Logo

Marketing MIXTylko w OOH magazine

Save Nature | Katarzyna Włodarczyk, Velvet CARE

Z Katarzyną Włodarczyk, Senior Brand Managerem Velvet CARE, rozmawiamy o historii marki, zmianach, działaniach proekologicznych, eko agendzie i o programie „Piątka dla Natury.”

Firma powstała w XIX wieku. Jakie były początki marki Velvet?

Historia fabryki w Kluczach sięga XIX wieku. W 1897 roku Ludwik Mauve, właściciel majątku Klucze, ruszył z budową fabryki papieru. W 1997 roku, w 100. rocznicę istnienia papierni w Kluczach, rozpoczęła się produkcja papieru toaletowego i chusteczek pod marką Velvet. Wtedy też został stworzony slogan „Velvet. Miękki jak aksamit”, który jest powszechnie rozpoznawalnym symbolem marki do dziś.

Na rodzimym rynku działacie już od ponad ćwierć wieku. Jak zmieniała się marka przez ten czas?

Od 1997 roku Velvet konsekwentnie buduje swoją pozycję na rynku. W 2002 roku marka stała się niekwestionowanym liderem nie tylko w kategorii papierów toaletowych i chusteczek, ale również serwetek i (po raz pierwszy) ręczników papierowych. W latach 2002-2013 fabryka w Kluczach i marka Velvet były pod zarządami zagranicznych koncernów. W 2013 roku powstała spółka Velvet CARE z polskim kapitałem i to ona stała się właścicielem marki.

Od 2014 roku Velvet jest obecny na rynku w zmienionej i udoskonalonej odsłonie. W sprzedaży pojawiły się produkty w nowej szacie graficznej, z nową ikoną marki – misiem polarnym, symbolizującym delikatność, czystość i miękkość. Niedźwiadki polarne były też tematem przewodnim nowej komunikacji konsumenckiej.

W 2017 roku świętowaliśmy w Velvet CARE podwójny jubileusz: 20 lat marki Velvet oraz 120 lat fabryki w Kluczach. To zainspirowało nas do podjęcia nowych działań dotyczących przyszłości naszej firmy i marki w świecie, w którym zasoby naturalne są ograniczone. Mając na uwadze zrównoważony rozwój z poszanowaniem planety, firma w kolejnych latach pracowała nad ekologicznymi rozwiązaniami, czego wynikiem jest wprowadzona w 2020 roku strategia pod nazwą Eco Agenda 2025. Symbolem zaangażowania marki w ochronę środowiska jest znak „Save Nature”, który pojawił się na opakowaniach produktów Velvet. Przedstawia on pięć obszarów, w których podejmujemy działania na rzecz środowiska naturalnego – ochrona zasobów leśnych, recykling opakowań oraz surowców, oszczędne wykorzystywanie wody w procesie produkcyjnym, redukcja ilości wykorzystywanego plastiku oraz zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych.

Velvet CARE

Proszę przybliżyć Wasze działania proekologiczne i opowiedzieć o Eco Agendzie.

Eco Agenda 2025 to strategia zrównoważonego rozwoju i deklaracja złożona przez Velvet CARE w 2020 roku. To mapa celów i ambicji, które firma stawia sobie na najbliższe lata, chcąc odpowiedzialnie zadbać o środowisko, w którym funkcjonujemy.

Strategia ta składa się z trzech filarów – obszarów, wokół których skoncentrowane są działania organizacji. Pierwszy z nich to Produkt – ambicją firmy jest, aby był on zawsze najwyższej jakości, stworzony z poszanowaniem dla środowiska. Drugi to Organizacja – od siebie wymagamy najwięcej. Trzeci to Inspiracja – chcemy motywować do zmian na lepsze zarówno siebie nawzajem, jak i otoczenie.

Firma Velvet CARE, jako jeden z największych i najnowocześniejszych producentów wyrobów higienicznych w Polsce, zdaje sobie sprawę ze swojego wpływu na otoczenie, przede wszystkim na zasoby naturalne i zmiany klimatyczne, dlatego konsekwentnie realizujemy założenia Eco Agendy i planujemy działania na przyszłość.

