Logo

Marketing MIX

Goodyear prezentuje raport CSR za 2022 rok

Opona wykonana w 90% z materiałów odnawialnych, większy udział energii z odnawialnych źródeł w produkcji, zwiększanie efektywności paliwowej opon i rozwój inicjatyw pracowniczych – firma Goodyear Tire & Rubber Company opublikowała właśnie swój raport podsumowujący wyniki działań w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej za rok 2022.

Raport przedstawia postępy marki w realizacji krótko- i długoterminowych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Raport Goodyear 2022 oparty jest na czterech filarach programu odpowiedzialności korporacyjnej pod nazwą Goodyear Better Future, są to: Zrównoważone Zaopatrzenie, Odpowiedzialna Działalność, Zaawansowana Mobilność i Inspirująca Kultura. Poniżej omówiono wybrane, najważniejsze punkty raportu.

• Zrównoważone Zaopatrzenie: opracowując oponę demonstracyjną wykonaną w 90% ze zrównoważonych materiałów*, naukowcy i inżynierowie Goodyeara poczynili znaczne postępy w realizacji celu firmy na 2030 r., jakim jest wprowadzenie opony wykonanej w 100% ze zrównoważonych materiałów. Ten demonstracyjny produkt stworzono z 17 składników odnawialnych, w tym czterech różnych rodzajów sadzy produkowanych z biometanu, dwutlenku węgla, oleju z pirolizy opon wycofanych z eksploatacji i oleju roślinnego. Do jej produkcji wykorzystano także olej sojowy, krzemionkę z popiołu z łusek ryżu oraz bio-odnawialne żywice z drzewa sosnowego.

• Odpowiedzialna Działalność: Goodyear kontynuował prace nad ograniczeniem swojego oddziaływania na środowisko. W 2022 r. firma zwiększyła wykorzystanie odnawialnej energii elektrycznej do 34% w całej swojej globalnej działalności produkcyjnej, w porównaniu z 3% w 2019 r.

• Zaawansowana Mobilność: w 2022 r. Goodyear nadal koncentrował się na poprawie efektywności paliwowej, osiągając 32,9% redukcję oporów toczenia i 9,4% redukcję masy opon w globalnym asortymencie opon osobowych, w porównaniu z poziomem wyjściowym z 2005 r.

• Inspirująca Kultura: w 2022 r. liczba członków stowarzyszonych w Grupach Pracowniczych Goodyeara (ERG) wzrosła o 6%. Był to również przełomowy rok dla jednej z ERG firmy – Sieci Kobiet Goodyear (Goodyear Women’s Network – GWN) z siedzibą w Akron, która obchodziła w 2022 r. setną rocznicę powstania.

„Zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem naszej strategii biznesowej i integralną częścią naszej kultury,” powiedział prezes i dyrektor generalny Goodyear Richard J. Kramer. „W 2022 roku, dzięki wysiłkom naszych współpracowników na całym świecie, potwierdziliśmy nasze zaangażowanie we wdrażanie etycznych i zrównoważonych procesów, materiałów i programów. W raporcie dzielimy się informacją, gdzie jesteśmy na tej drodze, jakie postępy poczyniliśmy, jak poradziliśmy sobie z wyzwaniami i realizacją założonych strategii, w tym mapy drogowej dekarbonizacji, a także jak współdziałamy z klientami i innymi interesariuszami, aby wspierać tworzenie lepszej przyszłości.”
Raport Goodyear za 2022 rok został przygotowany zgodnie ze standardami Global Reporting Initiative (GRI).
Raport odpowiedzialności korporacyjnej Goodyeara za rok 2022 można znaleźć na stronie poświęconej odpowiedzialności korporacyjnej marki.

*Zrównoważony materiał jest definiowany jako materiał biopochodny/odnawialny, pochodzący z recyklingu lub taki, który może być produkowany przy użyciu lub przyczyniając się do innych zrównoważonych praktyk w zakresie ochrony zasobów i/lub redukcji emisji, w tym materiałów z bilansem masy.


Więcej newsów w podobnej tematyce można przeczytać TUTAJ.