Logo

Marketing MIX

Wynajmę specjalistę do projektu… Body leasing nowym trendem w digital marketingu

Firma X ma do zrealizowania kilka nowych dużych projektów marketingowych i zaczyna jej brakować rąk do pracy, a pomoc potrzebna jest “na wczoraj”.  Firma Y w okresie wakacyjnym, ze względu na urlopy, potrzebuje specjalisty na zastępstwo, na okres dwóch miesięcy. Firma Z największą sprzedaż notuje w okresie przedświątecznym i tylko wtedy potrzebuje wsparcia marketingowego. Z jakich rozwiązań mogą skorzystać firmy, dla których zatrudnienie na stałe specjalistów o kompetencjach niezbędnych do realizacji działań w obszarze marketingu cyfrowego z różnych względów nie wchodzi w grę? Odpowiedzią może być body leasing.

 

Czym jest body leasing w digital marketingu?

W digital marketingu body leasing (termin ten jest analogią do „leasingu pracownika”) to elastyczne rozwiązanie, które pozwala szybko i efektywnie zaspokoić potrzeby firmy związane z realizacją projektów z zakresu marketingu cyfrowego. Firma, wybierając taką formę zatrudnienia, nie musi zatrudniać specjalistów zajmujących się m.in. SEM, SEO, Paid Social czy też kampaniami programmatic na stałe. W praktyce polega to na wynajmowaniu zewnętrznych ekspertów do realizacji konkretnej pracy lub projektu marketingowego na określony czas.

Warto dodać, że taki model zatrudnienia, w którym pracownicy rezygnują z pracy na etacie na rzecz krótkoterminowych zleceń, często realizowanych dla różnych pracodawców (gig ekonomia) nie jest już dzisiaj kojarzony z przykrą koniecznością. Stał się świadomym wyborem pracowników. Na rynku jest więc coraz więcej specjalistów, którzy pracują w formule body leasingu, realizując projekty nie tylko w branży IT (z tym najczęściej była kojarzona ta forma zatrudnienia), ale również w marketingu.

Specjalista do wynajęcia na miesiąc i na rok

Firma X ma do zrealizowania kilka nowych dużych projektów marketingowych i zaczyna jej brakować rąk do pracy, a pomoc potrzebna jest “na wczoraj”.  Firma Y w okresie wakacyjnym, ze względu na urlopy, potrzebuje specjalisty na zastępstwo, na okres dwóch miesięcy. Firma Z największą sprzedaż notuje w okresie przedświątecznym i tylko wtedy potrzebuje wsparcia marketingowego. Jeśli więc padnie pytanie – “na jaki okres można wynająć specjalistę”, to odpowiedź będzie brzmiała – “to zależy”. Okres zatrudnienia jest uzależniony od aktualnego zapotrzebowania firmy. Zdarzają się sytuacje, w których potrzebne jest krótkoterminowe wsparcie na okres 1-2 miesiąca w związku z realizacją konkretnego projektu. Zdarza się również i tak, że specjaliści pracują przy realizacji projektu ponad rok.

Jak wygląda rekrutacja?

Rekrutacja w przypadku body leasingu przebiega zazwyczaj w kilku krokach:

 1. Wybór agencji oferującej usługi body leasingu. Firma, szukając specjalisty ds. marketingu cyfrowego, wybiera agencję, która specjalizuje się w dostarczaniu tego typu usług.
 2. Określenie wymagań i oczekiwań. Firma określa konkretne wymagania dotyczące kompetencji, doświadczenia i umiejętności, jakie powinien posiadać specjalista. Na tym etapie kluczowe jest precyzyjne zdefiniowanie zakresu pracy, terminu realizacji projektu, wymagań wobec wynajmowanego eksperta, oraz oczekiwanych rezultatów.
 3. Poszukiwanie kandydatów. Agencja przystępuje do poszukiwania kandydatów spełniających określone kryteria. Mogą to być specjaliści dostępni w bazie agencji lub nowi kandydaci, którzy zostaną poddani procesowi rekrutacji. Po znalezieniu potencjalnego kandydata agencja przeprowadza wstępną rozmowę telefoniczną, podczas której proponuje podpisanie NDA (umowy o poufności), aby móc rozmawiać o konkretnych klientach i szczegółach.
 4. Proces rekrutacyjny. W ciągu kilku dni agencja przesyła firmie propozycje kandydatów. Kandydat uczestniczy w rozmowie zapoznawczej z przedstawicielami firmy. Sprawdzane są poziom wiedzy, znajomość języka angielskiego (jeśli jest wymagana), oraz ustalane są warunki pracy, w tym możliwości czasowe.
 5. Realizacja projektu. Współpraca rozpoczyna się od etapu wdrożenia, podczas którego pracownik poznaje firmę klienta, jej procesy, kulturę organizacyjną, a także konkretne wymagania dotyczące projektu. Praca odbywa się w modelu white label, co oznacza, że pracownik zewnętrzny działa tak, jakby był częścią zespołu firmy.
 6. Regularne raportowanie i komunikacja. W trakcie realizacji projektu agencja leasingowa jest w stałym kontakcie z firmą. Codzienna praca specjalisty jest dokładnie odnotowywana, a rozliczenia opierają się na przepracowanych godzinach i ustalonej stawce. Jeśli wybrany specjalista nie spełnia oczekiwań firmy, agencja może zaproponować kolejnego kandydata.
 7. Zakończenie projektu. Po zakończeniu projektu następuje rozliczenie finansowe, przekazanie ewentualnych dokumentów oraz ocena współpracy.