W zakresie troski o środowisko mamy już znaczące osiągnięcia. 100% wykorzystywanego przez firmę w procesach produkcyjnych surowca celulozowego pochodzi z zasobów leśnych całkowicie odnawialnych, objętych międzynarodowymi certyfikatami. Woda w procesie produkcji wykorzystywana jest kilkukrotnie w obiegu w 90% zamkniętym. Od 2013 roku (kiedy powstała spółka Velvet CARE) do dziś nastąpiła redukcja zużycia wody świeżej na tonę wyprodukowanej bibułki o 52%. Wprowadziliśmy na rynek opakowania foliowe z udziałem 30% surowca pochodzącego z recyklingu, a ponadto wszystkie nasze opakowania nadają się do recyklingu.

Przy projektowaniu nowych opakowań stosowane są założenia eco-desingu. Od 2013 roku znacząco ograniczyliśmy emisje gazów, jakie generowały kotłownie w fabryce. W przeliczeniu na tonę wyprodukowanej bibułki emisję SO2 zmniejszono o 99%, NO2 o 83%, a emisję CO2 o 49%. Firma liczy swój ślad węglowy we wszystkich trzech zakresach oraz zdefiniowała i wdraża strategię osiągniecia neutralności węglowej. W sferze produkcji wprowadzamy najnowsze rozwiązania technologiczne i optymalizacje mające na celu zwiększenie efektywności i redukcję energochłonności.

W ramach realizacji zobowiązań podjętych w strategii Eco Agenda 2025, firma i marka Velvet podejmują także inicjatywy społeczne dotyczące edukacji, inspiracji i promocji ochrony środowiska naturalnego czego przykładem jest program edukacyjny „Velvet. Piątka dla Natury”.

Velvet CARE

Edukacja najmłodszych z Misiem Velvetusiem – co to za postać? Na jakie potrzeby została stworzona?

Miś Velvetuś to bohater ogólnopolskiego programu „Zdrowo i sportowo” – akcji skierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, której głównym celem jest propagowanie aktywności fizycznej. Zdrowy styl życia to jednak nie tylko ruch i zajęcia sportowe, ale również zbilansowana dieta i dbanie o higienę osobistą. W ten sposób, w 2019 roku w działania organizacji Kidstation w placówkach szkolnych i przedszkolnych włączyła się marka Velvet, która wykorzystując wizerunek białego niedźwiadka (swojego brand hero), stała się promotorem higieny osobistej i toaletowej wśród najmłodszych – nie tylko po to, aby odciążyć lub wspomóc rodziców i wychowawców w zadaniach w tym zakresie, ale także po to, aby najmłodsi czuli się w swojej skórze świeżo, czysto i zdrowo, a w relacjach z rówieśnikami – pewnie, komfortowo i swobodnie.

Dzisiaj Miś Velvetuś uczy maluchy nie tylko zagadnień z zakresu higieny osobistej, ale też higieny… środowiska! Chce uświadamiać dzieci, że przyszłość naszej planety leży w ich rękach. Dla nas – jako marki Velvet – troska o naturę jest również jedną z podstawowych zasad i wartości. Miś Velvetuś niewątpliwie pomaga więc nam w komunikacji z najmłodszymi użytkownikami naszych produktów.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość planety. Państwa firma stworzyła program „Velvet. Piątka dla Natury”. Proszę nam go przybliżyć.

Przyszłość naszej planety, a więc i nasza oraz kolejnych pokoleń zależy od codziennych działań każdego z nas. Zmiany klimatu pokazują, że nie możemy dłużej zwlekać z wprowadzaniem w życie ekologicznych wzorców zachowań. Do tego konieczna jest edukacja z zakresu ochrony środowiska, a tę najlepiej rozpocząć już od najmłodszych lat.

Tak zrodziła się idea programu „Velvet. Piątka dla Natury”, który skierowaliśmy do uczniów oraz nauczycieli klas I-III szkół podstawowych. Jego celem jest wspieranie edukacji ekologicznej na etapie wczesnoszkolnym i aktywizowanie uczniów oraz ich rodzin, a także pedagogów do zmieniania na lepsze ich najbliższego otoczenia. Jesteśmy przekonani, że świadomość i wrażliwość ekologiczna wśród najmłodszych zaowocują codziennymi dobrymi nawykami oraz działaniami na rzecz środowiska. Dodatkowo chcemy pomagać szkołom w stawaniu się miejscami jeszcze bardziej przyjaznymi dla planety.

