Event MIX IGHP i sieci hotelowe apelują do premiera Mateusza Morawieckiego

IGHP i sieci hotelowe apelują do premiera Mateusza Morawieckiego

0

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego wraz z przedstawicielami sieci hotelowych zwróciła się 19 stycznia z prośbą do premiera RP Mateusza Morawieckiego o interwencję w zakresie jak najszybszego, bezpiecznego otwarcia hoteli oraz wprowadzenia rozwiązań ułatwiających uzyskanie pomocy udzielanej przez Polski Fundusz Rozwoju podmiotom z branży hotelarskiej, zaliczającym się do tzw. Dużych Firm.

Treść pisma jest dostępna poniżej:

Szanowny Panie Premierze,

Zwracamy się z prośbą o interwencję w zakresie jak najszybszego, bezpiecznego otwarcia hoteli w naszym kraju oraz wprowadzenia rozwiązań ułatwiających uzyskanie pomocy udzielanej przez Polski Fundusz Rozwoju podmiotom z branży hotelarskiej, zaliczającym się do tzw. Dużych Firm.

Hotelarstwo jest w grupie najbardziej poszkodowanych sektorów podczas obecnego kryzysu wywołanego pandemią Covid-19. Spółki prowadzące hotele, również te, zaliczające się do Dużych Firm, od połowy października 2020 r., w wyniku decyzji rządu, działały z dużymi ograniczeniami, a od 28 grudnia ub. r. są praktycznie zamknięte, w związku z czym notują ogromne straty. Dalsze utrzymywanie się takiej sytuacji, naraża wielu pracowników hoteli prowadzonych przez dużych przedsiębiorców na utratę pracy, a samych przedsiębiorców na konieczność ogłoszenia bankructwa.

Sygnatariusze niniejszego pisma w pełni rozumieją powagę sytuacji i ryzyka, jakie powoduje epidemia Covid–19, jednakże uznają jednocześnie, iż nie powodują one konieczności dalszego wstrzymania działalności hotelarsko-gastronomicznej. Przede wszystkim zwracamy uwagę, iż w okresie letnim i jesiennym 2020 roku, hotele wyspecjalizowały się w bezpiecznej obsłudze gości w zakresie ich zakwaterowania i świadczenia usług gastronomicznych. Powszechnie wdrożone zostały standardy sanitarne opracowane przez IGHP, Ministerstwo Rozwoju, GIS i POT. W efekcie, zakwaterowanie w hotelach i świadczone w nich usługi gastronomiczne podlegają restrykcyjnym reżimom sanitarnym, w związku z czym nie powinny spowodować zwiększenia ryzyka epidemiologicznego. Zwracamy przy tym uwagę, iż podobne założenia (tj. otwarcie pod warunkiem przestrzegania rygorów sanitarnych) stoją u podstaw planowanego przez rząd otwarcia innych, zdecydowanie bardziej publicznych miejsc pod względem gromadzenia się dużej liczby osób, niż hotele. Istotne jest, iż sygnalizowana potrzeba otwarcia hoteli nie dotyczy jedynie pobytów wypoczynkowych (które w sposób nieuzasadniony zdominowały debatę publiczną), ale obejmuje również pobyty służbowe, których obsługa jest niezbędna dla umożliwienia funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i realizacji ważnych inwestycji. Decyzja o „odmrożeniu” działalności hoteli powinna chociażby w niewielkim stopniu umożliwić generowanie środków niezbędnych dla pokrycia kosztów stałych i utrzymania zatrudnienia.

W związku z powyższym apelujemy do Pana Premiera o uwzględnienie naszego postulatu, który służy zatrzymaniu postępującej degradacji i w konsekwencji upadku hoteli, które są jednym z najważniejszych elementów branży turystycznej, jak również poprzez segment pobytów biznesowych, mają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie wielu innych sektorów gospodarki. 

Niezależnie od poruszonej powyżej kwestii przywracania funkcjonowania hoteli, za niesatysfakcjonujące uznajemy również proponowane przez rząd zakres i formułę pomocy publicznej dla Dużych Przedsiębiorców, które powodują, iż jest ona w praktyce iluzoryczna. Przede wszystkim wsparcie w ramach Tarczy Finansowej dla Dużych Firm obwarowane zostało bardzo rygorystycznymi warunkami i wymaga przejścia przez długi i skomplikowany proces jej udzielania, jak również spełnienia niemożliwych dla części podmiotów warunków. Z powyższych powodów, według naszej wiedzy, zdecydowana większość prywatnych dużych przedsiębiorców z branży hotelarskiej nie otrzymała dofinansowania w ramach Tarczy. Pozostaje to w wyraźnej dysproporcji z pomocą dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, która udzielana była w prostej i szybkiej procedurze.

Uznajemy powyższy stan rzeczy za krzywdzący dla dużych przedsiębiorców i zwracamy się z apelem o niezwłoczne wprowadzenie zasad i dostępności narzędzi pomocowych dla Dużych Firm hotelowych, opartych na dużo prostszych zasadach lub o natychmiastowe stworzenie odrębnego programu niosącego realną pomoc dla tej pominiętej części branży hotelowej. 

 

Sygnatariuszami pisma są:

 • Ireneusz Węgłowski, prezes IGHP
 • Michael Hopf, GM The Westin Warsaw
 • Sylwia Maśluk, członek zarządu Accor Services Poland
 • Przemysław Wieczorek, członek zarządu Puro Hotels
 • Magdalena Eliasz, GM Sheraton Poznań Hotel
 • Andreea Cheratoiu, GM Radisson Hotel Group
 • Thomas Brugnatelli, GM Raffles Europejski Warsaw
 • Artur Zawadzki, GM Sheraton Sopot Hotel
 • Marco Eichhorn, GM Radisson Collection Hotel
 • Dominik Sołtysik, wiceprezes zarządu Orbis SA
 • Francois Delattre, Louvre Hotels Poland
 • Robert Grader, GM Marriott Hotels
 • Piotr Bubnowski, dyrektor Hotelu Bristol Warsaw
 • Adam Trybusz, prezes Andersia Tower Management
 • Krzysztof Moczulski, prezes OST Gromada
 • Tadeusz Gołębiewski, właściciel Hoteli Gołębiewski
 • Beatrice Bouchet, prezes zarządu B&B Hotels Polska
 • Martin Ykema, COO Vienna House
 • Władysław Grochowski, prezes Grupy Arche
 • Artur Hajduk, CEO Qubus Hotel Management
 • Robert K. Krygsman, GM Hilton Warsaw City
 • Krzysztof Szadurski, prezes Hoteli Warszawskich Syrena