Marketing MIX Kontrakty na różnice kursowe ciekawym narzędziem w biznesie

Kontrakty na różnice kursowe ciekawym narzędziem w biznesie

68
0

Kontrakty na różnice kursowe, w skrócie CFD (z angielskiego Contract for Difference), są godnym uwagi instrumentem inwestycyjnym. Dlaczego?

Kontrakty CFD są umową między dwiema stronami, kupującym a sprzedającym, natomiast przedmiotem transakcji moga być akcje, indeksy, waluty a także towary i surowce takie jak metale szlachetne, ropa, benzyna, olej opałowy, pszenica czy soja. Kontrakty na różnice kursowe umożliwiają inwestorom zawieranie transakcji opierając się o przewidywaną cenę, bez konieczności posiadania aktywów bazowych. Strony zobowiązują się rozliczyć między sobą różnicę pomiędzy ceną w dniu otwarcia umowy a aktualną wartością kapitału. Ponieważ kontrakty CFD nie posiadają z góry określonej daty wygaśnięcia umowy, lecz kontrakt jest prolongowany każdego dnia, są one bardziej elastyczne i umożliwiają handel niemal każdym produktem finansowym.

W CFD wykorzystywana jest tzw dźwignia finansowa, która w tego typu kontraktach jest spora (nawet 1:50). Zastosowanie tak dużej dźwigni finansowej uważane jest jednocześnie za zaletę jak i wadę CFD. Zaletę, ponieważ umożliwia to zawieranie transakcji o dużych wartościach przy jednoczesnych małych nakładach finansowych. Wadę, gdyż im wyższa jest dźwignia finansowa, tym większe są szanse na utratę inwestycji. Widać to zwłaszcza na przykładzie obrotu walutami.

Koszty transakcji zawarte są w tzw. Spreadzie (różnicy pomiędzy ceną kupna i sprzedaży danego instrumentu finansowego) , więc inwestor nie musi ponosić dodatkowych kosztów. Jest to bez wątpienia zaletą tego typu tranksakcji.

Inne zalety CFD to: nieograniczona płynność, działanie na skalę globalną, inwestycje na wielu rynkach (waluty, surowce, obligacje).

Kontrakty na różnice kursowe funkcjonują na rynku pozagiełdowym, co oznacza działanie na skalę globalną. Do krajów w których kontrakty CFD są dostępne i legalne zaliczają się m. in. : Francja , Austria, Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Hiszpania, Kanada, Hong Kong, Japonia, Nowa Zelandia I Australia. Jednym z krajów, w których CFD budzą kontrowersje i są zabronione, są Stany Zjednoczone.

Jedną z nowych firm, zajmujących się kontraktami na różnice kursowe w Polsce, jest firma CMC Markets. Firma ta funkcjonuje na rynku brytyjskim od ponad 25 lat I cieszy się zaufaniem klientów oraz zdobyła wiele ważnych nagród. Magazyn Shares przyznał firmie CMC Markets tytuł Brokera Roku w Wielkiej Brytanii kilka lat z rzędu (w roku 2011, 2013 I w 2014).

Fot. © rangizzz – Fotolia.com

https://pl.fotolia.com/ooh

KL