Program edukacyjny „Velvet. Piątka dla Natury” został zainaugurowany w roku szkolnym 2020/21. Zrealizowaliśmy wówczas pilotażową edycję, skierowaną do szkół podstawowych w powiatach olkuskim (woj. małopolskie) i zawierciańskim (woj. śląskie), na granicy których znajduje się fabryka produkująca wyroby marki Velvet. W ten sposób chcieliśmy podkreślić, jak ważne jest dla nas działanie na szczeblu lokalnym. Ponieważ program spotkał się z ogromnym zainteresowaniem oraz bardzo ciepłym przyjęciem, zarówno przez uczniów, jak i grono pedagogiczne, w kolejnym roku szkolnym objęliśmy nim szkoły podstawowe w całej Polsce. Obecnie finalizujemy II. ogólnopolską edycję.

Velvet CARE

Proszę opowiedzieć więcej o tej II. edycji.

Siłą naszego programu są wartościowe merytorycznie, profesjonalne i w pełni zgodne z podstawą programową scenariusze lekcji. Ich tematyka nawiązuje do pięciu obszarów strategii zrównoważonego rozwoju Eco Agenda 2025, realizowanej przez Velvet CARE i symbolizowanej przez wspomniany już znak „Save Nature”, znajdujący się na opakowaniach wyrobów Velvet. W pilotażowej oraz I. ogólnopolskiej edycji programu każdemu z tych obszarów poświęciliśmy po jednym scenariuszu lekcji.

W II. edycji ogólnopolskiej pogłębiliśmy temat oszczędzania wody i energii, rozszerzając go m. in. o mądre wykorzystanie zasobów naturalnych, jak również temat ograniczania wytwarzania odpadów poprzez życie w duchu less/zero waste. Te obszary tematyczne odpowiadają nie tylko na współczesne wyzwania środowiskowe, ale także bieżące problemy społeczno-gospodarcze. Biorąc pod uwagę, że obecnie do polskich szkół podstawowych uczęszcza ponad sto tysięcy dzieci z Ukrainy, nowe scenariusze eko lekcji dostępne są także w języku ukraińskim. Scenariusze eko lekcji są także odpowiedzią na zapotrzebowanie dyrektorów i nauczycieli, którzy dążą do tego, aby ich szkoła była przyjazna dla środowiska.

Każdy scenariusz zwieńczony jest Ekowyzwaniem, czyli zaproszeniem całej klasy do wzięcia udziału w konkursie kreatywnym z bardzo atrakcyjnymi nagrodami, dzięki którym uczniowie mogą jeszcze lepiej zrozumieć różne zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, świetnie się przy tym bawiąc. W poprzednich edycjach dyrektorzy szkół mogli dodatkowo ubiegać się o ekogranty na realizację projektów środowiskowych na terenie szkoły. W obecnej edycji, ze względu na wyzwania organizacyjne, z jakimi musiały zmierzyć się szkoły, postanowiliśmy uprościć zasady konkursu i zastąpić ekogranty nagrodami rzeczowymi w postaci instalacji ekologicznych.

Niedawno ogłosiliśmy wyniki konkursu „Ekowyzwanie”. Patrząc na wykonane przez uczniów i nauczycieli prace, możemy śmiało powiedzieć, że program „Velvet. Piątka dla Natury” realizuje swoje cele, jakimi są budowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i grona pedagogicznego, a także aktywizowanie ich do działań na rzecz środowiska. Klasy wykazały się nie tylko zaangażowaniem i kreatywnością – ich prace budują i promują postawy proekologiczne, dając dobry przykład. Dzięki nim również dzieci z innych klas, nie biorących udziału w naszym programie, mogą nauczyć się m. in. jak oszczędzać papier i wykorzystywać stare, zużyte przedmioty, aby generować mniej odpadów, a także jak oszczędzać wodę, np. przez zbieranie i wykorzystywanie deszczówki.

Bardzo cieszymy się z zaangażowania szkół w program edukacyjny „Velvet. Piątka dla Natury”. Jestem przekonana, że działając dziś, z myślą o jutrze, zrobimy wiele dobrego dla naszej planety.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie www.piatkadlanatury.pl.

Rozmawiała Magdalena Wilczak

 


Katarzyna Włodarczyk, Senior Brand Manager Velvet CARE

Katarzyna Włodarczyk
Senior Brand Manager, Velvet CARE Sp. z o. o. Wieloletni manager specjalizujący się w budowaniu i wdrażaniu strategii marketingowych. Swoje doświadczenie zdobywała w wielu międzynarodowych organizacjach, zarządzając markami globalnymi oraz lokalnymi. W Velvet CARE odpowiada między innymi za program edukacyjny „Velvet. Piątka dla Natury”.

 


Artykuł ukazał się w ostatnim numerze OOH magazine. Do wglądu online TUTAJ.