Logo

Marketing MIXTylko w OOH magazine

Marketing – agencja zewnętrzna czy własny zespół?

Zapotrzebowanie na marketerów na rynku pracy jest niemal tak samo duże jak na specjalistów IT. Przez to skompletowanie zespołu marketingowego o odpowiednich kompetencjach staje się nie lada wyzwaniem. Część firm, zamiast lub oprócz zatrudniania marketerów, decyduje się na współpracę z wyspecjalizowanymi agencjami. Które rozwiązanie jest lepsze? Jakie są ich wady i zalety?

Managerowie często stają przed dylematem – własny zespół czy outsourcing? I nie ma na to odpowiedzi uniwersalnej. Wpływ na to ma wiele czynników. I to, że dziś dla firmy najlepszy będzie outsourcing nie oznacza, że na dalszym etapie rozwoju biznesu nie okaże się, że nadszedł czas na budowanie własnego zespołu. Zresztą równie dobrze możemy trafić na sytuację odwrotną. Może się okazać, że w rozrastającej się firmie lepiej wykorzystać do pewnych nowych działań doświadczonych specjalistów z zewnątrz, niż powiększać lub tworzyć nowe zespoły wewnątrz.

Pracownik – dopasowany ale kosztowny. I może odejść do konkurencji

Od dłuższego już czasu liczba ogłoszeń o pracę dla specjalistów od marketingu utrzymuje się na wysokim poziomie. Duże zapotrzebowanie na rynku powoduje, że mają oni szeroki wybór ofert i łatwiej decydują się na zmianę pracy. Jak wynika z opublikowanego przez nas raportu Wyzwania marketera, dla firm stanowi to często wyzwanie. Borykają się z rotacją pracowników i muszą poświęcać dużo czasu na kolejne rekrutacje. Niestety w wielu wypadkach nie udaje się znaleźć odpowiednich kandydatów lub wręcz w ogóle nikt nie odpowiada na ogłoszenie.

marketing

Innymi mankamentami, na jakie zwracają uwagę managerowie marketingu są też wąskie kompetencje pracowników i wysokie koszty ich zatrudnienia. W sytuacji, gdy zbudować trzeba zespół mający realizować szeroki wachlarz zadań, koszty mogą być niewspółmierne do rezultatów.

marketing

Wśród zalet zatrudniania własnych pracowników najczęściej wskazywane jest to, że są oni lepiej dopasowani do firmy, znają specyfikę branży lub że da się ich tego nauczyć. Z odpowiednio wyszkolonych pracowników zarządzającym łatwiej zbudować zgrane zespoły, co przekłada się na efektywność ich pracy.

marketing

Tu warto jednak zwrócić uwagę na to, że korzystając z usług agencji marketingowej od razu dostaje do dyspozycji grupę specjalistów, którzy pracują ze sobą od jakiegoś czasu, więc nie muszą się “docierać” w trakcie. Dobre agencje dbają też o to, aby w skład zespołu dedykowanego danemu klientowi wchodzili marketerzy znający obszar w jakim firma działa.

Agencja – niezaangażowani eksperci

Zastępowanie lub uzupełnianie wewnętrznych zespołów marketingowych usługami agencji wydaje się w aktualnej sytuacji na rynku pracy, a także w ogóle w gospodarce, rozwiązaniem sensownym. Choć oczywiście nie jest tak, że wszyscy widzą w tym same plusy.

Jako główne wady takiej współpracy managerowie wskazują to, że wynajęci specjaliści z agencji bardziej niż na interesie firmy klienta, skupiają się na własnym biznesie. W przekonaniu respondentów może to prowadzić do tego, że agencja wybierać będzie rozwiązania optymalne dla siebie, nie dla klienta. Boją się też, że zewnętrzny zespół generować może dodatkowe koszty, na przykład prowizje dla pośredników.

marketing

Jednak z punktu widzenia agencji takie działanie to tak naprawdę strzał w kolano. Trudno wyobrazić sobie, aby marketerzy podejmowali decyzje, które nie są dla klienta najlepsze w danej sytuacji i przy danych możliwościach. W końcu obydwu stronom zależy na tym, aby realizowane przedsięwzięcia odniosły jak najlepszy skutek i doprowadziły do sukcesu. W dłuższej perspektywie porażka kampanii marketingowej może być dla agencji jeszcze bardziej dotkliwa niż dla jej klienta.

Jeśli chodzi o zalety korzystania z zewnętrznych usług w marketingowych, to na czoło wysuwa się możliwość korzystania z wiedzy różnych ekspertów, których nie trzeba zatrudniać. Dzięki temu możliwe jest też podniesienie kompetencji własnego zespołu i zyskanie nowej perspektywy na wyzwania, przed którymi się staje.

marketing

 

Managerowie zwracają uwagę również na to, że dzięki współpracy z agencją uzyskują dostęp do szerokiej gamy narzędzi marketingowych, z możliwością dopasowania i wykorzystania ich adekwatnie do specyfiki swojej branży. Nie bez znaczenia jest też elastyczny model współpracy w agencjami. Dzięki temu łatwiej optymalizować koszty prowadzonej działalności, nie tracąc przy tym dostępu do specjalistów, kiedy są potrzebni.

Marketerzy lubią współpracę z agencjami

Współpraca z zewnętrznymi agencjami to, jak pokazuje raport Wyzwania marketera, dość powszechna praktyka wśród marketerów. 2/3 z nich współpracowało z co najmniej trzema różnymi agencjami. Najsłabiej oceniają oni proaktywność i kreatywne podejście do stawianych przed agencją zadań. Ogólne doświadczenia z współpracy muszą być jednak pozytywne, bo większość respondentów stwierdziła, że jest z niej zadowolona.

marketing

Jak wynika z udzielonych odpowiedzi, agencje realizują ustalone zadania, ale też potrafią elastycznie reagować na pojawiające się nowe potrzeby klientów. Jednocześnie koszty ponoszone przez firmy w związku z ich wynajmowaniem oceniane są jako adekwatne do wykonywanej pracy.

Z udzielonych w przeprowadzonym przez nas badaniu odpowiedzi można wyciągnąć wnioski na temat tego, jak powinna wyglądać wzorowa współpraca agencji z klientem. Podstawą jest oczywiście dbanie o wysokie kompetencje i wiedzę ekspercką pracowników agencji. Firmy, całkiem słusznie, wymagają od agencji, żeby ta rozumiała ich biznes i kierowała się jego dobrem. Nie wystarczy też tylko trzymać się ustaleń, ale wychodzić z inicjatywą i nowymi, ciekawymi pomysłami. Do tego warto dbać o transparentność rozliczeń między podmiotami. Takich współprac nam wszystkim życzę.

Ewa Wysocka CEO Tribe47

 

Ewa Wysocka, założycielka i CEO Tribe47, agencji wyspecjalizowanej we wprowadzaniu na rynek i wspieraniu wzrostu firm z sektora e-commerce.

 

 


Więcej materiałów z branży TUTAJ.