Logo

Event MIX

Konferencja ECAI 2023 po raz pierwszy w Polsce – w Krakowie

ECAI, czyli European Conference on Artificial Intelligence, to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w dziedzinie sztucznej inteligencji w Europie i na świecie. Organizowana od ponad 40 lat przez europejskie stowarzyszenie AI (EurAI), konferencja jest miejscem spotkań czołowych naukowców i ekspertów w tej dziedzinie.

Konferencja ECAI jest organizowana cyklicznie przez krajowe stowarzyszenia AI w Europie. W ubiegłym roku Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji (PSSI) wygrało konkurs na organizację tego prestiżowego wydarzenia. Już w październiku ECAI po raz pierwszy zawita do Polski, do Krakowa. Mając na uwadze wędrujący charakter konferencji, jest to wyjątkowa okazja dla polskiego środowiska nauki i biznesu.

Na konferencję, której komitetem kieruje prof. Ann Nowe (Vrije Universiteit Brussels) wpłynęło prawie 2000 zgłoszeń z 58 krajów i 6 kontynentów. Tegoroczny komitet programowy koordynowany przez prof. Kobiego Gala (Ben Gurion University, University of Edinburgh) liczy przeszło 2600 naukowców z całego świata. Organizatorzy spodziewają się ponad 1000 uczestników z całego świata. Konferencja będzie składać się z szeregu wydarzeń. W dniach 30.09-01.10 na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego, w budynkach wydziałów Fizyki (WFAIS) i Matematyki (WMiI), odbędzie się 30 sesji warsztatowo-tutorialowych, które będą towarzyszyć sesjom dla młodych naukowców w tym doktorantów. Główna część konferencji, rozpocznie się 1.10 wieczorem i planowana na trzy kolejne dni 2-4.10, a odbędzie się w nowoczesnym krakowskim Centrum Konferencyjnym ICE z widokiem na wzgórze wawelskie. Komitetem organizacyjnym ECAI2023 kieruje prof. Grzegorz J. Nalepa (Prezes PSSI, Profesor WFAIS UJ), a w jego skład wchodzą m.in. Prodziekan Paweł Węgrzyn (WFAIS UJ), Prof. Adam Roman (WMI UJ) i Dr Krzysztof Kutt (Sekretarz PSSI, WFAIS UJ).

Program naukowy oprócz prezentacji referatów obejmuje pięć wykładów zaproszonych. Ważnym punktów programu będzie sesja przemysłowa organizowana przy współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym. Sponsorzy, 11 firm rozwijających i używających technologii oparte o AI, będzie prezentować swoje rozwiązania, oraz zabierać głos w trakcie paneli dyskusyjnych.

Konferencja ECAI 2023 otrzymała bardzo istotne wsparcie organizacyjne ze strony Prezydenta Miasta Krakowa oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. W organizację zaangażowane są także Krakowski Park Technologiczny i AGH. Patronat naukowy nad wydarzeniem objęły liczne ważne uczelnie i organizacje, w tym Polska Akademia Umiejętności, KI-PAN, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i wiele innych.

Sesję inauguracyjną konferencji uświetni obecność prorektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Organizatorem konferencji jest Symposium Cracoviense, PCO od  25 lat zajmujące się kompleksową organizacją i obsługą spotkań naukowych i biznesowych w całej Polsce.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na oficjalnej stronie ECAI 2023.


Więcej materiałów o podobnej tematyce przeczytasz TUTAJ.

TAGS