Body leasing

Jakie są zalety body leasingu?

 1. Elastyczność. Firma może na bieżąco dostosowywać liczbę specjalistów pracujących nad konkretnymi projektami z zakresu marketingu, bez potrzeby zatrudniania ich na stałe.
 2. Brak stałych kosztów pracowniczych. W przypadku body leasingu, firma nie ponosi stałych kosztów związanych z zatrudnieniem na stałe, takich jak pensje, ubezpieczenia, świadczenia socjalne itp.
 3. Unikanie długoterminowych zobowiązań. Tradycyjne zatrudnienie na stałe wiąże się z długoterminowym zobowiązaniem, które obejmuje regularne wypłaty wynagrodzenia, nawet jeśli projekt jest już zakończony. W przypadku body leasingu, umowa może być dostosowana do czasu trwania projektu, co pozwala na większą elastyczność.
 4. Redukcja kosztów szkoleń i rozwoju. W przypadku pracowników zatrudnianych na stałe, firma zazwyczaj ponosi koszty inwestycji w rozwój pracowników, w tym m.in. specjalistycznych szkoleń. W body leasingu eksperci są zazwyczaj wynajmowani ze specjalistycznymi umiejętnościami, które już posiadają.
 5. Unikanie dodatkowych obciążeń administracyjnych. Pracując z firmą świadczącą usługi body leasingu, unika się konieczności obsługiwania dodatkowych kwestii administracyjnych związanych z zatrudnieniem, takich jak księgowość, kadry czy płace. To obowiązki firmy świadczącej usługę leasingu.
 6. Dostęp do specjalistów z konkretną wiedzą i doświadczeniem. W przypadku projektów wymagających specjalistycznej wiedzy lub umiejętności, często bardziej opłacalne jest wynajęcie eksperta na krótszy okres niż zatrudnienie go na stałe.

Warto zaznaczyć, że body leasing w digital marketingu jest praktyką, która może znacząco zwiększyć efektywność działań marketingowych, zwłaszcza w dynamicznym i konkurencyjnym środowisku online.

Czym się różni body leasing od outsourcing pracowników?

Body leasing i outsourcing pracowników to tak naprawdę dwie różne koncepcje, chociaż obie są związane z wynajmowaniem pracowników zewnętrznych. Jakie są więc główne różnice między nimi? Body leasing oznacza wynajmowanie konkretnych specjalistów, często do określonego projektu, bezpośrednio od firmy zewnętrznej. Outsourcing pracowników polega na przekazaniu całego procesu biznesowego, w tym także zasobów ludzkich, do zewnętrznego dostawcy usług. Ostatecznie wybór między body leasingiem a outsourcingiem pracowników zależy od potrzeb firmy i charakteru projektu. Body leasing często jest bardziej elastyczny i umożliwia bardziej bezpośrednią kontrolę nad pracownikami, podczas gdy outsourcing pracowników pozwala firmie oddelegować odpowiedzialność za projekt lub proces do zewnętrznej firmy specjalizującej się w danej dziedzinie.

 

Body leasingAutorka: Magdalena Radecka, Project Manager w BIDads, firmie wspierającej projekty rekrutacyjne pracodawców z branży digital marketingu.