Marketing MIX Future Software Day na PROMO EXPO 2009

Future Software Day na PROMO EXPO 2009

57
0

3 lutego 2009 w warszawskim centrum targowo – kongresowym MT Polska, podczas targów Promo Expo 2009 odbędzie się konferencja Future Software Day pod hasłem „Innowacyjne systemy informatyczne w zarządzaniu firmą”. Konferencja zostanie poświęcona problematyce zarządzania przedsiębiorstwem w kontekście zastosowania innowacyjnych systemów informatycznych. Kluczowym elementem konferencji będzie prezentacja idei PrestoIntegra – zintegrowanej platformy komunikacji marketingowej stanowiącej przyszłość współpracy pomiędzy firmami sektora branży poligraficznej i marketingowej.

W ramach konferencji poprowadzone zostaną dwa równoległe panele – dla drukarni oraz agencji kreatywnych. Organizacja konferencji skierowanej zarówno do właścicieli, zarządów oraz kadry menadżerskiej drukarni cyfrowych i wielkoformatowych jak i agencji kreatywnych ma na celu zintegrowanie środowiska, w którym współpraca i efektywna komunikacja decydują o wzajemnym sukcesie.

W trakcie spotkania zostaną poruszone zagadnienia z zakresu skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, budowania relacji z klientem, ousourcingu usług oraz zwiększania efektywności procesów decyzyjnych. Zagadnienia poruszone zostaną w kontekście korzyści biznesowych płynących z wykorzystania zintegrowanego systemu zarządzania drukarnią i agencją kreatywną, a tym samym odniesione do konkretnych obszarów zarządzania – zamówień, sprzedaży, informacji, zasobów ludzkich oraz finansów. Problematyka konferencji zostanie przedstawiona z wykorzystaniem PrestoPrint oraz Presto Concept- systemów zarządzania dedykowanych drukarniom i agencjom kreatywnym.

Organizatorem konferencji jest firma IdeaSystems we współpracy z Promo Expo 2009. Patronat medialny nad konferencją objął miesięcznik Outdoor Media.

www.promoexpo.pl
www.ideasystems.pl