Poligrafia Raport środowiskowy Sun Chemical za rok 2015

Raport środowiskowy Sun Chemical za rok 2015

0

Firma Sun Chemical opublikowała coroczny raport na temat efektów realizowanej przez nią polityki zrównoważonego rozwoju. Na podstawie dostarczonych przez koncern danych wyłania się obraz przedsiębiorstwa proekologicznego, które coraz częściej podejmuje współpracę z dostawcami oferującymi podobne podejście w kwestiach ochrony środowiska. Raport zawiera ponadto sześć studiów przypadku, obrazujących kooperację Sun Chemical ze swoimi partnerami, w ramach której firma zwraca szczególną uwagę na wdrażanie nowych technologii, redukujących tzw. ślad węglowy.

Publikacja pokazuje jak firma Sun Chemical angażuje się w działania związane z łańcuchem dostaw, dotyczącym zakupu surowców, dystrybucją i wykorzystaniem wewnętrznej floty samochodowej. W raporcie jest mowa o tym, że do produkcji farb publikacyjnych Sun Chemical stosowane są – w dużej ilości – bio-żywice pochodzące z drzew iglastych. Firma, która dostarcza sadzę dla Sun Chemical generuje w swoich działaniach nadwyżki energii. W przypadku rynku europejskiego, użytkowana flota samochodowa Sun Chemical z roku na rok emituje coraz mniejsze ilości dwutlenku węgla, a jeden z jej partnerów logistycznych, dotychczas bazujący na transporcie drogowym, coraz częściej dywersyfikuje formę realizowanych dostaw.  

– Chcemy dostarczać na rynek wiarygodne i mierzalne dane, zbieżne z oczekiwaniami i wymaganiami naszych klientów – mówi Gary Andrzejewski, wiceprezes Sun Chemical ds. środowiskowych. – W raporcie za ubiegły rok pokazujemy konkretne przykłady działań podejmowanych przez naszych dostawców, które wspierają Sun Chemical w realizacji założeń naszej polityki dot. zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest z jednej strony udoskonalanie procesów, z drugiej – wytwarzanie produktów pomagających naszym klientom w byciu bardziej proekologicznymi. Możemy to uczynić jedynie poprzez zapewnienie, że nasi dostawcy stanowią integralną część łańcucha dostaw i zaangażowani są w realizację praktyk środowiskowych.

Publikacja raportu pokazuje też, że bieżące zarządzanie i nadzór nad kluczowymi parametrami realizowanej przez Sun Chemical polityki zrównoważonego rozwoju to ważna część działalności prowadzonej przez koncern.

– Nasza polityka środowiskowa stymuluje wdrażanie coraz bardziej energooszczędnych procesów i produktów – dodaje Michel Vanhems, lider zespołu realizującego politykę zrównoważonego rozwoju w firmie Sun Chemical. – Bazujący na rzeczywistych danych raport środowiskowy odgrywa kluczową rolę we wspieraniu naszych klientów w ich proekologicznych działaniach. Jesteśmy zdeterminowani, by zrobić wszystko co w naszej mocy, aby działalność prowadzona przez Sun Chemical cechowała się wysokim poziomem etyki oraz przyjazności dla środowiska naturalnego, z pożytkiem dla naszych pracowników, udziałowców i partnerów biznesowych.

Raport dot. polityki środowiskowej Sun Chemical za 2015 rok jest już dostępny online na stronie http://www.sunchemical.com/sustainability. Natomiast na stronie http://www.sunchemical.com/services/consultative-services klienci znajdą narzędzie analityczne, umożliwiające oszacowanie stopnia emisji dwutlenku węgla w realizowanych przez nich procesach produkcyjnych.

Polityka środowiskowa Sun Chemical

Realizowana przez firmę polityka zrównoważonego rozwoju ma na celu zwiększanie świadomości całego rynku poligraficznego w kwestiach środowiskowych. Jej ważnymi elementami są m.in. zarządzanie produktami oraz ryzykiem biznesowym. W obu przypadkach firma bazuje na konkretnych, danych analitycznych.

Strategiczną część proekologicznej polityki Sun Chemical stanowi dostarczanie klientom rozwiązań i produktów końcowych, umożliwiających bardziej przyjazną dla środowiska naturalnego działalność. Aby to osiągnąć, firma wdraża rygorystyczne procesy wytwórcze, oparte na narzędziach analitycznych, pozwalających ocenić energooszczędność zarówno procedur, jak i realizowanych procesów produkcyjnych.

To oparte na konkretnych danych podejście oznacza, że Sun Chemical jest w stanie wyznaczać rzeczywiste cele w zakresie ograniczenia zużycia energii i wody, redukcji emitowanych gazów cieplarnianych oraz obniżenia ilości generowanych odpadów, powstających w procesie produkcji. W efekcie dostarczane na rynek rozwiązania Sun Chemical uwzględniają zarówno procesy związane z zarządzaniem ryzykiem, jak też działania podejmowane z myślą o większej energooszczędności.

Zgodnie z hasłem przewodnim – „Zyskać więcej, zużywać mniej, być ekologicznym” – polityka zrównoważonego rozwoju Sun Chemical nastawiona jest na aktywną rolę firmy w minimalizacji tzw. śladu węglowego w jej produktach, jak również w działaniach podejmowanych przez jej klientów.

www.sunchemical.com.pl

KL