Logo

Event MIX

Polski Holding Hotelowy z odznaką „Za zasługi dla Turystyki”

Podczas corocznej ceremonii wręczenia najważniejszych nagród w turystyce, Grupa Kapitałowa Polskiego Holdingu Hotelowego została uhonorowana odznaką „Za zasługi dla Turystyki”.

Wydarzenie odbyło się w poniedziałek, 28 września na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Odznaka „Za Zasługi dla Turystyki” jest honorowym wyróżnieniem i nadawana jest w uznaniu zasług dla rozwoju polskiej turystyki i umacnianiu współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie. W tym roku wyróżnienie to otrzymała m.in. grupa Polskiego Holdingu Hotelowego. Odznakę w imieniu PHH odebrał prezes zarządu, Gheorghe Marian Cristescu.

– Chciałbym zadedykować tę nagrodę zespołowi PHH i podziękować moim współpracownikom za ich trud i pracę w tych ostatnich miesiącach. Działalność naszej grupy podczas pandemii miała na celu nie tylko pomoc w walce z koronawirusem, ale również wsparcie branży hotelarskiej i turystycznej na polskim rynku. To wyróżnienie jest dowodem na to, że spełniliśmy naszą misję – podkreśla prezes zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego, Gheorghe Marian Cristescu.

Polski Holding Hotelowy od samego początku pandemii w Polsce podjął szereg działań mających na celu walkę ze skutkami kryzysu oraz wspierające branżę w okresie odmrażania gospodarki. Spółka włączyła się w prace zespołu działającego przy Ministerstwie Rozwoju, którego celem było opracowanie procedur dotyczących odmrażania polskiej gospodarki w sektorze hotelowym i turystycznym. PHH pełnił również funkcję konsultacyjną dla Ministerstwa Finansów w niektórych zagadnieniach dotyczących rynku turystycznego, które znalazły się w propozycjach tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej.

W ostatnim czasie podczas spotkań konsultacyjnych Ministerstwa Rozwoju z branżą turystyczną zespół PHH wraz z innymi przedstawicielami z branży pracował bardzo intensywnie przy budowie minitarczy dla turystyki, która w ostatnim czasie weszła w życie. O takie wsparcie w rozmowach z ministerstwem apelował wielokrotnie prezes PHH, Gheorghe Marian Cristescu.

Ponadto, Polski Holding Hotelowy wraz z Polską Organizacją Turystyczną na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego byli wspólnymi inicjatorami przygotowania certyfikatu bezpieczeństwa, który sprawdził się również jako narzędzie marketingowe dla wielu obiektów hotelowych. Polska to jeden z pierwszych krajów, który taki certyfikat opracował i wdrożył.