to przestrzeń jeszcze bardziej wielofunkcyjna.

Kluczowa dla branży jest w tej chwili dywersyfikacja wydarzeń i ich „festiwalizacja”. Obok tradycyjnych targów pojawia się wiele imprez towarzyszących, od kongresów i konferencji, przez pokazy, spotkania z ekspertami czy artystami po koncerty i jarmarki. W najbliższej przyszłości targi wciąż będą miejscem spotkań, miejscem otwartym na ludzi i ich potrzeby, a spotkania na nich będą sprzyjały budowaniu większego zaangażowania. Targi staną się strefą jeszcze bardziej otwartą na miasto, przykładem takiej zmiany może być poznański Jarmark Bożonarodzeniowy, który pierwszy raz odbył się na terenie MTP i oferował przyjezdnym i poznaniakom cały wachlarz atrakcji.

Polskie ośrodki targowe – mimo wielu wyzwań – nie zwalniają tempa. W kalendarzach organizatorów targów pojawiają się oprócz długoletnich imprez również nowe pozycje.

Jako Izba zauważamy również, że branżą targową zainteresowane są młode osoby. Odpowiadając na to zapotrzebowanie PIPT powołała w 2022 roku do życia Projekt Monter Expo, tj. wprowadziła wspólnie z Ministerstwem Edukacji oraz szkołą Partnerską – Zespołem Szkół Budowlano Drzewnych w Poznaniu dwa nowe zawody na poziomie szkoły branżowej pierwszego stopnia: Monter Konstrukcji Targowo – Wystawienniczych oraz na poziomie szkoły branżowej drugiego stopnia: Technik Obsługi Przemysłu Targowo – Wystawienniczego, w których uczą się już pierwsze roczniki w Poznaniu.

PIPT organizuje również konkursy dla studentów, w 2022 roku Izba ogłosiła Konkurs Design For Future, który dedykowany jest dla studentów architektury wnętrz i projektowania. Kolejnym projektem dedykowanym do młodych osób, które chciałaby lepiej poznać branżę i szerzyć ideę i rolę targów wśród młodych profesjonalistów jest Klub Studenta przy PIPT, #MłodziNaTargach, który wystartował w styczniu b.r.

Czego można życzyć Polskiej Izbie Przemysłu Targowego z okazji Jubileuszu?

Korzystając z okazji chcielibyśmy życzyć naszym Członkom oraz wszystkim osobom z branży, aby rok 2023 i kolejne lata były stabilniejsze, aby pozwalały na rozwój i realizację założonych planów, aby obfitowały w nowe możliwości i sukcesy.

My chcielibyśmy sobie życzyć, aby nasze działania okazywały się nadal skuteczne, abyśmy potrafili rozpoznawać szanse i nadarzające się okazje i dobrze je wykorzystywać oraz abyśmy równie celnie potrafili rozpoznawać zagrożenia i szybko na nie reagować.

Życzymy sobie również abyśmy byli postrzegani przez naszych Członków, ludzi branży, media oraz władzę jako ekspert i partner do dialogu.

Rozmawiała: Magdalena Wilczak


Ostatni wywiad z Panią Beatą można przeczytać TUTAJ.