Logo

Event MIX

Stowarzyszenia Branży Eventowej zostało członkiem UFI

UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego z siedzibą w Paryżu.

UFI jest wiodącą organizacją zrzeszającą wystawców i operatorów centrów wystawienniczych na całym świecie. Głównym celem UFI jest reprezentowanie, promowanie i wspieranie interesów biznesowych swoich członków i przemysłu targowego.

SBE dołączyło jako członek UFI. Stało się tak dzięki staraniom Pełnomocnik Zarządu i Dyr. ds. Międzynarodowych Żanecie Berus – Jestem bardzo dumna z faktu przyjęcia naszego Stowarzyszenia Branży Eventowej do tej prestiżowej międzynarodowej organizacji. Świadczy to o nowej roli SBE w świecie eventów, które płynnie łączą się ze światem targów coraz częściej. W UFI będziemy dbać o interesy naszych członków, aby ich głos był słyszalny także na arenie międzynarodowej.

Drugie po UFI najważniejsze stowarzyszenie to IAEE operujące na półkuli zachodniej i w Azji, z którym SBE ma z kolei podpisaną umowę o współpracy z szeroko rozumianą branżą targową.

TAGS